Kurzemes Vārds

14:31 Pirmdiena, 13. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Piedzīs nekustamā īpašuma nodokļa parādus

NĪCA. Pagasta padomes sēdē deputāti iepazinās ar nekustamā īpašuma nodokļa parādnieku sarakstu, kurā apkopoti tie 47 īpašnieki, kam parāds pārsniedz 100 latus. Kopējā parāda summa ir 8 tūkstoši latu.

Pašvaldība jau iepriekš bija izsūtījusi brīdinājuma vēstules, un tāpēc daļa parādnieku pilnībā vai vismaz daļēji aprēķinātās nodokļu summas ir samaksājuši, tomēr nebūt ne visi ir tik naski. Pagasta padomes priekšsēdētājs Agris Petermanis arī iepazīstināja ar vairākiem iesniegumiem, kuros lūgts piešķirt atlaides nodokļu apmaksā, taču deputāti tos atzina par nepamatotiem un nolēma piedzīt parādus bezstrīdus kārtībā.

Vēl pašvaldība piešķīra brīvpusdienas pieciem skolēniem un diviem pirmsskolas vecuma bērniem, un trim cilvēkiem piešķīra sociālos pabalstus kopsummā par 29 latiem.

Tā kā uzņēmējiem ir lielāka interese par sludinājumu ievietošanu vietējā laikrakstā "Nīcas Vēstis", deputāti apstiprināja jaunus reklāmas izcenojumus. Privātpersonām tāpat kā līdz šim par sludinājumu jāmaksā 2 lati, vietējo uzņēmumu reklāmas maksās piecus latus, bet ārpus Nīcas esošajiem uzņēmumiem būs jāmaksā 10 latu. Papildus jāierēķina arī pievienotās vērtības nodoklis.