Kurzemes Vārds

10:34 Piektdiena, 23. oktobis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Kā uzlabot apkalpošanu Sociālās palīdzības centrā

Līvija Leine

14.janvārī, ziņoja Pilsētas domes Preses dienests, pilsētas galva Uldis Sesks bija aicinājis uz viedokļu apmaiņu speciālistus, kas saistīti ar sociālās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem. Dome šogad sociālo sfēru izvirzījusi par prioritāti un plāno veikt nopietnas izmaiņas Sociālās palīdzības centra darbā ar iedzīvotājiem.

Uldis Sesks pirms šīs sarunas bija arī pats apmeklējis Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Liepājas filiāli un Sociālās palīdzības centru, lai gūtu priekšstatu, kā reāli notiek darbs ar iedzīvotājiem.

Sociālās palīdzības centra darbs šobrīd nav orientēts uz klientu, bet gan katra ierēdņa šaura profila specializāciju, pēc tam secināja domes priekšsēdētājs. Viņš uzskata, ka jau tuvākajā laikā centra darbs jāpadara efektīvāks, jo cilvēki nedrīkst ilgstoši stāvēt rindās, viņiem nebūtu jāapstaigā vairāki kabineti un iestādes, lai dabūtu pabalstu vai padomu. Labs piemērs, kā organizēt darbu ar iedzīvotājiem, ir vērojams VSAA Liepājas filiālē, Graudu ielā 50. Tur klientu apkalpošana ir atdalīta no dokumentu apstrādes. Ir izveidota Klientu apkalpošanas daļa. Tajā gandrīz nekad neveidojas rindas, katrs darbinieks, kas tur strādā, ir spējīgs cilvēkam paskaidrot visu par pakalpojumiem, ko viņš vēlas saņemt.

Uz sarunu uzaicinātie speciālisti atzina, ka Sociālās palīdzības centra nolikums jāpārstrādā atbilstoši jaunajai likumdošanai. Iepriekšējais nolikums pieņemts 1995.gadā. Sociālās palīdzības centra direktoram Alfrēdam Drozdam un domes sociālo lietu ekspertam Visvaldim Gūtmanim uzdots sarīkot seminārdiskusiju, kurā Sociālās palīdzības centra darbiniekiem būtu iespējams iepazīt labāko pieredzi klientu apkalpošanā, kāda ir citās pilsētās un valstīs, lai atrastu labāko variantu Liepājai. Pilsētas domes priekšsēdētājs uzdeva Alfrēdam Drozdam veikt revīziju to dokumentu sarakstā, ko cilvēkiem jāiesniedz, lai saņemtu pabalstu. Daļu no tiem centrs varētu saņemt elektroniskā veidā, piemēram, no Valsts ieņēmumu dienesta. Speciālisti diskusiju par šo tēmu turpinās 21.janvārī.

"Visapkārt jūra, jūra vien..."

Ar ekspozīciju "Visapkārt jūra, jūra vien" Zvejniecības un kuģniecības muzejā fotomāksliniece Irina Tīre noslēdza savas 65.jubilejas izstāžu ciklu. Jūra ir ciets rieksts jebkuram māksliniekam, jebkuros laikos, un, lai arī I.Tīre līdz šim tai īpaši nebija pievērsusies, viņas 13 melnbaltajās un krāsainajās fotolapās jūra dzīvo, elpo, ir sajūtama tās dvēsele, mūžīgais noslēpums. Smilšainā vai sniegotā piekraste, vientuļš stāvs plašā ūdensklaida malā, pat saules sarkanīgā bumba šķiet tik niecīga varenās jūras līdzenumā... Jubilejas noslēguma izstādes atklāšanā fotomāksliniece savas mākslas cienītājus un draugus sagaidīja ar karstvīnu.

Liepājnieces studēs Vidzemes augstskolā

Turpinot Pedagoģijas akadēmijas darbību Krišjāņa Barona programmā, divas tūrisma menedžmenta studiju programmas 2.kursa studentes gatavojas doties uz Vidzemes augstskolu. Sintija Liepiņa un Guna Vaivare visu otro semestri tur apgūs ar tūrismu saistītas zinības, savukārt mūsu akadēmijā mācīsies Vidzemes augstskolas pārstāvji. Šāda studentu apmaiņa starp valsts augstākajām mācību iestādēm vairs nav nekāds retums. Arī jaunieši labprāt piedalās šādās programmās, jo viņus interesē, kā studē līdzīgu studiju programmu studenti citās augstskolās. Tāpēc abām studentēm pat vajadzēja izturēt konkursu, kurā noteica apmaiņai piemērotākās kandidatūras.

