Kurzemes Vārds

16:51 Piektdiena, 21. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Mūsu puiši izvēlas jūrniecību

Daina Meistere

Jūrniecības koledžā pašlaik norit spraigs dokumentu pieņemšanas un iestājeksāmenu laiks. Uzņemšanas komisija strādās līdz 18. jūlijam, tā ka vēl ir iespējams izdarīt savu izvēli. Par to, kā norit uzņemšana, un par aktualitātēm sarunājos ar Jūrniecības koledžas metodiķi Santu Mičuli.

Kādas ir prasības tiem, kuri vēlas savu nākotni saistīt ar kuģošanu un jūrniecību?

– Tiem, kuri stājas pēc pamatskolas beigšanas, ir jānoliek eksāmeni latviešu valodā, angļu valodā, matemātikā. Uzņemam arī pēc vidusskolas beigšanas, tā ir maksas grupa, un, ieskaitot kursantu pulkā, vērtējam pēc atzīmēm vidusskolas beigšanas atestātā. Varu pateikt, ja kādā priekšmetā atzīme ir zemāka par četrām ballēm, tad cilvēks var necerēt turpināt savu izglītību mūsu koledžā.

Jums šogad jaunums – tepat, koledžā, varēs iegūt arī augstāko izglītību ar kuģošanu saistītās specialitātēs.

– Pirmo reizi uzņemam studentus stūrmaņu, mehāniķu un arī stividoru specialitātēs pirmās pakāpes augstākās izglītības iegūšanai. Divdesmit piecus jauniešus uzņemsim budžeta grupā, būs arī maksas grupa. Šajās specialitātēs stājas tie puiši, kuri jau ieguvuši ar jūrniecību saistīto vidējo profesionālo izglītību. Visvairāk reflektantu ir no mūsu pašu koledžas, bet stājas arī citu ar jūrniecību saistītu skolu beidzēji.

Kāda ir ģeogrāfija, no kurienes ir šie mācīties gribētāji? Un vai stājas arī meitenes?

– Šogad vēl neviena meitene nav iesniegusi dokumentus, bet pavasarī koledžu beidza četras audzēknes, vēl pirms gada – divas. Lielākais skaits ir no Liepājas skolām, taču stāties nāk arī puiši no Ventspils, jāpiebilst, visai kuplā skaitā arī no citām vietām, ir pat no Rēzeknes. Pārstāvētas gandrīz visas Liepājas skolas, daudz zēnu ir no 3.pamatskolas, no 7., 8. un 12.vidusskolas.

Nosaukto vidū ir skolas ar krievu mācībvalodu. Vai nākamos audzēkņus neattur tas, kas zināšanas būs jāapgūst valsts valodā?

– Esam novērojuši, ka tie zēni vai meitenes, kuri izvēlas nākt mācīties mūsu koledžā, ir motivēti apgūt ar jūrniecību saistītas profesijas. Viņu vidū ir jūrasbraucēju un zvejnieku dinastiju pārstāvji, tāpēc skaidri zina, ko un kāpēc izvēlējušies.

Kura no piedāvātām specialitātēm jauniešu vidū ir populārākā?

– Šogad izskatās, ka vislielākā piekrišana ir kuģu mehāniķu specialitātei, taču arī pārējās mācīties gribētāju netrūkst.