Kurzemes Vārds

08:32 Piektdiena, 14. augusts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Dienošie liepājnieki saņems apbalvojumus

Kā "Kurzemes Vārdam" pastāstīja Liepājas Militārā dienesta nodaļā, šajās dienās saņemta priecīga vēsts no Rīgas. Sakarā ar valsts svētkiem un priekšzīmīgu dienestu, tiek apbalvoti vairāki jaunieši, kas dienestu uzsākuši no Liepājas nodaļas. 26.novembrī Rīgā, Latviešu biedrības namā, tiks aicināti labākie kareivji no dienesta vietām, lai pasniegtu viņiem nopelnītos apbalvojumus. Liepāju šajā svētku reizē pārstāvēs Rīgas Medicīnas vadā dienošais kareivis Juris Grundulis, Kājnieku rotas kareivis Dzintars Putiķis un tepat, Liepājā Jūras spēku Karakuģu flotilē dienošais Dzintars Kļava.

Līnijdejotāji cīnīsies par pasaules rekordu

Lai pievērstu uzmanību šobrīd tik populārajām līnijdejām, paredzēts, ka šosvētdien visā pasaulē vienā un tajā pašā laikā dažādās vietās pulcēsies līnijdejotāji, lai izpildītu vienu un to pašu deju un tādējādi uzstādītu pasaules rekordu dalībnieku skaita ziņā. Latvijā tas notiks pulksten 16. Paredzēts, ka dejotāji no Kurzemes pulcēsies Kuldīgā. Taču viena no Liepājas līnijdejotāju grupām "Amberline" ir nolēmusi būt mūsu pilsētas patrioti un šajā akcijā iesaistīties, šo deju nodejojot tepat Liepājā. Tas notiks laukā pie rokkafejnīcas. Neesot gan vēl zināms, cik būs dalībnieku, taču liepājnieki cer ar to piesaistīt vēl vairāk interesentu šai nodarbei.

Piešķirti līdzekļi Virsnieku saietu nama jumta remontam

Pilsētas domes Finansu komitejā pēc iepazīšanās ar valsts pieminekļu aizsardzības inspektora Gunāra Silakaktiņa sagatavotu vēstuli nolemts piešķirt līdzekļus Virsnieku saietu nama jumta remontam. Šim mērķim no domes Rezerves fonda atvēlēti 900 lati. G.Silakaktiņa vēstulei pievienotajā defektu aktā, kas sastādīts 17.oktobrī, teikts, ka steidzami nepieciešams jumta remonts 30 kvadrātmetru laukumā. Sakarā ar katastrofālo jumta stāvokli aktuāls kļuvis jautājums par pils Dienvidu spārna slēgšanu drošības nolūkos.

G.Silakaktiņš informē, ka esošajā situācijā lietus laikā neatgriezeniski tiek bojāts telpu interjers, no ūdens cieš oriģinālie ozolkoka griesti, ģipša dekori, parketa grīda un marmora kāpnes.

Raiņa 6.vidusskola svin 80 gadu jubileju

Kā jau liepājnieki ir informēti, no 25. līdz 29.novembrim Raiņa 6.vidusskola atzīmēs savu 80 gadu jubileju. Par godu šim notikumam plānots izdot arī skolas gadagrāmatu. Finansu komitejas deputāti izskatīja 6.vidusskolas direktora vietnieces audzināšanas darbā S.Stefanas sagatavotu vēstuli ar lūgumu finansiāli atbalstīt gadagrāmatas izdošanu. Deputāti nolēma šim mērķim piešķirt 200 latus no domes Rezerves fonda. S.Stefana informē, ka grāmatas izdošanai tiek piesaistīti līdzekļi no dažādu Liepājas uzņēmumu, firmu un sabiedrību pārstāvjiem, kas absolvējuši 6. vidusskolu vai jūtas ar skolu saistīti. Gadagrāmatā 2002./2003. mācību gadam plānots apkopot informāciju par skolas vēsturi, par skolā realizētiem vai esošiem projektiem, par mācību gada laikā notiekošiem pasākumiem, īpaši uzsverot skolas 80 gadu jubilejas svinības. Grāmatā varēs atrast informāciju arī par skolotājiem, skolēniem, slavenākajiem absolventiem.

