Kurzemes Vārds

11:45 Sestdiena, 6. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Radošais klubs "Helikons" dibina kontaktus ar kolēģiem Rīgā

Indra Imbovica

Liepājas pārstāvniecībā Rīgā ciemojās un ar galvaspilsētas kolēģiem tikās mūsu pilsētas literātu un radošo mūziķu kluba "Helikons" valde, žurnāla "Helikons" redkolēģija, Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Aina Krauče un Pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītāja Iveta Ļesina. Tikšanās mērķis bija rast pēdējos gados pazudušos kontaktus ar Rīgas literātiem, Rakstnieku savienību un atjaunot praktisku sadarbību.

Sarunas izvērtās konstruktīvas, ar konkrētiem tuvākās nākotnes sadarbības plāniem un projektiem. Tikties ar liepājniekiem bija ieradušies Rakstnieku savienības jaunais, nesen ievēlētais valdes priekšsēdētājs, dramaturgs Jānis Jurkāns, viņa vietniece, prozas konsultante, rakstniece, kā arī žurnāla "Karogs" nodaļas vadītāja Laima Muktupāvela un Rakstnieku savienības dzejas un literatūras kritikas konsultants, dzejnieks Jānis Rokpelnis. Tieši tie cilvēki, kuri var un grib īstenot daudz skandinātos, bet līdz šim tikpat kā neīstenotos literāros decentralizācijas procesus, proti, no galvaspilsētas paieties pretim Latvijas perifērijai.

Savukārt liepājnieku "Helikonu" gandrīz 30 biedrus pārstāvēja kluba prezidente Zoja Zandberga, Dzintra Zorgevica un Imants Vanags, mūziķus – Andris Kristons, žurnāla redkoloģiju – Olafs Gūtmanis, Modris Zihmanis, Jana Egle un Valentīns, kluba jauniešu spārnu vēl stiprināja Arnis Mincenhofs. Rīdziniekus jau pašā sākumā uzkurināja Olafa Gūtmaņa asā piezīme, ka Rakstnieku savienībai sen vairs neinteresē perifērijas kolēģu darbs un tā ieciklējusies savā sulā.

Rīgas kolēģi lietišķi un pozitīvi novērtēja liepājnieku nodibināto klubu un it īpaši žurnālu "Helikons", kam šajās dienās iznāks jau piektais numurs. Visi bija vienisprātis, ka "Helikonam" jākļūst par Kurzemes izdevumu, bet tad ir jādomā par finanšu piesaisti pirmām kārtām caur Kultūrkapitāla fondu.

Nav jau tā, ka rīdzinieki nepazītu nevienu Liepājas literātu, jo šajos gados žurnālā "Karogs" regulāri publicējas vairāki mūsu dzejnieki un rakstnieki, parādās arī tulkojumi. Tomēr vairākiem vidējās un it īpaši jaunākās paaudzes pārstāvjiem līdz šim nav veidojušies tieši kontakti.

Jānis Jurkāns skaidri saskata ceļu un iespējas, kā pilnīgot Rakstnieku savienības, respektīvi literātu, radošo darbu un profesionālo izglītību tieši ar mērķprogrammu palīdzību. To perspektīvais plāns pamatā ir izstrādāts. Jānis Jurkāns, Jānis Rokpelnis un Laima Muktupāvela kopā ar liepājniekiem nonāca pie secinājuma, ka īpaši svarīgi ir izstrādāt reģionu mērķprogrammu, kurā būtu ietverta gan profesionālā izglītība kursos un semināros, gan principiāla kontaktu atjaunošana starp galvaspilsētu un novadiem, maksimāli izmantojot un piesaistot perifērijas spēkus.

Jānis Rokpelnis iestājās par to, ka novados, tāpat kā pašreiz Rīgā, būtu lietderīgi un nepieciešami iedibināt jauno vēl nepublicēto oriģināldarbu lasījumus. Liepājnieki iebilda, ka daļēji šādi lasījumi allaž notiek jauno grāmatu atvēršanas svētkos bibliotēkās un it īpaši Dzejas dienās rudenī. Tās Liepājā, salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām, bet it īpaši ar Rīgu, nekad nav pārtrūkušas un tiek rūpīgi organizētas, piedaloties arī galvaspilsētas dzejniekiem, jo Dzejas dienu koordinācija koncentrētas vienās – Centrālās zinātniskās bibliotēkas – rokās. Tas izdodas arī tāpēc, ka tās ar noteiktu finansējumu atbalsta Pilsētas domes Kultūras nodaļa, kā arī savu daļēju atbalstu neliedz vienas otras grāmatas izdošanā.

Šķiroties abas puses jau norunāja saskaņot rīcības plānus, gan uzaicinot konsultantus, gan rudenī Rīgā, Rakstnieku savienībā rīkojot liepājnieku dzejas vakaru, gan izsvērt iespējas liepājniekiem vairāk publicēties žurnālā "Karogs".