Kurzemes Vārds

13:02 Sestdiena, 11. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Dubultsvētki Zentas Mauriņas muzejā

Pēteris Peičs

Šonedēļ vairāk nekā simt grobiņnieku un ciemiņu pulcējās Zentas Mauriņas muzejā Grobiņā, lai atzīmētu tā dibināšanas piekto gadadienu un vienlaikus godinātu muzeja darbinieci Mirdzu Gūžu septiņdesmitajā dzimšanas dienā.

Strādāts raženi un daudzpusīgi

"Muzejs man šķiet tāda vieta Grobiņā, kurai piemīt neatkārtojama aura," pirms svinīgās kopāsanākšanas izteicās tā direktore Ginta Kampare. "Mūsu nelielais piecu cilvēku kolektīvs atgādina roku, kuras katrs pirksts zina savu uzdevumu, darbojas saskaņoti. Mirdza Gūža ir literārā speciāliste, Zenta Lūka atbild par muzeja vērtību krājumiem, Inita Beihmane strādā par māksliniecisko noformētāju, bet vienīgais vīrietis Arvīds Knīpēns ir sargs un kurinātājs."

G.Kampares apkopotā statistika rāda, ka aizvadītajos piecos gados strādāts ar pilnu atdevi. Muzeju apmeklējuši ap astoņpadsmit tūkstošiem interesentu gan no dažādiem Latvijas novadiem, gan ārzemēm – visvairāk Vācijas, Norvēģijas, Zviedrijas. Bijis vairāk nekā 100 literāro pasākumu un tikšanās vakaru. Skolu jauniešiem organizētas vairāk nekā trīsdesmit latviešu autoriem veltītas padziļinātas mācību atklātās stundas. Bieži viesi muzejā bijuši literāti un aktieri. Sistemātiski papildināta muzeja eksponātu bagātība, īpaši pēdējā gadā, kad daudzas Z.Mauriņas personīgās mantas Grobiņai dāvājusi viņas kādreizējā personīgā sekretāre Zviedrijā – Irēne Mellis. Uzsākta muzeja ēkas pagalma pārveidošana tādā izskatā, kāds tas bijis literātes Grobiņas dzīves laikā.

Jubilejas reizē atmiņās dalījās bijušais Grobiņas pilsētas galva muzeja dibināšanas laikā Aivars Priedols, Liepājas mediķi Valdis un Maija Rozes, aizputniece Mirdza Birzniece, viena no pirmajām muzeja direktorēm Daiga Egle, Liepājas Rajona padomes priekšsēdētājs Modris Ekšteins. Sirsnīgus vārdus veltīja pārstāvji no Grobiņas skolām, bibliotēkas, vairākām sabiedriskām organizācijām, Vērgales un Grobiņas pagastiem, Liepājas aktieri Ilga Martinsone un Jānis Dreiblats, ansamblis "Sendienas". Muzeja darbinieki saņēma arī Grobiņas Pilsētas domes apbalvojumus.

Dvēsele saaugusi ar muzeju

G.Kampare, sveicot nozīmīgajā dzīves jubilejā muzeja darbinieci Mirdzu Gūžu, sacīja, ka viņas dvēsele ir saaugusi ar muzeju. Grobiņas vidusskolas direktore Vizma Vītoliņa savukārt vēl papildināja: "Ne tikai ar muzeju, bet arī ar skolu."

Līdzīgus vārdus ceturtdienas sarīkojumā teica gandrīz katrs runātājs, un septiņdesmit gadu vecās skolotājas rokās sagūla ziedi. Īstenībā viņa klusībā atzīmēja arī otru jubileju – piecdesmitgadi pedagoģiskajā darbā.

Daudzi atcerējās Mirdzas enerģiju, muzejā vadot literārās stundas, iesaistot jauno paaudzi dažādos pasākumos, personīgi kontaktējoties ar mūsdienu Latvijas kultūras darbiniekiem. Jubilāre neslēpj, ka Zenta Mauriņa kļuvusi viņas iemīļotākā rakstniece. "Kopš iepazinu viņas daiļradi, tā devusi man izpratni par cilvēku garīgumu un reizē ar to jaunu jēgu visai manai dzīvei."

Sarīkojuma nobeigumā pēc Mirdzas vēlēšanās izskanēja ansambļa dziedātā "Toreiz", kuras fināla vārdus "atnāc vēlreiz, atnāc šoreiz" klausītāji uztvēra kā aicinājumu nebaidīties nākt uz šejieni pie labiem cilvēkiem un kļūt labākiem arī pašiem.