Kurzemes Vārds

07:05 Svētdiena, 19. janvāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Apspriež vides izglītotāju darbu

Liepājas rajona Bioloģijas un veselības mācības skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Skolēnu interešu centra speciāliste Dzidra Puze, Rudes pamatskolas skolotāja Aija Ratniece, Vaiņodes vidusskolas skolotāja Ārija Čerņavska un vesela delegācija no Lažas pagasta Apriķiem ar pašvaldības vadītāju Māru Vētru priekšgalā nedēļas nogalē piedalījās jau devītajā vides izglītotāju saietā, kas notika Kārsavā.

Kā pastāstīja Dz.Puze, nometni Kārsavā rīkoja Latvijas Vides izglītotāju asociācija, kas ir viena no organizācijām, kas nodarbojas ar vides izglītības darbu Latvijā. "Pirmais, ko atzīmējām, bija tas, ka būtu nepieciešama visu ar vides izglītību saistīto organizāciju darba koordinācija," pastāstīja Dz.Puze. Šāda doma izskanējusi, arī pārrunājot aizvadītā gadā paveikto un spriežot par organizācijas turpmāko darbu. Kopumā saietā piedalījās ap 90 vides izglītotāju no visiem Latvijas novadiem, bet Kurzeme bija pārstāvēta viskuplāk. Jāatgādina, ka iepriekšējais vides izglītotāju saiets notika pērn Karostā, Liepājā.

Pirmajā saieta dienā notikusi iepazīšanās, darba pārskats, organizācijas vadības vēlēšanas un ideju tirdziņš. Vakarpusē visi saieta dalībnieki, arī bērni, pulcējās pie ugunskura un dziedāja dziesmas.

Nākamajā dienā notika darbs grupās. Katrs no dalībniekiem varēja piedalīties divās darba grupās un diskutēt gan par vides izglītību sākumskolā un pamatskolā, gan pareizu meža izstrādi, atkritumu apsaimniekošanu, sadarbību ar reģionālajām vides pārvaldēm, un pārrunāt, kas ir laba vides izglītība. Dz.Puze stāsta, ka viņa darbojusies grupās, kas sprieda par labu vides izglītību un pārrunāja sadarbību ar reģionālajām vides pārvaldēm. "Man ļoti patika, kā ar skolām, uzņēmējiem un sabiedrību kopumā strādā Rēzeknes Reģionālā vides pārvalde, viņi uzskata, ka informēšana un izglītošana ir daudz efektīvāka par sodīšanu, tāpēc speciālisti izstrādājuši lekciju tematiskos ciklus un darbojas ar dažādām auditorijām," stāsta Dz.Puze. Viņai jau radušās daudzas labas idejas sadarbībai ar Liepājas Reģionālo vides pārvaldi, un pedagoģe tic, ka tur būs atsaucīgi un pretimnākoši ļaudis. Tāpat nozīmīgas sarunas risinājušās darba grupā par labu vides izglītību. Pārrunāta vides izglītības filozofija un spriests, kā mainīt jauniešu uzskatus, lai rosinātu viņus vairāk domāt par vides saudzēšanu. "Citādi nav jēgas visiem vides izglītības sarīkojumiem un akcijām," uzskata Dz.Puze.

Vēl Kārsavā vides izglītotāji kājām izgājuši pa divām dabas takām – "Bonaparta gājiens" un "Saliena laiku lokos", uzkāpuši Naudas kalnā un vērojuši Latgales pinēju, keramiķu, kalēju un citu amatnieku darbu, apmeklējuši dievnamus un atpūtušies. "Vērtīgākās, manuprāt, bija tās neformālās sarunas aktivitāšu starplaikos, jo tā jau rodas sadarbība, dzimst dažādas idejas un nostiprinās pārliecība par savu darbu," atzīst Dz.Puze. Viņa stāsta, ka ir būtiski arī satikt tik daudz cilvēku, kam ir līdzīga domāšana.