Nams būs jāsakopj

Pilsētas domes Finansu komiteja nolēma uzdot nama Toma ielā 28/Indriķa ielā 1 īpašniekam divu mēnešu laikā pēc domes sēdes uzsākt namīpašuma sakopšanu vai nojaukšanu, informē domes Preses dienests. Šāds lēmums pieņemts, pamatojoties uz Latvijas būvnormatīvu "Dzīvojamo ēku tehniskās ekspluatācijas noteikumi". Ja noteiktā laikā nama īpašnieks lēmumu nebūs izpildījis, Komunālā pārvalde ir tiesīga uzsākt nama nojaukšanu, piedzenot no īpašnieka izdevumus, kas saistīti ar ēkas sakārtošanu. Jautājums vēl tiks skatīts domes sēdē.

Piešķir naudu ātrās palīdzības stacijas remontam

Domes Finansu komitejā nolemts piešķirt 3400 latus Liepājas pilsētas Neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas remonta uzsākšanai, informē domes Preses dienests. Līdzekļi piešķirti būvprojektēšanas darbiem Ludviķa ielā 18, kurā izvietosies šā dienesta apakšstacija. Saskaņā ar Būvniecības likumu nepieciešams izstrādāt pilnu būvprojekta komplektu, kurā tiks paredzētas vairākas būvniecības kārtas, ņemot vērā piešķirto finansējumu un katras kārtas nozīmīguma pakāpi. Jau izveidota Neatliekamās medicīniskās palīdzības bāzes stacija Liepājas pilsētas Centrālajā slimnīcā, apvienojot to ar slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļu. Paredzēts, ka apakšstacijā uzturēsies trīs līdz četras izbraukuma brigādes dežūras laikā. Jautājumu izskatīs domes sēdē.

Atbalsta izglītības programmu

Finansu komitejas deputāti nolēma atbalstīt finansējumu Liepājas 48.arodvidusskolas izglītības programmai "Ēdināšanas serviss", informē domes Preses dienests. Šim mērķim 2003. gada budžetā paredzēts iekļaut 643,10 latus. Programma izstrādāta jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem un jauniešiem ar individuālām veselības problēmām, kuriem ir mājas apmācība. Programmā var apgūt pavāra palīga, konditora palīga un šuvēja palīga profesijas, iegūstot 1. profesionālās izglītības līmeni. Programma izstrādāta uz diviem mācību gadiem.

Nosauc savu labdari

Visu šo nedēļu labdarības akcijā "Labā zvaigzne" notiks telefonakcija, kuras laikā ikviens cilvēks ir aicināts piezvanīt pa telefonu 7021642, lai nosauktu tā cilvēka vārdu un labos darbus, kurš, nesaudzējot savu laiku, zināšanas un līdzekļus, ir darījis labu citiem cilvēkiem. "Kurzemes Vārds" jau rakstīja, ka šī akcija visā Latvijā notiek ceturto gadu un iepriekšējos gados tajā ir nominēti arī liepājnieki. Joprojām arī līdz šīs nedēļas beigām domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā ir iespējams saņemt anketas, kurās minēt labdarus un nosūtīt tās akcijas organizatoriem. Akcijas noslēgums notiks Zvaigznes dienā, 6. janvārī, kad 365 labdari saņems "Labās Zvaigznes" nozīmītes. Cerēsim, ka to skaitā būs arī liepājnieki.

Pirmā NLP meistare Liepājā

Mācību centra "Marid I" menedžere Indra Melbārde nupat beigusi mācības Maskavā, Neirolingvistiskās programmēšanas (NLP) mācību centrā, un ieguvusi NLP meistara kvalifikāciju. Tas ir centrs, kurā strādā titulētākie NLP speciālisti Krievijā un kuriem ir tiesības izsniegt sertifikātus, kas atbilst starptautiskās NLP asociācijas prasībām. Šobrīd Latvijā ir tikai nedaudzi šādi speciālisti, un I. Melbārde ir vienīgā Liepājā. Līdz šim viņa paralēli darbam centrā "Marid I" vadīja arī personības pilnveidošanas programmu "Veiksme tavās rokās", kas arī bija balstīta uz NLP pamatiem. I. Melbārde plāno, ka, iespējams, drīzumā NLP centrs tiks izveidots arī Liepājā, jo jau šobrīd pamatkursu un arī praktiķa kursu pie speciālistiem no Rīgas ir beiguši daudzi liepājnieki, turklāt NLP piedāvātās iespējas ir praktiski un ļoti veiksmīgi izmantojamas dažādās dzīves situācijās: pedagoģijā, biznesā, politikā, reklāmā, arī attiecību veidošanā un tamlīdzīgi.

