Kurzemes Vārds

09:12 Otrdiena, 7. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Ir iespējami varianti

Pāreju uz ikmēneša rēķinu izsūtīšanu par patērēto siltumenerģiju «Liepājas siltumā» sen uzskata par vispiemērotāko norēķinu veidu par pakalpojumiem. Tomēr galīgais lēmums vēl nav pieņemts, pagaidām vēl izskata dažādus variantus. Viens no tiem varētu būt tāds, ka namu pārvaldes norēķinu paziņojumos ieraksta vēl vienu rindiņu. Taču par rindiņu un par rēķinu iznēsāšanu, protams, būtu jāmaksā, un tas, kā rāda namu pārvaldes «Vecliepāja» aprēķini, abonentam izmaksātu 16 santīmu. Nacionālais maksājumu centrs ir gatavs uzņemties visu procesu, ieskaitot elektronisko apstrādi. Ir arī variants par pasta izmantošanu, saņemti arī iesniegumi par sadarbību no citām firmām. Bez starpnieka iztikt nevarēs, vienīgi jāizvēlas pats lētākais ceļš.

Dāvina skolas piederumus

Katoļu pamatskola saņēmusi no Vācijas Štutgartes pilsētas apjomīgu dāvinājumu. Tajā ir skolas soli un krēsli, aprīkojums sporta zālei un citas skolasbērniem vajadzīgas mantas. Dāvinājumu sarūpējusi franciskāņu klostera māsa Margarēte, kas ar starptautiskas organizācijas starpniecību apzinājusi to baznīcu vajadzības, kas atrodas Austrumeiropā, un līdz ar to ieguvusi informāciju arī par Liepāju un mūsu Katoļu pamatskolu. Tik lielu dāvinājumu skola saņem pirmo reizi.

Mācīs arī apdrošināšanas speciālistus

RTU Liepājas Mācību zinātniski tehniskajā kompleksā turpina pieņemt dokumentus studijām neklātienē un vakara nodaļā. Starp jau zināmajām studiju programmām šoruden pirmo reizi piedāvā iegūt augstāko profesionālo izglītību apdrošināšanas specialitātē. Vajadzību pēc kvalificētiem apdrošinātājiem noteica pati dzīve, un, kā paskaidroja kompleksa lektore, apdrošināšanas akciju sabiedrības "ERGO" Kurzemes reģionālās nodaļas vadītāja Sandra Dreiberga, pēc kvalificētiem šās nozares speciālistiem darba tirgū ir pieprasījums. Studenti apgūs ekonomiskos priekšmetus plus speciālos priekšmetus, viņus mācīs gan Rīgas Tehniskās universitātes mācībspēki, gan praktiķi – apdrošināšanas sabiedrības speciālisti. Kvalifikāciju apdrošinātājs iegūst pēc divarpus gadu ilgām studijām, kas dod iespēju gan strādāt, gan turpināt tālāko izglītību.

Vai aktieri atteiksies no viesizrādēm?

Šodien Liepājas teātrī notiek darbinieku sapulce. Par to, kā tā ritēs, kā tās gaitā aizstāvēt darbinieku tiesības, pirmdien sprieda teātra arodorganizācijas sapulcē. Pēc arodbiedrības biedru domām, teātra administrācija, uzskatīdama, ka ar lielu daļu darbinieku pārtraucams darba līgums un slēdzams jauns, nav ievērojusi «Darba likumu», kas stājās spēkā no 1.jūnija. To atzina arī Valsts darba inspekcijas Kurzemes reģionālās nodaļas pārstāvis Jānis Stepko, kas piedalījās sapulcē un apsolīja savu atzinumu par to arodbiedrības organizācijai iesniegt arī rakstveidā. Teātra darbinieki, kuri piedalījās arodbiedrību sapulcē, tā arī nesaprata, vai viņi ir atlaisti no darba, vai nē, vai viņiem turpinās maksāt algu, vai ne, jo nekādu direktores parakstītu pavēli viņi nav saņēmuši un nav ar to iepazinušies. Viņi arī apgalvoja, ka 16 cilvēku jau 27.maijā mēģinājuši iesniegt teātra administrācijai lūgumu ar viņiem līdz šim uz noteiktu laiku noslēgtos līgumus uzskatīt par noslēgtiem uz nenoteiktu laiku. Administrācija šos iesniegumus atdevusi atpakaļ. 4.jūnijā šie iesniegumi atkal iesniegti administrācijai. Ja agrāk noslēgtie līgumi netiks atzīti par noslēgtiem uz nenoteiktu laiku (tas ir – beztermiņa) un netiks turpināta algu izmaksa, arodbiedrības biedri nolēma šopiektdien nedoties agrāk paredzētajās viesizrādēs. Diemžēl sapulcē nepiedalījās Liepājas teātra direktore Maruta Pāvelsone.

