Kurzemes Vārds

04:44 Trešdiena, 8. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Trīs jautājumi un izklaide autosalonā

Ints Grasis

Vakar Rajona padomes sēdes darba kārtībā bija tikai trīs jautājumi, bet, kad deputāti ar tiem veiksmīgi tika galā, pēc SIA "Lāde" uzaicinājuma bija iespēja iepazīties ar firmas "Peugeot" autosalonu Liepājā, kur deputātu ērtībām bija noorganizēts kafijas galds un testa braucieniem sagatavots transports.

Deputāti veica izmaiņas Liepājas Rajona padomes pamatbudžetā, iekļaujot tajā mērķdotāciju no valsts budžeta 145 834 latu apmērā. Mērķdotācijā izglītībai lielākās pozīcijas bija līdzekļi pamata un vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 68 746 lati, pašvaldību izglītības iestādēs piecus un sešus gadus veco bērnu apmācībā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – 45 473 lati, nauda internātskolu uzturēšanai – 25 318 lati.

Ja pirmo jautājumu atrisināja bez diskusijām un balsošanas, savstarpēji vienojoties, tad jautājumā par 3,15 pamatkapitāla daļu iegādi par kopējo summu 15,75 lati bezpeļņas organizācijā sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Baltijas jūras piekrastes attīstības aģentūra" izvērtās diskusijas. Iemesls – Ēdoles pagasta izstāšanās no šīs organizācijas, tādēļ pārējie dibinātāji vienojās ēdolnieku daļas nopirkt.

Deputāts Andrejs Radzēvičs bija neizpratnē, kādēļ iegādāties daļas sabiedrībā, kuru nupat grasās likvidēt. Ar balsu vairākumu tomēr tika nolemts šīs daļas iegādāties. Pret balsoja A.Radzēvičš, U.Strazds, M.Bite. A.Petermanis, atturējās J.Bārdulis un E.Dargužis. Kāds šajos procesos iesaistīts cilvēks, kurš nevēlējās atklāt savu vārdu, "Kurzemes Vārdam" sacīja, ka šai aģentūrai neesot nekādas jēgas, jo tā reāli nedarbojas, turklāt pēc likuma ir jāveido Kurzemes attīstības aģentūra.

Izskatot Rajona padomes Reģionālās attīstības un tautsaimniecības komitejas, Finansu un budžeta komitejas, kā arī Veselības aizsardzības komitejas iesniegtos lēmumus par projektu "Neatliekamās medicīniskās palīdzības punktu izveidi Liepājas rajonā saskaņā ar Māsterplānu", deputāti nolēma atbalstīt projekta koncepciju, tiesa, projektam pievienojot vēl palīgteikumu "... bez Rajona padomes līdzfinansējuma". Kā sacīja rajona galvenā ārste Ingrīda Circene, projekts paredz izvietot neatliekamās medicīniskās palīdzības punktus arī Pāvilostā un Nīcā, iegādājoties jaunas automašīnas ar nepieciešamo aprīkojumu. Par šo jautājumu sēdē pamatā diskutēja Nīcas pagasta vadītājs A.Petermanis un I.Circene. A.Petermanis strikti iestājās par to, ka valsts, nevis pašvaldība ir uzņēmusies veselības aprūpes funkcijas un pagastam finansiāli vispār nebūtu jāiesaistās neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta izveidē Nīcā. Šeit runa ir par to, ka projektā ir paredzēts, ka vienu ceturto daļu no punktam nepieciešamo telpu remonta jāsedz pašvaldībai. Savukārt I.Circene nebūt neapstrīd to, ka pagastam tas nav jādara, taču uzskata, ka tādējādi ātrāk varētu virzīt projektu un ātrāk nodrošināt kvalitatīvākus medicīniskos pakalpojumus iedzīvotājiem.