Jauno uzņēmēju palāta saka paldies

Pērn decembrī rakstījām, ka Liepājas Jauno uzņēmēju palātas biedri Latviešu biedrības namā rīko akciju "Sirsniņu uzklausīt, sapnīti piepildīt" un labdarības koncertu, lai vāktu līdzekļus Purmsātu Speciālās internātskolas audzēkņu vajadzībām. Kā pastāstīja palātas prezidente Līga Ločmele, šoreiz iecerēts iekārtot speciālu māju, kurā pēc internātskolas beigšanas varētu dzīvot tās audzēkņi – garīgi atpalikušie jaunieši invalīdi. Aprēķini rāda, ka visa šā projekta izmaksa ir 17730 latu. Akcijas laikā saziedoti 370 latu, kā arī saņemti piedāvājumi no būvniecības firmām. Akcijas organizētāji uzskata, ka tas ir labs sākums lielajam darbam, un saka lielu paldies visiem, kas šo ieceri jau atbalstījuši un turpinās to darīt.

Mazā Elīna šobrīd ārstējas Rīgā

Trīs gadus vecā liepājniece Elīna Zboroveca, par kuras veselības problēmām "Kurzemes Vārds" rakstīja jau vairākkārt, šobrīd ārstējas Rīgā, Bērnu klīniskajā slimnīcā, kur speciālisti viņai nomaina caurulīti kaklā. Tā vajadzīga, lai meitenīte varētu elpot. Īsi pirms jaunā gada Unibankā tika atvērts konts (numurs 50002362536), kurā ikviens var ieskaitīt naudu, lai varētu nopirkt divus aparātus meitenītes dzīvības funkciju uzturēšanai: krēpu atsūkšanas aparātu un inhalatoru. Kā informēja mediķi, šobrīd saziedoti jau 300 latu, vēl vajadzīgi 200. Kad meitenīte atrodas Liepājā, viņu regulāri apciemo dominikāņu mūki, ar meitenīti strādā logopēde.

Audzināšanas principi skolā

Bērnu un jauniešu centrā šodien notiek seminārs mācību iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā. Tikšanās tēma – "Audzināšanas darba būtība un audzināšanas programmas veidošanas principi skolā". Semināru vada 1.vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā Signe Berga un viņas kolēģe Selga Veita no J.Čakstes 10.vidusskolas. Dalībniekus uzrunās valsts izglītības inspektore Inta Budriķe, kas iepazīstinās ar skolu akreditācijas principiem, Bērnu un jauniešu centra speciālisti savukārt informēs par otrā semestra ārpusskolu pasākumu plānu.

Rosina jauniešus būt aktīvākiem

Pilsētas domes priekšsēdētājs Uldis Sesks tikās ar Jaunatnes lietu komisiju. Tās priekšsēdētājs Vilis Brūveris informēja par komisijas darbību un par pērn realizētajiem projektiem. Domes priekšsēdētājs atzinīgi novērtēja paveikto, norādot, ka lielāka uzmanība jāpievērš mazāk aktīvās Liepājas jaunatnes iesaistīšanai pilsētas notikumos un aktīvāk jāinformē par komisijas darbu un plāniem vienaudžu vidū. U.Sesks rosināja jauniešus izstrādāt priekšlikumus servisa pakalpojumu sniegšanai Liepājas pludmalē vasaras sezonā, izstrādājot projektus un priekšlikumus sabiedriskās ēdināšanas, atrakciju, izklaides, aktīvās atpūtas jomā. U.Sesks vislabprātāk sagaidītu svaigas un interesantas idejas par pludmales infrastruktūras attīstību. Vislabākie un konkurēt spējīgākie projekti saņems domes finansiālo atbalstu. Tuvākajā laikā komisija plāno veikt dažādus informatīvus pasākumus par Jaunatnes lietu komisijas darbību, kā arī izplatīt informatīvu bukletu par komisijas darbības mērķiem, uzdevumiem, plānotajām aktualitātēm u.c.

Ginta Stavrovska atklāj izstāžu sēriju

Liepājas pārstāvniecības telpās Rīgā jau vairāk nekā trīs gadus tiek izstādīti Liepājas mākslinieku darbi. Tradīcija tiek turpināta. Kā pirmā jaunajā gadā savus darbus Liepājas pārstāvniecības telpās izstādījusi Liepājas Bērnu mākslas skolas pasniedzēja Ginta Stavrovska, informēja pārstāvniecība.

