Kurzemes Vārds

03:38 Otrdiena, 22. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Pabalsti bērniem būs mazliet lielāki

Līvija Leine

Jau ilgāku laiku sabiedrībā diskutē, vai valsts piešķirtie pabalsti bērniem ir pietiekami. Un atbilde allaž ir viena un tā pati: tie ir pārāk niecīgi. Saeima 20.jūlijā izdarīja grozījumus likumā "Par sociālo palīdzību". Tie paredz, ka no 1.jūlija tiek paaugstināti atsevišķi pabalsti: valsts ģimenes pabalsts bērniem, kuri dzimuši 1994.gada 1.janvārī un vēlāk, kā arī pabalsts par bērniem invalīdiem. Ir arī izmanīta kārtība pabalsta piešķiršanā invalīdiem, kuri zaudējuši apgādnieku.

Ko šie grozījumi nozīmē?

Par to informē Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Edīte Olupe.

Valsts pabalsts ģimenei

Ģimenei, kura audzina vienu bērnu, turpmāk šis pabalsts būs 6 lati mēnesī. Bet, ja ģimene audzina vairākus bērnus, kas dzimuši 1994.gada 1.janvārī un vēlāk, par otro bērnu ikmēneša pabalsts būs 7,20 latu, par trešo – 9,60. Par ceturto un turpmākajiem bērniem tagad maksās 10,80 latu lielu pabalstu mēnesī, līdz bērns sasniegs 15 gadu vecumu.

Pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas pabalsts tiek maksāts, ja bērns iegūst izglītību vispārējā vai profesionālās izglītības iestādē un nav stājies laulībā. Pabalstu maksā par mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 20 gadu vecuma sasniegšanai. Šo pabalstu nepiešķir, ja bērns, apgūstot izglītību profesionālās izglītības iestādē, saņem stipendiju.

Par bērniem, kuri dzimuši līdz 1993.gada 31.decembrim, ģimenes pabalsts pagaidām paliek līdzšinējā apmērā – 4,25 lati mēnesī. Taču šovasar Saeimā pieņemtie grozījumi likumā "Par sociālo palīdzību" paredz, ka no 2003.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalstu paaugstinās arī par bērniem, kas dzimuši 1988.gada 1.janvārī un vēlāk, bet no 2004.gada 1.janvāra ģimenes valsts pabalsts vairs nebūs atkarīgs no tā, kurā gadā bērns piedzimis. Pabalsta apmērs būs atkarīgs tikai no kopējā bērnu skaita ģimenē.

Pabalsts ģimenēm par bērnu invalīdu

Saeimas grozījumi paredz izmaiņas pabalsta izmaksā ģimenēm, kas audzina bērnu, kurš ieguvis invaliditāti, būdams vecumā no 16 līdz 18 gadiem. Līdzšinējo 30 latu vietā šīs ģimenes saņems 35 latus. Pabalstu maksās, līdz bērns sasniegs 18 gadu vecumu.

Apgādnieka zaudējuma pensija invalīdam

Paredzētas arī izmaiņas valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta piešķiršanā personām, kurām noteikta invaliditāte un kuras zaudējušas vienu vai abus vecākus. Turpmāk šie cilvēki varēs saņemt ne tikai apgādnieka zaudējuma pensiju, bet arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Lai to saņemtu, tas jāpieprasa, t.i., jāuzraksta pieprasījums. Pašam invalīdam vai viņa pilnvarotajai personai tas jāiesniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras filiālē (Liepājā tā atrodas Graudu ielā 50), tur arī jāuzrāda dokumenti, kas apliecina tiesības uz šo pabalstu.

Kad palielinātos pabalstus varēs saņemt?

Iedzīvotājiem, uz kuriem attiecas minētie grozījumi, visi paaugstinātie pabalsti aprēķināti jau par jūliju. Taču, kā informēja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Pamatprocesa vadība, cilvēki praktiski tos saņems augustā.

Iesniegumi Valsts sociālās apdrošināšanas filiālē jāiesniedz arī tiem vecākiem, kuri grib saņemt sociālā nodrošinājuma pabalstu pēc bērna 18 gadu vecuma sasniegšanas. Tāpat vajadzīgie dokumenti filiālē jāiesniedz arī ģimenei, kas vēlas saņemt valsts pabalstu par bērnu pēc viņa 15 gadu vecuma sasniegšanas, ja bērns turpina mācības.