Kurzemes Vārds

21:46 Ceturtdiena, 4. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Ikvienam jākļūst līdzatbildīgam

Anda Pūce

Sabiedrības integrācijas fonda un Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības projekta "Iniciatīvas vietējai attīstībai" noslēguma seminārā, kurā piedalījās arī 10 cilvēku liela delegācija no Priekules pilsētas un pagasta, Virgas un Vaiņodes, ir izskanējis gandarījums par pašvaldībās paveikto un rosinājums, ka arī turpmāk jāmudina iedzīvotāji kļūt līdzatbildīgiem par notiekošo.

Kā jau esam rakstījuši, projektā "Iniciatīvas vietējai attīstībai" piedalījās piecu Latvijas rajonu – Aizkraukles, Dobeles, Ludzas un Jēkabpils un Liepājas rajona – pašvaldības. Pie mums tā bija Vaiņode, Virga, Priekule un Priekules pagasts. Projekta laikā katrā pagastā izveidotā iniciatīvu grupa mācījās projektu rakstību un izveidoja gatavus projektus iesniegšanai dažādos fondos. Kopējais projekta finansējums bija 13 tūkstoši latu, bet pašvaldības līdzfinansēja aptuveni 2 tūkstošus latu. "Par šo naudu padarīts ir ļoti daudz, jo pat SIF vadītājs Nils Saks atzinās, ka nebija cerējis ieraudzīt gatavus projektus, bet tikai projektu uzmetumus," pastāstīja projekta koordinatore Liepājas rajonā, Pieaugušo izglītības centra speciāliste Mārīte Bruža.

Viņa stāsta, ka projekti, ko bija sagatavojušas iniciatīvu grupas, ir ļoti līdzīgi visos rajonos, tie galvenokārt saistīti ar sociālās vides uzlabošanu, atbalstu uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, bērniem un ģimenēm, ir arī projekti par tūrisma attīstību un citām lietām. "Pozitīvākais, ka daudzi projekti jau iesniegti un pretendē uz finansējuma saņemšanu," piebilst M.Bruža. Kā seminārā, stāstot par Liepājas rajonā sasniegto, atzina Priekules pieaugušo izglītības koordinatore Inga Raškova, arī pie mums ir līdzīgi.

Kā piebilda PIC direktore Tamāra Štrausa, seminārā bija iespējams gūt vēl vairākas būtiskas atziņas. Latvijas Pašvaldību savienības padomniece rosināja jau laikus gatavot iedzīvotājus 2005.gada pašvaldību vēlēšanām un izglītot viņus politikā. Reģionu attīstības fonda projektu koordinatore Sandra Cakule mudināja īpaši atbalstāmos reģionus iesniegt savus projektus, kā to jau izdarījušas Priekule un Aizpute, jo tiem ir reālas iespējas saņemt finansējumu. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Ruško savukārt aicināja nevalstiskās organizācijas un iniciatīvu grupas aktīvāk iesaistīties pašvaldību darbā. Viņš pastāstīja, ka ir pat doma mainīt likumu "Par pašvaldībām", iekļaujot tajā normu, ka katrs iedzīvotāju iesniegums jāizskata padomēs. "Tas neļautu deputātiem tikai formāli atbildēt uz iedzīvotāju iesniegumiem," paskaidroja T.Štrausa. Viņa pastāstīja, ka N.Saks rosināja Liepājas rajona pārstāvjus būt tikpat aktīviem projektu iesniedzējiem, kā līdz šim.

"Mūsu nākamā gada moto pieaugušo izglītībā būs: "Mācies tā, it kā tu dzīvotu mūžīgi; dzīvo tā, it kā šī diena būtu pēdējā tavā mūžā!"," sacīja T.Štrausa.