Kurzemes Vārds

06:41 Sestdiena, 8. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Amatpersonas atbild

Cik ilgā laikā iestāžu amatpersonām ir jāatbild uz saņemtajām sūdzībām? Vai atbildi var sniegt mutvārdos?

Valsts cilvēktiesību biroja Analīzes daļas juriste Līga Bikšeniece paskaidroja:

- Sūdzību, iesniegumu, priekšlikumu utt. izskatīšanas kārtību ir noteicis Ministru kabinets. Amatpersonai, kura saņēmusi iesniegumu, tas ir jāreģistrē. Valsts un pašvaldības iestāžu amatpersonas nedrīkst atteikt iesniedzējam rakstisku atbildi. Ja iesniegumā minētais jautājums ir citas iestādes vai amatpersonas kompetencē, tad iesniegums ir jāpārsūta septiņu dienu laikā un par to rakstiski jāpaziņo iesniedzējam. Ja papildus pārbaude nav vajadzīga, tad iestādei vai amatpersonai 15 dienu laikā ir jāsniedz rakstiska atbilde. Ja ir nepieciešama papildus pārbaude, tad par to rakstiski jāpaziņo iesniedzējam, un atbilde ir jāsniedz 30 dienu laikā. Ja jautājums ir steidzams, tad atbilde var tikt sniegta arī mutvārdos. Tomēr šajā gadījumā iesniedzējs ir tiesīgs viena mēneša laikā pieprasīt rakstisku atbildi.

Ja atbilde iesniedzēju neapmierina, viņš var iespējami ātri to pārsūdzēt augstākstāvošai amatpersonai vai iestādei.

Kāds sods paredzēts par zāles un gružu dedzināšanu? Kā to var novērst?

Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Ainars Lūsis:

- Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179.pantā ir noteikts: "Par noteiktā kārtībā apstiprinātu normu un standartu pārkāpšanu, kuri paredz ugunsgrēka novēršanu, cilvēku drošības garantēšanu ugunsgrēka izcelšanās gadījumā, tautsaimniecības objektu un apdzīvoto vietu nodrošināšanu ar ugunsdrošības līdzekļiem un ugunsdzēsības tehniku, kā arī par citu ugunsdrošības noteikumu un normu pārkāpšanu uzliek naudassodu līdz simt piecdesmit latiem." Savukārt Liepājas domes šā gada 26.jūlija saistošajos noteikumos Nr.4 detalizēti apskatīti atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpumi. "Liepājas pilsētas administratīvās atbildības noteikumu" 30.punkts tagad paredz arī konkrētas sankcijas par gružu dedzināšanu. Par nesankcionētu atkritumu dedzināšanu uzliek naudassodu līdz divdesmit latiem. Par sausās kūlas un sauso lapu dedzināšanu uzliek naudassodu līdz trīsdesmit latiem.

Liepājas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta komandieris Ļuds Jonkus:

- Liepājā vispār nedrīkst jebko dedzināt. Ja radušies gruži, tie ir jāizved, nevis jāsadedzina. Ja privātā teritorijā tomēr rodas nepieciešamība kaut ko sadedzināt, tad vispirms ir jāsaņem atļauja manis vadītajā dienestā. Tad arī instruējam, kā jārīkojas dedzināšanas laikā.