Kurzemes Vārds

16:43 Otrdiena, 26. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Pirms ieiet klasēs, skolotāji pārrunā aktualitātes

Daina Meistere

Vakar bija liela diena pilsētas izglītības iestāžu pedagogiem. Jau ceturto gadu pēc kārtas notiek Metodiskā diena, kurā apvienots gan atkalredzēšanās un tikšanās prieks pirms jaunā mācību gada, gan nopietns darbs interešu grupās. Kā jau ierasts, pirms pedagogi pulcējās interešu grupās, viņiem bija iespēja pie grāmatu galda iepazīt jaunāko literatūru un metodiskos materiālus, arī apskatīt kolēģu veikumu, izstrādājot darbus, kas palīdz apgūt priekšmetu un rosināt skolēnus uz darbību.

Radošo darbu skate allaž saista uzmanību, jo tā ir iespēja redzēt un salīdzināt. Paveiktais izkārtots pārskatāmi gan pa mācību priekšmetiem, gan pa klašu grupām, kā, piemēram, sākumskola, gan pa interesēm – kā sports un ārpusklases darbs.

Vakar skolotāji pulcējās 30 interešu grupās, kuras vadīja Liepājas Pedagoģijas akadēmijas, Rīgas augstāko mācību iestāžu mācībspēki un Izglītības un zinātnes ministrijas speciālisti. Pedagogi runāja ne tikai par sava priekšmeta mācīšanu, bet arī par problēmām un aktualitātēm, kas prasa zināt un izprast šodienas dzīvi. Mūsdienu bērni ir erudīti, tādam jābūt arī viņu skolotājam, lai spētu atbildēt uz skolēnu jautājumiem. Tāpēc darba grupās pedagogi pievērsa uzmanību Eiropas savienības, politikas un varas un reģionu aktualitātēm, iztirzāja izglītības patiesās vērtības. Klašu audzinātāji vērsa uzmanību uz darbu ar vecākiem, latviešu valodas un svešvalodu skolotāji pārrunāja metodes un darba paņēmienus, kas balstās uz jaunajiem standartiem. Tāpat Metodiskajā dienā pievērsās tādiem pedagogiem aktuāliem jautājumiem kā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu struktūra un vadīšana, projektu rakstīšana. Bet, kā vienmēr, Metodiskajā dienā bija arī kāds jauninājums – šoreiz kopīgs atpūtas vakars.