Kurzemes Vārds

00:14 Otrdiena, 7. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Pilsētas domes sēdes

Vairāk par trīsdesmit lēmumiem

KIRILS BOBROVS

Likumsakarīgi: jo retāk notiek domes sēdes, jo vairāk jautājumu jāizskata vienā reizē. Vakar to bija pat veseli trīsdesmit divi. Tiesa, neviens no tiem neizraisīja ne diskusijas, ne nopietnus aizrādījumus. Tādēļ darbs ritēja diezgan raiti. Tikai pašās beigās pēc Jāņa Birzkopa iniciatīvas sākās domu apmaiņa par visiem liepājniekiem jau zināmās smakojošās firmas darbībām. Neiztika arī bez humora pieskaņas – tātad viss vēl nav zaudēts.

Pilsētas kases ieņēmumi mazliet pārsnieguši plānoto līmeni. Tas ļāva 2002.gada budžetā veikt nelielas izmaiņas. Bez tam no privatizācijas fonda piešķirti līdzekļi dažādām atbalstāmām iniciatīvām. Piemēram, ūdens motosportistam Vladimiram Miščenko piešķirts aizdevums 1773 latu apmērā ar 1 procenta likmi laivas motora iegādei, lai varētu startēt plaša mēroga sacensībās. Mūsu pilsētas pārstāvniecības Rīgā vadītājam Paulam Puķem piešķirts 3000 latu liels aizdevums mācībām augstskolā. 8670 lati no privatizācijas fonda piešķirti elektropiegādes jaunajam projektam Nākotnes ielas namos.

Dome pieņēma lēmumu par SIA "Liepājas ūdens" valdes locekļu pilnvaru pagarināšanu Normundam Niedolam, Dacei Gertsonei, Gunāram Kazekam un Līvijai Raģei. Saskaņā ar dzīvojamā fonda privatizācijas rezultātiem no Pilsētas domes bilances noņemti dzīvokļi un koplietošanas telpas 54 pašvaldības mājās. Dažas mājas noņemtas no bilances pēc to denacionalizācijas vai pilnīgas privatizācijas. Nepaveicās pašvaldības likvidējamam uzņēmumam "Pūt, vējiņi!". Tiesai sagatavos iesniegumu par šī uzņēmuma maksātnespējas atzīšanu. Apstiprināti pilsētas īpašumā esošā neapbūvētā zemes gabala Egļu ielā 20 privatizācijas noteikumi. Stārķu ielā 37 tiks būvēta biedrības "Sargtornis" reliģisko sapulču zāle. Šajā sakarībā apstiprinātas izmaiņas teritorijas apbūves plānā. Bet Jūrnieku centram Celtnieku ielā iznomāts 2730 kvadrātmetru liels zemes gabals. Vēl vienai liepājniecei piešķirts politiski represētās personas statuss.