Ņems 2 miljonus latu lielu kredītu

Liepājas pašvaldības SIA "Komunālā pārvalde" izsludinātajā konkursā par 2 219 066 latu liela kredīta sniegšanu uzvarējusi Baltijas Tranzītu banka. Kredītu Liepājas ielu infrastruktūras renovācijai paredzēts ņemt uz 15 gadiem ar atlikto maksājumu līdz pieciem gadiem. Kredītu paredzēts izmantot vairāk nekā 20 ielu infrastruktūras sakārtošanai. Šķēdes ielā plānots izbūvēt apgaismojumu, bet Veco ostmalu domāts rekonstruēt. Liepājas ielu infrastruktūras sakārtošanas darbi jau sākti. Līdz kredīta saņemšanai tie tiek apmaksāti avansā no pilsētas budžeta. Arī kredīta atmaksa garantēta ar pilsētas budžetu.

Pārkāpumus nekonstatē

Jūnijā firmā "DG Termināls" notikusī gāzes tvaiku noplūde nav radījusi būtiskus veselības traucējumus Liepājas iedzīvotājiem – šādu secinājumu pēc toksikoloģiskās pārbaudes paudis Baltijas valstu Klīnisko toksikologu un saindēšanās informācijas centru asociācijas viceprezidents, Rīgas Stradiņa universitātes docents medicīnas doktors Viesturs Liguts. Viņš norāda, ka "DG Terminālā" vairākkārt izdarīti gaisa kvalitātes mērījumi, izvērtēta tehnoloģisko darbību atbilstība likumdošanai, kā arī notikušas vairākas valsts un pašvaldības atbildīgo institūciju pārbaudes, kuru laikā nav atklāti nopietni pārkāpumi. Bet, kā informēja aģentūras "Mediju tilts" pārstāve Diāna Folka, pašlaik "DG Terminālā" veikta modernizācija, lai uzlabotu tehnoloģiskos procesus atbilstoši Latvijas un Eiropas prasībām, piemēram, rezervuāros ierīkota gaisa savākšanas sistēma, un šis process turpinās.

Reimatiķus aicina uz tikšanos

Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrība pēc ilgāka pārtraukuma savus biedrus aicina uz tikšanos. Tā notiks piektdien pulksten 17, Krusta baznīcas telpās, K.Valdemāra ielā 7. Sapulces apmeklētāji varēs noklausīties dakteres Allas Popovas lekciju un uzdot jautājumus, pārvēlēs valdi un revīzijas komisiju, runās par gaidāmo ekskursiju un apspriedīs citus svarīgus jautājumus. Lūgums biedriem šajā reizē samaksāt arī biedranaudu. Uz tikšanos aicināti arī slimnieku ģimenes locekļi, citi radinieki un interesenti. Sīkāku informāciju var saņemt pa tālr. 3442051 vai 3421328.

Dejas vecākiem cilvēkiem

Kad kompānija «Lumiére» vēl tikai auklēja ieceri sarīkot atpūtas vakaru vecākiem cilvēkiem, projektu nosauca – «Nostaļģija». Augusta sarīkojums jau būs sestais. Mērķis ir atjaunot un propagandēt tā dēvēto dzīvo mūziku, un to veicina tādu korifeju piedalīšanās kā Viktors Vtorovs un Valerijs Bezdņikovs, arī Vladimira Krutikova un Jurija Berezina līdzdalība. Bez dziesmām un dejām šoreiz paredzēta modes skate un dejotāju uzstāšanās, ko varēs vērot, sēžot pie klātiem galdiņiem. Reklāmā solītā līksmošanās patiesībā ilgs līdz pulksten trijiem, kad organizatori apsolījuši maršruta taksometrus.