Kurzemes Vārds

01:50 Trešdiena, 27. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Pilsētas domes sēdes

Pīlēns atsakās no SEZ, pašvaldība - no Pētertirgus

Sarmīte Pujēna

Šoreiz Pilsētas domes sēde notika otrdien, nevis ceturtdien kā parasti. Tas saistīts ar domes priekšsēdētāja U.Seska un deputāta G.Krieviņa komandējumu uz Kazahstānu, kurp abas amatpersonas devās vakar vakarā kopā ar Latvijas oficiālo delegāciju.

Deputāti vakar domes sēdē pieņēma lēmumus divdesmit sešos darba kārtības jautājumos, vienu sagatavoto lēmumprojektu - par aizdevuma piešķiršanu namu pārvaldei "Jaunliepāja" - atliekot uz nākamo sēdi.

Deputāti apstiprināja pašvaldības uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību un uzņēmējsabiedrību ar pašvaldības kapitāldaļu ekonomisko rādītāju pārskatu, kā arī pārskatu par pašvaldības uzņēmumu pērnā gada finansu rādītājiem.

Apstiprināja Liepājas pilsētas pašvaldības dāvinājumu (ziedojumu) nolikumu, nolikumu par grāmatvedības organizāciju un kārtošanu budžeta iestādēs, nolikumu par rezerves fonda izlietošanas un uzskaites kārtību, kā arī pašvaldības budžeta uzskaites vienoto grāmatvedības kontu plānu un budžeta iestāžu mēneša izdevumu pārskata formu. Apstiprināja arī budžeta iestāžu bilancē esošo pamatlīdzekļu gada nolietojuma normas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

Deputāti apstiprināja domes Nodarbinātības komisijas nolikumu, kā arī Administratīvās komisijas nolikumu. Apstiprināja sociālās palīdzības pabalstu aprēķināšanai pielietojamos tarifus un normatīvus.

Pēc neilgām debatēm starp deputātu N.Terentjevu un domes priekšsēdētāju U.Sesku deputāti nobalsoja par domei piederošās akciju sabiedrības "Liepājas Pētertirgus" akciju paketes (2506 akcijas) pārdošanu akciju sabiedrībai. Akcijas tiks pārdotas par 268 662, 39 latiem, nosakot, ka pusi no šīs summas pircējam ir tiesības nomaksāt privatizācijas sertifikātos. Visa summa jānomaksā līdz 2002.gada 30.septembrim.

Sv.Annas draudzei nodeva privatizācijai ēku E.Veidenbauma ielā 10 - Pļavu ielā 1/3, kas atrodas uz draudzei piederošās zemes.

Savukārt deputāts Ā.Ozoliņš ieguva tiesības privatizēt zemesgabalu O.Kalpaka ielā 16/18 (4269 kvadrātmetri), uz kura atrodas Ā.Ozoliņam piederoša ēka.

Deputāti arī piekrita no Privatizācijas fonda līdzekļiem par 2560 latiem atpirkt no īpašnieka zemesgabalu 320 kvadrātmetru platībā Jūras ielā 23 (blakus restorānam "Vecais kapteinis").

Atzina par spēku zaudējušu pašvaldības 1983.gadā pieņemto lēmumu par zemesgabala Dunalkas ielā 3 piešķiršanu "Latvijas Gaisa satiksmei".

Piešķīra adreses un iznomāja lietotājiem vairākus zemesgabalus.

Deputāti pieņēma lēmumu par ielu uzturēšanu un kvalitātes prasībām ziemā. Apstiprināja arī ielu sarakstu uzturēšanai ziemā.

Pieņēma vairākus lēmumus par detālplānojuma projektu izstrādi (Pulvera ielas biznesa parka teritorijai, teritorijai starp Meldru ielu, Brīvības ielu un "Liepājas metalurgu", kā arī teritorijai starp Ganību ielu, Ventas ielu un Vaiņodes ielu).

Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai uzdeva likumā noteiktajā kārtībā uzsākt pašvaldībai piederošo zemes un mājas īpašuma domājamās daļas privatizāciju Ganību ielā 90 un dzīvojamās mājas Kuršu ielā 16 privatizāciju kopā ar funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu.

Pieņēma lēmumu par divpadsmit brīvo dzīvokļu nodošanu izīrēšanai dzīvokļu rindā reģistrētajiem. Piecus pamestos dzīvokļus uzdeva pārņemt namu pārvaldēm, kuru teritorijā tie atrodas.

Deputāti akceptēja akciju sabiedrības "U.Pīlēna birojs" prezidenta U.Pīlēna lūgumu atbrīvot viņu no ieņemamajiem amatiem Liepājas SEZ valdē. Viņa vietā par valdes locekli apstiprināja akciju sabiedrības "Lauma" padomes locekli Anatoliju Suškovu.