Kurzemes Vārds

22:28 Piektdiena, 13. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Skatiens

Pārbaudi, pirms izvēlies

Daina Meistere

Vēl tikai pāris nedēļas, un skolas gads būs klāt. Lietu kārtība būs atjaunota, jo vismaz pa dienu zēni un meitenes atradīsies tur, kur par viņiem, viņu drošību un gudrību apgūšanu gādās skola un skolotāji. Katrs vecāks ir ieinteresēts, lai viņa bērns gūtu to vislabāko, ko var dot izglītības iestāde. Tāpēc svarīga ir izvēle.

Šoruden pilsētas vispārizglītojošo skolu tīklā kardinālas izmaiņas nav gaidāmas. Visas skolas ir savās vietās un gatavojas uzņemt skolēnus kā pirmajās, tā visās citās klasēs. Tā ka vecāki varēja izvēlēties, tā teikt, jau pārbaudītas vērtības. Katra no izglītības iestādēm vairāk vai mazāk ir atradusi savu vietu. Lai gan mācību programmas un prasības ir vienādas - Izglītības likuma prasībām atbilstošas - katrai ir savs knifs, kas tās atšķir citu no citas un pēc kura tās ir pazīstamas pilsētā un pat ārpus tās. Ir skolas, kuras pastiprināti un padziļināti pievērsušās kādam mācību priekšmetam vai priekšmetu grupai, kā svešvalodām, matemātikai vai humanitāriem priekšmetiem. Ir mācību iestādes, kuras pazīstamas ar ārpusklases nodarbībām, kā, piemēram, kora dziedāšanas tradīcijām, vizuālās mākslas vai drāmas studijām.

Vēl pirms gadiem sešiem, septiņiem izskanēja bažas, ka, pamatojoties uz zemo dzimstības līmeni, varētu samazināties skolēnu skaits. Bet prognozes rāda, ka audzēkņu netrūkst, ir skolas, kur vienā klasē mācās pat trīsdesmit un vairāk bērnu. Katrs atšķirīgs pēc temperamenta, intelekta un uztveres spējām, kas skaitliski lielā klasē var radīt problēmas uztvert viņu atsevišķi kā individualitāti.

Kā viena no alternatīvām parastajām masu skolām, kurās audzēknim ir jāprot piemēroties darbam lielā cilvēku grupā, radās privātās mācību iestādes. Tieši nelielais bērnu skaits vienā klasē ir pirmais no iemesliem, kuru min vecāki, pamatojot, kāpēc viņi izvēlas bērnu sūtīt tieši privātskolā. Jo viņi vēlas, lai dēls vai meita tiek pieņemti kā augošas personības un saņemtu visu to labāko gan zināšanu apguves procesā, gan attieksmē. Protams, ka ir vēl citas problēmas, kāpēc zēns vai meitene nespēj piemēroties lielo skolu dzīves apstākļiem, tāpēc ir jo pozitīvāk, ka pastāv izvēles iespējas.

Uzņēmības un iniciatīvas bagāti cilvēki, kuriem rūpēja mūsu bērnu izglītība, arī bija tie, kas stāvēja pie privāto izglītības iestāžu izveidošanas šūpuļa un veica visu nepieciešamo, lai tādas izveidotu. Kāda bija un ir privāto skolu vieta un uzdevums? Protams, ka vispirms tām ir jāpilda visi tie noteikumi, kurus nosaka Izglītības likums. Vecāki tā arī uzsver: ja reiz es maksāju par sava bērna skolu, tad man ir tiesības pieprasīt to labāko.

Šoruden privātskolu tīklā ir vairāki robi. Ja vēl pagājušajā gadā eksistēja piecas privātās vispārizglītojošas un trīs mācību iestādes ar profesionālo ievirzi, tad ar jauno mācību gadu vairs nav atrodamas privāto mācību iestāžu "Liepājas pulss" un "Podsolnuh" adreses. Ja iestāde maina adresi, tad, kā paskaidroja valsts izglītības inspektors, tai jāņem jauna licence un jākārto jauna dokumentācija. Pēc Izglītības pārvaldes rīcībā esošiem datiem likvidēta Baltijas privātās komercskolas darbība mūsu pilsētā.

Zinot, ka tās nebūt nav pirmās un vienīgās privātās mācību iestādes, kuru darbība sastapusies ar eksistences problēmām, jo darbību jau pirms ilgāka laika izbeigusi viena no pirmajām privātskolu bezdelīgām "Pūcīte", tagad var tikai un vienīgi brīdināt vecākus būt piesardzīgiem, pirms izvēlēties savam bērnam to labāko. Un apsvērt savu lēmumu, jo galvenais taču ir mazā skolēna komforts un labsajūta. Arī drošības sajūta, kuru sniedz stabila mācība iestāde ar prasībās stabiliem skolotājiem.