Kurzemes Vārds

02:21 Trešdiena, 27. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Veiksmīga attīstība sakņojas sadarbībā

AGNESE MACKEVIČA, Biznesa augstskolas "Turība" Liepājas Studiju centra vadītāja

Statistikas dati rāda, ka virknē uz pilsētas attīstību vērsto rādītāju šobrīd nav vērojamas izmaiņas. Vai to stāvēšana uz vietas liecina par stagnāciju? Liksim lietā kādu salīdzinājumu. Ar mēģeni, kurā ieliets dzīvsudrabs. Tas ir sastindzis, stāv uz vietas - auksts stikls, auksts dzīvsudrabs. Ja gribam, lai sāktos kaut kāda attīstība, iedarbojamies ar sildīšanu. Pirmajā brīdī dzīvsudraba līmenis nevis pieaug, bet tieši otrādi - samazinās, jo sākumā sasilst pats trauks, tas izplešas, un līdz ar to rodas lielāka telpa. Varētu šo līdzību izmantot, lai runātu par mūsu pilsētas attīstības procesu. Visi gudrākie prāti, kas mēģinājuši dod savu ieguldījumu attīstīšanai, ir orientējušies uz to, lai radītu šo telpu.

Mums ir nepietiekama resursu koordinācija. Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu, ir par daudz vidusskolu un par maz profesionālās izglītības iestāžu. Izglītības iestādes nesadarbojas ar pašvaldību un nepietiekami sadarbojas ar vietējām organizācijām. Uzņēmumi nepietiekami sadarbojas gan ar pašvaldībām, gan ar vietējām izglītības iestādēm. Uzskatu, ka tā ir galvenā problēma attīstības bremzēšanā.

Man radies priekšstats, ka augstskolas zināmā veidā neveselīgi sacenšas savā starpā. Piemēram, divām valsts augstskolām nevajadzētu tēlot uzņēmumus, kuri savā starpā konkurē, bet, tieši otrādi, apvienot resursus. Liepājā darbojas arī vairākas privātās augstskolas, ar šo jauno mācību gadu būs par vienu augstskolu vairāk, un atkal te ir sadarbības jautājums: tiek piedāvātas ļoti līdzīgas mācību programmas, bieži vien piesaista vienus un tos pašus mācībspēkus. Bet nepietiekami domā par mācībspēku attīstību. Jauna līmeņa attīstību var sasniegt ar resursu apvienošanu, ar sadarbību. Pasaulē to sauc par tīklveida attīstības modeli.

Mums trūkst sadarbības ne tikai starp augstskolām, ne tikai starp dažādiem partneriem, bet arī starp vienas organizācijas nodaļām un amatpersonām. Tas noteikti attiecas arī uz Pilsētas domi. Mēs sastopamies ar situāciju, kad indivīdu līmenī neapšaubāmi vērojama izglītības līmeņa celšanās, pieredzes, kompetences paaugstināšanās. Bet šādas attīstības pagaidām nav vadības līmenī, plānošanas un attīstības programmu veidošanas līmenī.

Aptaujas rāda, ka iedzīvotāji apzinās izglītības nozīmi un vērtību. Bet šie resursi tiek neefektīvi izmantoti. Statistika rāda, ka vislielākā un visstraujākā attīstība notikusi moderno tehnoloģiju ieviešanā, un tas vienmēr ir saistīts ar bezdarba līmeņa paaugstināšanos. Secinājums - pilsētas attīstība ir atkarīga no izglītības, sadarbības un resursu efektīvas izmantošanas.