Kurzemes Vārds

14:37 Trešdiena, 29. janvāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Gaida priekšlikumus par Pulvera ielas biznesa parka izveidi

Sarmīte Pelcmane

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvalde sākusi izstrādāt detālā plānojuma projektu Pulvera ielas biznesa parka teritorijai. Savus priekšlikumus var iesniegt attiecīgie tehniskie dienesti, arī iedzīvotāji.

"Kurzemes Vārds" jau rakstīja, ka Liepājas dome atbalstīja Liepājas SEZ pārvaldes plānu izveidot Pulvera ielas biznesa parku teritorijā starp Pulvera, Medzes, Ziemupes un Saraiķu ielu. Dome arī nolēma piešķirt līdzekļus no Privatizācijas fonda Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei 19 963 latu apmērā zemes gabalu iegādei topošā biznesa parka teritorijā. Daļa no teritorijas pieder pašvaldībai, daļa privātīpašniekiem, tāpēc parka izveidei SEZ pārvaldei nepieciešams no īpašniekiem pārpirkt trīs zemes gabalus.

Pulvera ielas biznesa parka teritorijā paredzēts izvietot desmit angāra tipa ražošanas korpusus, kuri tiks iznomāti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem biznesa uzsākšanai. Ēkas paredzēts būvēt, ņemot vērā investoru pieprasījumu.

Šobrīd ir parka būvprojekta skiču stadija, lai veiktu nepieciešamos aprēķinus un sagatavotu mārketinga materiālus, kā arī lai sakārtotu ar teritorijas plānošanu un pilsētas ģenerālplāna korekcijām saistītos jautājumus.

Tikmēr SEZ pārvalde nosūtījusi aicinājumu izteikt savus priekšlikumus Vides veselības centram, Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, arī citiem tehniskajiem dienestiem. Līdz 5.novembrim sabiedriskās apspriešanas pirmā posma ietvaros savus priekšlikumus biznesa parka teritorijas detālā plānojuma projektam var izteikt ikviens liepājnieks. Pēc priekšlikumu apkopošanas sāksies detālā plānojuma projekta aktīva izstrādāšana.

Kā skaidro Liepājas SEZ teritoriālplānotāja Iveta Ansone, detālā plānojuma nolūks ir sekmēt minētās teritorijas racionālu izmantošanu, kas veicinātu līdzsvarotu ekonomisko attīstību un veidotu tās pilsētvidi atbilstoši Liepājas un SEZ attīstības prioritātēm un plāniem, kā arī sekmēt investoru tiesības izmantot un attīstīt savu īpašumu vai lietošanā nodoto zemi saskaņā ar teritorijas plānojuma nosacījumiem.