Kurzemes Vārds

10:24 Pirmdiena, 24. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Sakas pagasts gatavs iet līdz Augstākajai tiesai

Ints Grasis

Zemgales Apgabaltiesa Sakas Pagasta padomes prasību par līguma laušanu ar SIA "VT" par grants karjera apsaimniekošanu apmierināja tikai daļēji, atceļot Tukuma rajona tiesas spriedumu, kas atzina par spēkā neesošu noslēgto nekustamā īpašuma nomas līgumu starp pašvaldību un firmu, kurai tika nodota grants karjera apsaimniekošana.

Kā sacīja Sakas Pagasta padomes advokāte Irēna Kibelko, šāds spriedums pašvaldību neapmierina, un tas tiks pārsūdzēts kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senātam.

Tiesa uzskatīja, ka prasītāja paskaidrojumi neapstiprinās ar pierādījumiem lietā par to, ka strīdus nomas līgums būtu atzīstams par spēkā neesošu pilnā apjomā, pamatojoties uz Civillikuma 1415.pantu, kā neatļauta un nepieklājīga darbība, līdz ar to nepamatoti ir arī Tukuma rajona tiesas secinājumi par strīdus priekšmetu.

Kā zināms, šajā lietā bija iesaistīta arī bijusī Pagasta padomes priekšsēdētāja Astrīda Arāja, kas arī tiesājās ar pašvaldību, kuras deputāti viņu par minēto noslēgto līgumu atbrīvoja no ieņemamā amata. Gan Sakas pagasts, gan A.Arāja, gan firma "VT" vairākkārt pārsūdzēja tiesu nolēmumus. Tiesāšanās starp A.Arāju un Sakas pagastu beigusies Augstākajā tiesā par labu pašvaldībai. Tagad līdz Augstākajai tiesai nonācis arī strīds starp pašvaldību un grants karjera apsaimniekotāju.

Kā uzskata Sakas deputāti, noslēgtais līgums par Saļienas grants karjera apsaimniekošanu paredz plašas pilnvaras nomniekam, bet ir neizdevīgs pagastam. Līdz ar tā parakstīšanu SIA "VT" faktiski kļuva par pilnīgu grants karjera saimnieku uz 20 gadiem.