Kurzemes Vārds

08:40 Ceturtdiena, 4. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Jaunieši priekšroku dod vadībai un menedžmentam

Daina Meistere

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas mācību auditorijās un gaiteņos valda ne tikai saules, bet arī eksāmenu un pārbaudījumu sakarsēta gaisotne. Par tiesībām saukties par studentu cīnās 938 reflektanti. Jaunajā studiju gadā plānots uzņemt apmēram 700 no viņiem.

Vislielākais konkurss ir uz divām studiju programmām – "Iestādes un uzņēmuma vadība" un "Tūrisma menedžments". Tajās uz vienu vietu pretendē 12 reflektantu. Lai tiktu studēt vizuālās saziņas līdzekļu mākslas studiju programmā būs jācīnās ar sešiem konkurentiem, bet kļūt par franču valodas vai par psiholoģijas skolotāju izteikuši vēlēšanos piecreiz vairāk jauniešu, nekā paredzēts uzņemt. Pa četriem cilvēkiem uz vienu vietu pretendē tie reflektanti, kuri vēlas studēt "Lietišķās psiholoģijas", "Sociālā darbinieka", "Sociālā pedagoga" , "Izglītības zinātņu maģistra pedagoģijas teorijā un vēsturē" programmās. Trīs cilvēku konkurss uz vienu vietu ir studiju programmās "Latviešu valodas un literatūras un svešvalodu skolotājs","Programmēšana un lietišķās datorzinātnes".

Nākamajiem studentiem, pamatojoties uz izvēlētajai specialitātei nepieciešamajām zināšanām vai prasmēm, ir jāizpilda gan testi, gan jāapliecina sevi spēju pārbaudēs. Tāpat ir jāraksta motivācijas apraksts vai domraksts. Jauniešus gaida arī pārrunas. Neskatoties uz lielo savstarpējo konkurenci, pārbaudījumu laikā starp reflektantiem valda lietišķa atmosfēra, saspringta, taču bez īpašas nervozitātes pieskaņas. Liels skaits puišu un meiteņu ar dokumentiem rokās pulcējās pie auditorijas, kurā notika pārrunas ar tiem, kuri izvēlējušies sociālā darbinieka un sociālā pedagoga studiju programmas. Viņi bija gatavi pamatot savu izvēli.

Mācību korpusā Kuršu ielā pārbaudījumus kārto Mākslas un darbmācības katedras studiju programmu reflektanti. Tur spēju pārbaude norit arī nākamajamiem pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem, jo viņiem arī jāmāk gan zīmēt, gan pagatavot dažādus darbmācības stundām vajadzīgus priekšmetus. Jaunajiem cilvēkiem, kuri vēlas kļūt par vizuāli plastiskās mākslas skolotājiem, radošo spēju pārbaudījumā bija dots uzdevums – uzzīmēt kompozīciju, kurā ģeometriskas figūras ietvertas telpiskā modelī.

Starp reflektantiem ir gan Liepājas vidusskolu beidzēji, gan jaunie cilvēki no citām Latvijas vietām. Tāpat pārbaudījumus kārto daļa tādu jauniešu, kuriem viena profesija jau iegūta citās skolās – Mākslas vidusskolā, 31.arodvidusskolā, citi vēlas papildināt savas zināšanas arī pēc akadēmijā iegūtas kādas noteiktas kvalifikācijas. Un tā izskatās, ka jau sen pagājuši tie laiki, kad mūsu "pedagoģisko" dēvēja par meiteņu augstskolu, jo puišu netrūkst ne pedagoģiskās, ne nepedagoģiskajās specialitātēs.

Savukārt reflektanti, kuri bija izteikuši vēlēšanos studēt neklātienē, jau pārbaudījumus kārtojuši, un tie, kuri izturējuši konkursu, pašlaik jau slēdz līgumu par studijām.