Kurzemes Vārds

22:30 Pirmdiena, 9. decembris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Iepazīstina ar informācijas tehnoloģiju attīstības stratēģiju

Sarmīte Pujēna

Informācijas tehnoloģiju (IT) nozare tuvākajos gados kļūs par ievērojamu Liepājas reģiona ekonomiskās un sociālās attīstības virzītājspēku. Šādu secinājumu Pilsētas domē notikušajā seminārā izteica Liepājas informācijas tehnoloģiju nozares attīstības stratēģijas 2003. – 2010. gadam un rīcības programmas 2003. – 2006. gadam autori – SIA "Finanšu konsultāciju birojs", informēja domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

"IT līdzās rūpniecībai, ostu biznesam un citām saimnieciskās dzīves jomām palielinās Liepājas iespējas Latvijas un Eiropas mērogā. Šīs nozares attīstību mēs redzam ciešā saistībā ar Liepājas universitātes izveidi un IT fakultātes dibināšanu," seminārā teica Finanšu konsultāciju biroja pārstāvis Māris Pazars.

Stratēģijā ir aprakstītas IT nozares attīstības redzējums, misija, nozares pārstāvju loma, sasaiste ar valsts politiku, nozares attīstības stiprās puses un iespējas, konkurenti, finansējuma piesaiste un galvenie IT stratēģijas īstenošanas virzieni un pamatprincipi. Stratēģijas galvenie rīcības virzieni savukārt ir Liepājas universitātes dibināšana, sākuma kapitāla fonda izveide jaunu IT nozares uzņēmumu dibināšanai utt.

"Laba līmeņa augstākā izglītība IT nozarē Liepājā ir pirmais priekšnoteikums, lai pilsēta varētu aktīvi iesaistīties IT nozares projektos, saņemtu Eiropas savienības fondu naudu un uzkrātu pieredzi nākamajiem attīstības posmiem," vērtējot izstrādāto stratēģiju, uzsvēra darba grupas dalībnieks matemātikas doktors Māris Alberts. "IT nozares attīstības stratēģijas Liepājai ir pozitīvs signāls visiem investoriem, kuri vēlas vai tuvākajā laikā vēlēsies šeit ieguldīt savu naudu. Šis dokuments saka: Liepāja ir pilsēta, kura ir atvērta visam jaunajam un modernajam, tāpēc te ir vērts ieguldīt investīcijas," teica Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūta fizikas doktors Arnolds Ūbelis.

"Sagatavotais dokuments ir laba bāze informācijas tehnoloģijas sistēmu attīstībai pilsētā," atzina Pilsētas domes Informātikas daļas vadītājs Zigmunds Fīrers. Stratēģijas dokumentu konceptuāli ir atbalstījusi Pilsētas saimniecības un attīstības komiteja, to paredzēts izskatīt un apstiprināt nākamajā domes sēdē.