Kurzemes Vārds

18:25 Pirmdiena, 28. septembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Vēršas pret kraso mērķdotāciju samazinājumu

Anda Pūce

Latvijas Pašvaldību savienība nosūtījusi Ministru prezidentam Einaram Repšem, finanšu ministram Valdim Dombrovskim, īpašu uzdevumu ministram reģionālās attīstības un pašvaldību lietās Ivaram Gateram vēstuli, kurā lūdz, izvērtējot 2003.gada budžeta projektā iekļaujamos pasākumus un to finansēšanu, paredzēt valsts budžeta mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām 14,7 miljonu latu apmērā.

Kā informē LPS preses sekretāre Olga Kokāne, valdība šonedēļ nolēma pašvaldību investīciju projektiem no valsts budžeta mērķdotācijām piešķirt tikai 3,96 miljonus latu, kas ir par 10 miljoniem mazāk, nekā prasījusi LPS. Bet mērķdotācija ir nepieciešama skolu remontiem, siltumtīklu rekonstrukcijai, ūdenssaimniecību attīstībai, administratīvi teritoriālajai reformai un citiem neatliekamiem darbiem. LPS atbalsta valdības finanšu politiku – veikt izdevumu samazinājumu, taču uzskata, ka to nevar attiecināt uz investīcijām, uz attīstības rēķina.

No iesniegtajiem projektiem valdība atbalstījusi tikai divus Liepājas pilsētas un rajona pašvaldībām nozīmīgus projektus – "Maģistrālā transporta ievads Liepājas pilsētā" ar 300 tūkstošiem latu un "Aizputes pilsētas ūdenssaimniecības attīstība" ar 20 tūkstošiem latu (piebildē gan paskaidrots, ka no pērn piešķirtajiem 330 tūkstošiem latu šajā pārejošajā projektā apgūti tikai 1,1 procents līdzekļu). Atbalstu neguva izglītības jomas projekti – "Grobiņas pilsētas pamatskolas rekonstrukcija", "Nīcas vidusskolas renovācija", "Dzērves pamatskolas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana" un "Sporta zāles būvniecība Liepājas 10.vidusskolā un 12.vidusskolā – sporta nodarbību programmu izpildes nodrošināšanai", kā arī projekts Liepājas ostas dzelzceļa infrastruktūras attīstībai. Šo projektu īstenošanai no valsts lūgti aptuveni 1,3 miljoni latu.

"LPS priekšlikums ir piešķirt finansējumu pārejošiem projektiem 7,3 miljonus latu, pamatbudžeta ilgtermiņa saistību nodrošināšanai 3,4 miljonus latu, kā arī, lai sekmētu administratīvi teritoriālo reformu, investīcijas novadu pašvaldībām – 4 miljonus latu," paskaidroja O.Kokāne.

Tāpat Ministru kabinets noteicis nepieciešamo dotāciju no 2003.gada valsts budžeta pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondam, kas būs tikpat liela kā pērn – 7,15 miljoni latu. Un "Kurzemes Vārds" jau rakstīja, ka pašvaldības bažījas par to, ka ar šiem līdzekļiem nespēs izpildīt visus uzliktos pienākumus gan saistībā ar izmaiņām sociālās palīdzības likumdošanā, gan minimālās algas palielinājumu un citiem jautājumiem.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonds ir izveidots, lai pašvaldībām nodrošinātu līdzīgus apstākļus ar likumu noteikto pamatfunkciju izpildei, ņemot vērā pašvaldību sociāli ekonomiskās atšķirības. Fonda ieņēmumu veido pašvaldību iemaksas un valsts budžeta dotācija. Lai noteiktu pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, aprēķina katras pašvaldības vērtētos ieņēmumus – iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, kopējo minimālo pašvaldību finanšu nepieciešamību, nodrošinot pieaugumu plānotās inflācijas apjomā, norāda katras pašvaldības finanšu nepieciešamību, iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā un dotācijas no fonda.