Kurzemes Vārds

10:10 Ceturtdiena, 28. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Tur pasmeļ garīgo spēku

Vilhelms Lapelis, Liepājas bīskaps

Ar katru gadu vairāk cilvēku dodas uz Aglonu, lai būtu klāt Vissvētās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos. Bet tik daudz, cik tur bija šogad, nav bijis nekad. Lielais laukums bazilikas priekšā bija tik pārpildīts cilvēkiem, ka Krusta ceļa gājienā visiem pat nebija iespējams līdzi iziet. Plūda viena dzīva cilvēku upe, bet citi vienkārši stāvēja un klausījās.

Kas cilvēkus ved uz turieni? Tas ir autentiskais Dieva spēks, ko katrs cilvēks tur saņem. Nav tur dzirdēts par kaut kādiem sevišķiem, skaļiem izārstēšanās brīnumiem, kas tur būtu notikuši. Tur cilvēki neiet, lai tiktu vaļā no slimības vai kroplības. Cilvēkus turp ved personīgais piedzīvojums, tiekoties ar Dievu. Un, ja reiz cilvēks to ieguvis, viņš tajā grib dalīties ar citiem. Iet turp vēl un vēlreiz un ved līdzi citus. Nav noslēpums, ka dzīvē cilvēkiem ir dažādas grūtības gan ģimenēs, gan darbā, gan veidojot attiecības ar citiem cilvēkiem. Un netrūkst kārdinājumu, lai problēmām izvēlēties kādu ātru, bet ne visai godīgu risinājumu. Bet, ja cilvēks ir tuvu Dievam, tad saprot, ka tas, ko izdarījis saskaņā ar Dieva gribu, ir bijis tā vērts. Ja kritiski izskata savu dzīvi, savus darbus, ir atkal drosme Dievam un sev pateikt, kur nav bijis tā, kā vajadzīgs. Jo, ja mēs nākam pie Dieva kā pie tēva un atzīstam savas vainas, tad ar to jau nekļūstam sliktāki. Dieva acīs - patīkamāki un mīļāki.

Dievmātes debesīs uzņemšanas svētki ir savā ziņā interesanti svētki. Jo Dievs cilvēkam apsolījis ar miesu debesīs nokļūt tikai tad, kad būs Pastarā tiesa. Bet Marijai nebija neviena grēka, viņa bija skaidra un viņas attiecībās ar Dievu nekas nevarēja mainīties. Un tāpēc baznīca tic, ka tā, kura ir savā klēpī iznēsājusi Dieva dēlu un Viņu audzinājusi, ir cienīga būt Debesīs ar miesu un dvēseli. Tas palīdz virzīt arī svētceļnieku prātu uz mūsu otro tēviju, uz Debesīm.

Patīkams notikums šajos svētkos bija Valsts prezidentes piedalīšanās dievkalpojumā. Kad pēc tam ar viņu tikāmies, nevarēju atturēties, lai neizteiktu komplimentu. Vērojot procesiju, es redzēju, cik cilvēki ir laimīgi, ka prezidente ir kopā ar viņiem viņu svētkos. Es viņai sacīju, ka viņa mums ir kā māte. Un tā patiešām bija. Tas bija fantastisks skats, kā bišu stropā. Kur viņa gāja, tur momentā apkārt bija cilvēku tūkstoši. Mēs arī lūdzāmies par prezidenti. Lai arī turpmāk viņai pietiktu garīgā spēka gan mūsu valstī, gan tiekoties ar ārzemju cilvēkiem, jautājumus izlemt tā, lai viss notiktu par labu Latvijai, nebaidoties pret sevi izsaukt antipātijas.

Šajos svētkos vairāk nekā citkārt bija arī bērnu un jauniešu. Tas nozīmē, ka ticība ir dzīva. Ka mūsdienu cilvēkam mūžīgās vērtības ir dzīves nepieciešamība. Cilvēki, kas turp brauc, reizēm pat gadu krāj naudiņu šim ceļojumam, no kura nav gūstami nekādi materiālie labumi. Aglonā viņi saņem garīgo stiprinājumu. Un tas viņu uztverē daudz vērtīgāks par pasaulīgiem labumiem.