Kurzemes Vārds

16:34 Piektdiena, 21. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Atbalstu gūst četri daudzsološi projekti

20.septembrī Rīgā notika Rucavas Pagasta padomes un Baltijas - Amerikas partnerattiecību programmas kopīga līdzfinansējuma fonda grantu komisijas sēde, kas priekšsēdētāja Jāņa Veita vadībā izskatīja sešus otrajam konkursam iesniegtos projektu pieteikumus.

Kā "Kurzemes Vārdu" informēja Pagasta padomes projektu vadītāja Sanita Uldriķe, atbalstu guvuši četri ļoti interesanti projekti. To skaitā ir nevalstiskās organizācijas "Jumītis" vadītājas Valdas Stadgales iesniegtais projekts "Zelta rudens", kura mērķis celt veco ļaužu pašapziņu, veicināt pensionāru pašorganizēšanos un aktīvu līdzdarbošanos sabiedriskajā dzīvē. Lai tas varētu notikt, atvēlēti 520 latu. Tas ir pat nedaudz vairāk, nekā bijis pieprasīts.

Kā perspektīvu grantu komisija novērtējusi arīdzan neformālās interešu grupas izstrādāto projektu "Latvju danči Paurupē", kura vadītājs ir Imants Pričins. Jau Starptautiskās nometnes 3X3 laikā šovasar rucavnieku, bet jo īpaši pagasta iedzīvotāju jaunās paaudzes simpātijas izpelnījās tā dēvētā nīkšana jeb latvju danči visas nakts garumā. Šo sarīkojumu galvenais uzdevums ir pavērt plašākas iespējas brīvā laika pavadīšanai pagastā. Grupas "Iļģi" dalībnieces Ilgas Reiznieces vadībā turpmāk jaunieši apgūs latvju deju prasmi un reizi nedēļā tiksies danču vakaros. Arī šī projekta realizēšanai atvēlēti 530 latu.

583 lati piešķirti atklātajam sabiedriskajam fondam "Rucavas dabas fonds" projektam "Novadpētniecības nedēļa", kura vadītāja ir Gunta Timbra. Tā īstenošanas gaitā iecerēts sarīkot novadpētniecības nedēļu, kuras mērķis iesaistīt vietējos iedzīvotājus pagasta dabas un kultūrvēsturisko vērtību apzināšanā, saudzēšanā un kopšanā, kā arī izmantot tās tūrisma un biznesa veicināšanā.

Savukārt 350 latu paredzēts neformālās grupas projektam "Aerobikas nodarbības sievietēm". Tam vajadzētu sekmēt rucavnieču aktivitāti un veselību.

Grantu komisijas atteikumu šoreiz saņēmuši divi projekti. Viens no tiem paredzēja atjaunot piekrastes zvejas tradīcijas Papes un Nidas ciemos, bet otrs - paaugstināt jauniešos autovadīšanas iemaņas un disciplīnu.

Sanita Uldriķe paskaidroja, ka projektu finansēšanai pagaidām ir piešķirti tikai 43,40 procenti no fonda rīcībā esošās summas. Tāpēc ir izsludināts trešais grantu konkurss, kuram projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 26.novembris.