Mediķi piedalās starptautiskā projektā

Trīs mediķi no Centrālās slimnīcas: galvenā ārsta vietnieks Jānis Ceika, Perinatālās aprūpes centra vadītāja Inese Medvecka un infekcioniste Mārīte Kūla kopā ar mediķiem no vēl 14 ārstniecības iestādēm visā Latvijā piedalījās pirmajā starptautiskā izglītības projekta HOPE (Health Opportunities for People Everywhere) apmācību kursā. Šis projekts jau vairāk nekā 40 gadus visā pasaulē realizē dažādas apmācības programmas veselības aprūpes vidējā līmeņa vadītājiem. Apmācību laikā programmas dalībnieki gan apguva teorētiskas zināšanas menedžmentā, gan arī noslēgumā bija praktiski jāizstrādā kāds konkrēts projekts, ko vēlāk realizēt savā ārstniecības iestādē. Mūsu pilsētas mediķi strādāja pie projekta par informātikas un medicīniskās statistikas nodaļas darba optimizāciju Centrālā slimnīcā.

Pasts sāk Ziemassvētku atlaižu kampaņu

Turpinot iepriekšējo gadu tradīciju, sākot ar 23. novembri "Latvijas pasts" sāk Ziemassvētku atlaižu kampaņu. Akcija ilgs trīs nedēļas, un tas nozīmē, ka šajā laikā fiziskām personām būs iespējams vēstules Latvijas teritorijā nosūtīt, izvēloties pastmarku, kas maksā 12 santīmu (iepriekš 15). Šajā laikā ikvienā pasta nodaļā, arī Liepājā, būs iespējams iegādāties jaunas pastmarkas 12 santīmu vērtībā, taču, kā mierināja pasta darbinieki, derīgas būs arī citas pastmarkas, kuru kopējā vērtība būs 12 santīmu. Sūtījumiem ārpus Latvijas gan cena paliek iepriekšējā. Kā atcerējās Liepājas pasta darbinieki, iepriekšējos gados šo atlaižu akciju ir izmantojuši ļoti daudz liepājnieku, īpaši pensionāri, sūtot Ziemassvētku apsveikumus draugiem un radiniekiem.

Izsludina konkursu par Mazās zāles konceptuālo risinājumu

Pilsētas dome izsludinājusi konkursu par ideju metiem Liepājas teātra Mazās zāles piebūvei Teātra ielā. Konkursā aicināti piedalīties Latvijas profesionālie arhitekti, arhitektūras studenti, autoru kolektīvi un projektēšanas biroji. Konkursa mērķis ir iegūt labāko konceptuālo priekšlikumu paketi, pēc kuras varētu izstrādāt kvalitatīvāko būvprojektēšanas pieteikumu. Kā uzsvēra domes priekšsēdētājs U.Sesks, teātra Mazās zāles būvniecība ir viens no pilsētas pašvaldības šā sasaukuma deputātu deklarētajiem solījumiem. Liepājas teātra direktore M.Pāvelsone uzskata, ka Mazajai zālei varētu būt ļoti liela nozīme skatītāju piesaistīšanā un iestudējumu diferencēšanā: "Tas ļautu adresēt izrādes konkrētam skatītāju lokam, arī realizēt dažādas avangardiskas idejas, kuras neder plašai publikai". Mazās zāles projekta izstrādei gada sākumā tika piešķirta arī Valsts mērķdotācija 5000 latu apmērā. Konkursa komisija iesniegtos darbus izvērtēs 19.decembrī. Žūrijas priekšsēdētājs ir domes izpilddirektora vietnieks V.Skujiņš, tās sastāvā teātra, pašvaldības, Arhitektu savienības pārstāvji, pilsētas galvenais arhitekts U.Kaugurs un viesis – Klaipēdas pilsētas galvenais arhitekts Alamants Mureika. Konkursa prēmiju fonds ir 4400 latu. Uzvarētājam tiks piešķirta prēmija 1500 latu apmērā, otrajai un trešajai vietai – attiecīgi 1000 latu un 800 latu. Tiks piešķirtas arī divas veicināšanas prēmijas.