Kurzemes Vārds

02:17 Sestdiena, 4. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Atgriežoties pie publicētā

Skatīsimies pēc patiesības

Izlasot laikraksta"Kurzemes Vārds" 20.jūlija numurā mācītāja Artura Šķubura vēstuli ar nosaukumu "Kas rīkoja? Kas atļāva? Kas finansēja?", mani pārsteidza viņa viedokļa pamatojums. Pats piedalījos vienā no Toda Bentlija sludināšanas un dziedināšanas pasākumiem, kas notika no 15. līdz 17. jūlijam Liepājā, un redzēju, ka tik tiešām caur Jēzu Kristu daudzi cilvēki 7saņēma dziedināšanu. No minētās vēstules redzams, ka mācītājs A.Šķuburs nav īsti pārliecināts, vai šajos pasākumos notika, vai nenotika dziedināšanas, un vai tika, vai netika sludināts Jēzus Kristus (dziedināšanas bija acīm redzamas un to nevarēja neievērot). Neskatoties uz to, mācītājs šīs dziedināšanas noliedz, jo "šādas metodes pie mums Latvijā netiek praktizētas" un tās esot "cilvēka cieņu aizvainojošas".

Ir tikai divas iespējas: vai nu tur tika sludināta patiesība Jēzū Kristū, vai arī maldi, citas iespējas nav (pēc Mateja ev. 12:30). Apustulis Pāvils 1.vēstulē tesaloniķiešiem (1.Tes.5:21) raksta: "Pārbaudiet visu, to, kas labs, paturiet." Kristiešiem tiešām ir šī iespēja pārbaudīt visu: caur Dieva vārdu – Bībeli. Tieši Bībele ir mūsu mēraukla, nevis prakse vai emocijas, jo tās kādreiz var arī pievilt. Piemēram, ja mēs Latvijā nepraktizējam banānu vai ananāsu audzēšanu, tad tas vēl nenozīmē, ka mēs šos augļus nedrīkstam lietot, vai arī, ka tie ir slikti. Skatīsimies pēc patiesības – vai šie augļi ir labi un veselīgi? Un pēc tam jautāsim vai pateiksimies tiem, kas atļāva, kas finansēja!

Pilnīgi piekrītu mācītājam A.Šķuburam, ka draudzei jāvadās pēc Jēzus Kristus norādījumiem un parauga. Bet Tods Bentlijs, Jēzu Kristu godinot un slavējot, tieši to arī darīja. Nekur Bībelē nav teikts, ka Jēzum drīkst kalpot tikai pēc kāda noteikta standarta, nē. Tieši otrādi, arī Jēzus, piemēram, pielietoja "skaļu uzvedību" (Jāņa evaņģēlijs 11:43) un: "?skaļā balsī sauca?" Jēzus dziedināja, izdzina velnus, un šīs viņa darba metodes bija stipri atšķirīgas. Marka evaņģēlija 16.nodaļā Jēzus saka, ka šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: "?neveseliem tie rokas uzliks, un tie kļūs veseli." Tātad katram ticīgajam, kas paļaujas uz Jēzu un tic viņa vārdam, šīs zīmes ies līdzi. Tāds ir apsolījums. Ja gribam meklēt Dievu, tad mums ir jāturas pie viņa vārda, Svētā Gara vadībā, nevis jāpaļaujas uz savu pieredzi. Nepievilieties, mīļie draugi! Apustulis Pāvils brīdina par Dieva spēka noliegšanu (2.Tim. 3:5): "?izrādīdami ārēju svētbijību, bet tās spēku noliegdami; un no tādiem izvairies."

Lūkas evaņģēlijā lasām par 10 spitālīgajiem (Lk. 17:14-19), kas sauca Jēzu pēc palīdzības. Redzam, ka viņi kļuva veseli tikai tad, kad paklausīja Jēzum un gāja rādīties priesteriem (sarunas laikā ar Jēzu viņi vēl nekļuva veseli). Šis ceļš varbūt bija vairākas dienas ilgs, mēs to nezinām, bet tas bija ticības ceļš, kura galamērķis bija dziedināšana. Bībelē rakstīts, ka Dievam nevar patikt bez ticības un viņam vissvarīgākais ir mūsu garīgais cilvēks. Apsolījumu par dziedināšanu varam lasīt Jesajas 53:6, Psalmos 103:1-3 un citās vietās Bībelē. Es aicinu katru, kas ir saņēmis dziedināšanu Jēzū Kristū, neklusējiet par to, bet pagodiniet Dievu un meklējiet iespēju, kā par to liecināt citiem. Lai Dievs jūs svētī!

Mārtiņš Cukurs, Paplakā