Turpinās labiekārtot bērnu laukumus

Projekta "Liepājas skolēni Liepājai" ietvaros plānots izgatavot sešus bērnu rotaļu laukumu aprīkojuma komplektus trīs pirmsskolas iestādēm un trīs namu pārvalžu teritorijām. Projekts tiks finansēts no pilsētas budžeta līdzekļiem. Tā kopējās izmaksas ir 1830 latu, informēja domes Preses dienests. Projekts izstrādāts, lai uzlabotu mazo liepājnieku iespējas interesanti pavadīt brīvo laiku, vienlaikus veicinot Liepājas arodvidusskolu audzēkņu piedalīšanos pilsētas labiekārtošanā. Domes pasūtījumu izpildīs 31.arodvidusskolas korekcijas klases audzēkņi. Projekts dos iespēju jauniešiem veikt prakses uzdevumus, turklāt paveiktā darba rezultātam būs praktiska nozīme. Lai uzstādītu izgatavotos aprīkojumus un apzaļumotu izveidotos rotaļu laukumus, plānots piesaistīt Eiropas savienības programmas "Jaunatne" līdzekļus, realizējot projektu par jauniešu nodarbinātību vasarā. 2002.gadā Liepājas dome piedalījās Valsts bērnu tiesību aizsardzības centra projektu konkursā par bērnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā ar projektu "Liepājas skolēni – Liepājas bērniem". Šis projekts tika atzīts par labāko, saņemot centra finansējumu 1000 latu. Tā ietvaros Liepājas 31.arodvidusskolas audzēkņi izgatavoja aprīkojumu diviem bērnu spēļu laukumiem Siena un Siļķu ielas pagalmos.

Aizņēmums pašvaldības īpašuma renovācijai

Pilsētas domē paredzēts izskatīt lēmuma projektu par ilgtermiņa aizņēmumu 1,8 miljonu latu apjomā pašvaldības īpašuma renovācijai. Lēmuma projekts jau akceptēts Finansu komitejā. "Pieņemot šādu lēmumu, dome varēs turpināt pērn aizsākto izglītības, kultūras, veselības un sociālās aprūpes objektu sakārtošanu un renovāciju," skaidroja Finansu pārvaldes priekšnieces vietnieks Ronalds Fricbergs. Pavisam ar šo kredītu paredzēts finansēt pašvaldības 35 dažādu objektu sakārtošanu. 30,6 procentus no aizdevuma kopsummas plānots izmantot kultūras iestāžu remontdarbiem, 23,9 procentus – sociālajām iestādēm, 12,3 procentus izlietot izglītības iestāžu sakārtošanai, atlikušo kredīta daļu – dažādu citu objektu atjaunošanai. Aizdevuma izmantošanas projekts paredz finansējumu mazģimeņu dzīvojamās ēkas O.Kalpaka ielā 72 renovācijai (380 000 latu), nakts patversmes 4.stāva renovācijai (47 800), logu bloku nomaiņai, apkures sistēmu renovācijai un jumtu atjaunošanai 17 skolām un pirmskolas iestādēm, kā arī Latviešu biedrības nama renovācijas pirmajai kārtai (500 000) un bērnu laukuma 1.kārtas izbūvei Jūrmalas parkā (100 000). Aizdevuma atmaksas termiņš ir 2012.gads, likme – 5,88 procenti. 2002.gadā par pašvaldības galvotajiem ilgtermiņa kredīta līdzekļiem (2,2 miljoni latu) Komunālā pārvalde veica apjomīgus ielu infrastruktūras sakārtošanas darbus, savukārt 1,6 miljonus latu liels kredīts tika izmantots skolu, sociālo un kultūras objektu un medicīnas iestāžu un ar to saistītās infrastruktūras sakārtošanai.

Par Sociālo dzīvojamo māju

Dzīvokļu komisijas kārtējā sēdē apsprieda situāciju Sociālajā dzīvojamā mājā, Flotes ielā 14. Iemesls bija tas, ka aizvien palielinās nepamatoto iesniegumu skaits par pagaidu mājvietu šajā mājā. Izsmeļošu informāciju sniedza komisijas loceklis, namu pārvaldes "Jaunliepāja" direktors Oskars Kliečis, kas pirms tam bija pārbaudījis dažu iesniedzēju dzīvokļu apstākļus. Viņš arī atgādināja par Pilsētas domes 1997.gadā pieņemto nolikumu, kas tagad acīmredzot jālabo. Šobrīd Sociālajā dzīvojamā mājā ir brīvi labi izremontēti dzīvokļi. Tomēr, neraugoties uz visiem kontroles pasākumiem, īres parāds šajā iestādē jau sasniedzis 5000 latu, un daļu no tā var uzskatīt par bezcerīgu.