Kurzemes Vārds

20:49 Otrdiena, 2. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Apstiprina noteikumus par detālplānojumiem

NĪCA. Kārtējā Pagasta padomes sēdē deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par detālplānojuma izstrādāšanas ierosinājuma izskatīšanas kārtību.

Kā paskaidroja Nīcas Pagasta padomes priekšsēdētājs Agris Petermanis, detālplānojums jāveic, uzsākot jaunu apbūvi vietā, kur tā līdz šim nav bijusi, vai 300 metru Baltijas jūras aizsargjoslā. Ministru kabineta 423.noteikumi atļauj zemes īpašniekam uzņemties atbildību par detālplānojuma izstrādi, bet, lai tas notiktu, pašvaldība veic sākotnējās darbības – pieprasa un saņem atzinumus no Reģionālās vides pārvaldes un Lauku atbalsta Reģionālās saimniecības pārvaldes vai Valsts mežu dienesta, ja tas nepieciešams. Pozitīva slēdziena gadījumā, privātīpašnieks saņem darba uzdevumu un var izstrādāt detālplānojumu uz sev piederošā zemes gabala. Plānojuma ierosinātāji var būt pagasta iedzīvotāji un juridiskas vai fiziskas personas, kuru īpašumā vai lietojumā ir nekustamais īpašums pagasta teritorijā.

Pašlaik jau, piemēram, tiek izstrādāts detālplānojums Sandras Niedolas īpašumiem Nīcas pagastā "Ruzgas", "Lejezeri" un "Vecdimzas", kur īpašniece vēlas izveidot atsevišķus dzīvojamo māju apbūves gabalus, sadalot visu teritoriju 15 dažāda lieluma zemes gabalos. Projektam izvirzīti trīs uzdevumi – sakārtot apkārtējo vidi, izveidot dzīvojamo māju apbūves gabalus un ierīkot ceļmalas restorānu un atpūtas vietu. Pašvaldība jau apstiprinājusi detālplānojuma apspriešanas pirmās kārtas rezultātus un uzsākta apspriešanas otrā kārta, kurā ikviens var izteikt savus priekšlikumus līdz septembra sākumam. Par detālplānojumu atbild SIA "U.Vecvagara projektēšanas un pakalpojumu birojs", plānojums pieejams Nīcas Pagasta padomē.

Vēl deputāti sēdē piešķīra apmaksātas pusdienas līdz gada beigām 5 pirmsskolas izglītības iestādes "Spārīte" audzēkņiem, brīvpusdienas visam mācību gadam 50 Nīcas vidusskolas skolēniem, kā arī atvēlēja piecus latus mācību piederumu iegādei katram Nīcas vidusskolas pirmklasniekam. Tika izskatīti arī citi jautājumi.