Kurzemes Vārds

17:36 Sestdiena, 14. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Mīļskoliņa gaida pirmklasniekus

Daina Meistere

Rit pēdējā nedēļa, pirms skolās ienāks bērni un sāksies jauns mācību gads. Lielie remontdarbi pilsētas mācību iestādēs pamatā jau pabeigti, bet vēl mācību priekšmetu skolotāji un klašu audzinātāji steidz sagatavot kabinetus un klases, pārskata mācību līdzekļus, vietām vēl pieliek kādu plauktiņu, piestiprina kādu planšeti vai pārkravā kādu skapīti, lai viss būtu vietās un pa rokai, kad ienāks bērni.

Divās skolā - 1.vidusskolā un Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolā - ar Pasaules bankas kredīta atbalstu varēja noritēt lieli siltināšanas darbi. Tas nozīmēja logu nomaiņu, fasāžu atjaunošanu, jumtu sakārtošanu un citus darbus. Tāpat iespēju robežās skolas izmantoja pašvaldības līdzekļus, kā arī vecāku un labvēļu atbalstu. Jo galvenais - lai bērni, atkal atnākot uz skolu, justos ērti un gaidīti. Īpaši svarīgi tas ir pirmklasniekiem, jo viņiem tā būs pirmā sastapšanās ar mācību iestādi un klasēm, kurās vajadzēs pavadīt ilgāku laiku.

- Mēs savus pirmklasniekus jau pazīstam, jo viņi nāca uz sešgadnieku nodarbībām, - pastāstīja Draudzīgā aicinājuma 5.vidusskolas pirmo klašu audzinātājas Anda Marcinkus, Lilita Patara un Aija Grulle. Šobrīd solu rindas vēl ir tukšas, bet skolotājas jau domā, kā sagaidīt savus mazos audzēkņus. Tie, kuriem vecāki vēl nav skolā iesnieguši dokumentus, tiek apciemoti mājās. Tāpat domāts, kurā no visām četrām pirmajām klasēm mācīsies tie bērni, kas palika uz otro gadu.

Skolotājas pastāstīja, ka mazajiem bērniem patīk mācību korpusā Brīvības ielā 35/37, jo tur telpas piemērotas sākumskolas zēniem un meitenēm, kā nekā kādreiz tur bija pirmsskolas izglītības iestāde. Bērni to iesaukuši par mīļskoliņu, jo ir vietas, kur noģērbties, ir plaša sēta un dārzs, kurā mazie siltā laikā starpbrīžos var iziet un paspēlēties. Klašu audzinātājas rūpējas arī, lai pirmā skolas diena paliktu prātā gan pirmo klašu skolēniem, gan viņu vecākiem. Tāpēc ir sagatavots apsveikums un dāvaniņas, kuras saņems katrs bērns un kuras viņus ievadīs jaunā dzīves posmā. Tāpat visiem skolēniem tiks dienasgrāmatas, kas ir pašu izstrādātas un iespiestas speciāli 5.vidusskolas skolēniem.