Kurzemes Vārds

15:53 Piektdiena, 27. novembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Globuss pļauka un atlaišana no darba

Daina Meistere

Apstrīd atbildi

Jautājums "Kurzemes Vārdam" skanēja tā: "7.vidusskolas saimniecības daļas vadītāja iesita bērnam. Vai ir kaut kas darīts, vai jautājums ir izskatīts? Kāpēc cilvēks, kurš kliedz un sit bērnam, strādā ar bērniem?"

Uz to ir saņemta skolas direktora pienākumu izpildītājas Ņ.Kazakovas parakstīta atbilde, ka jautājums par saimniecības daļas vadītājas uzvedību izskatīts administratīvā sēdē un skolas arodkomitejas sēdē, ka pieņemts lēmums rīkoties tiesiskā ceļā, un saskaņā ar jauno darba likumu "atbrīvot no darba pēc 101.panta 3.punkta, darot zināmu to bērnu tiesību aizsardzības speciālistei D.Liņķei un Izglītības pārvaldes priekšniecei L.Molčanovai."

Pēc šādas atbildes publicēšanas redakcijā atskanēja telefonzvans, un kāda persona, nosaucot sevi vārdā un uzvārdā, apgalvoja, ka publicētā atbilde nav pareiza, ka arodkomiteja lēmusi citādi, nekā rakstīts. Nosauktā persona pēc tam apgalvoja, ka viņa nav zvanījusi redakcijai, bet arī sazvanītā 7.vidusskolas darbiniece apgalvoja, ka tiešām arodkomiteja tā nav lēmusi.

Noskaidrot pavasarī notikušā incidenta apstākļus sarežģīja tas, ka vasara pedagogiem ir atvaļinājuma laiks un pedagoģiskie darbinieki skolās nav atrodami. Neizdevās dabūt skolas direktora pienākumu izpildītājas Ņ.Kazakovas viedokli par notikušo, jo viņa pat neesot pilsētā.

Globuss ārpus skolas

Taču izdevās restaurēt notikušo. Kādā no mācību gada pēdējām stundām skolotāja rakstījusi atzīmes klases žurnālā, bet skolēni tobrīd, cik var saprast, nemaz mierā nav sēdējuši. Daļa bijusi klasē, citi – jau pagalmā. Un skolas direktora vietniece tehniskā daļā ieraudzījusi, ka skolēni spārda pa zemi globusu. Viņa sašutusi paņēmusi skolas mantu un gājusi noskaidrot, kurš to izmetis. Klasē sievietei, kura ir ilggadēja skolas darbiniece, izraisījusies vārdu pārmaiņa ar skolnieku – sešpadsmit gadu vecu pusaudzi (to, kurš vēstulē nosaukts par bērnu, kam sists). Skolnieks sievieti nosaucis rupjā vārdā. Viņa dusmās nenoturējusies un iesitusi pļauku.

Vēlāk gan skolas sociālā darbinieka klātbūtnē notikusi savstarpēja atvainošanās. Šķita, konflikts izbeigts. Bet tad skolas administrācija iepazīstināja arodkomitejas locekļus ar puiša mammas rakstītu iesniegumu izskatīt šo lietu. Un radās arī vēstule redakcijai.

Arodbiedrība nepiekrīt atbrīvot

Redakcijai izdevās iepazīties ar 7.vidusskolas atklātās darba kolektīva sapulces protokolu. Tajā piedalījušies 50 darba kolektīva locekļi. Sapulcējušos arodbiedrības vietējās komitejas priekšsēdētāja iepazīstināja ar skolas administrācijas lēmumu un iesniegumu par skolas direktora vietnieces tehniskajā daļā atbrīvošanu no darba.

Pēc arodbiedrības biedru uzstāšanās, kurā viņi vērtēja notikušo un administrācijas lēmumu par atbrīvošanu no darba, ir pieņemts lēmums. Tajā rakstīts: "Lūgt skolas administrācijai neatbrīvot no darba L.B. (jo no 50 sapulces dalībniekiem 36 ir pret atlaišanu). Ja skolas administrācija nepiekrīt, risināt jautājumu caur tiesu)."

Arodkomitejas locekle I.Intenberga, kura rakstīja sapulces protokolu, piebilda ka arī skolēniem nepieciešams zināt ne tikai savas tiesības, bet arī pienākumus. Jo nav normāli, ja sešpadsmit gadu vecs pusaudzis var nolamāt un publiski pazemot padzīvojušu sievieti.

Izglītības pārvaldes priekšniece Ludmila Molčanova teica, ka tādi un līdzīgi konflikti ir skolas iekšējā lieta, ka, risinot tos, ir jāņem vērā arī pedagoģiskie un audzinošie aspekti. Viņa sacīja:

– Izlasot arodkomitejas protokolu, uzskatu, ka arodbiedrība nav devusi piekrišanu darbinieka atbrīvošanai no darba. Bet iznāk, ka skolas administrācija ir sapratusi, ka ir piekrišana.

Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Liepājas padomes priekšsēdētāja Irēna Opšteine, lūgta komentēt notikušo, atbildēja, ka laikā, kad konflikts risinājies, viņa atradās atvaļinājumā un nebija Liepājā, līdz ar to par visu dzirdējusi tikai no sarunām. Viņa atzina: tas nešķiet pareizi, ka stundas laikā pa klases logu var izmest globusu, kas ir skolas inventārs. I.Opšteine skolas saimniecības daļas vadītāju zina kā cilvēku, kas vienmēr ir rūpējies par to, lai mācību iestādē būtu kārtība. Jā, nedrīkst sist skolēnam, arī tad, ja viņš izturas klaji izaicinoši, bet cilvēciski var saprast sievietes reakciju, teica Irēna Opšteine un piebilda:

– Manā rīcībā nav nekādu dokumentu, kas apstrīdētu notikušo skolas administratīvā sēdē un pieņemto lēmumu, varu vienīgi teikt, ja būs pretenzijas, tad tās izskatīsim un risināsim, ņemot vērā likumus un tiesiskās normas.