Kurzemes Vārds

04:36 Svētdiena, 7. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Lai ir ko darīt!

Daina Meistere

Bērnu un jauniešu centrā rit vasaras nometne ar moto "Ko darīt, ja nav ko darīt". Tajā piedalās ne tikai tie bērni, kuri jau skolas laikā darbojas interešu pulciņos, bet arī citi zēni un meitenes. Un tieši viņiem šis laiks ir nozīmīgs, lai iepazītu brīvo stundu aizpildīšanas veidus. Nometnes laikā dalībniekiem ir piedāvātas zīmēšanas, dziedāšanas, teātra spēles nodarbības, viņi var iemēģināt roku lellīšu izgatavošanā Leļļu teātra vajadzībām. Katrs rīts sākas ar kopīgu apli, pēc tam bērni atrod sev piemērotāku nodarbību veidu. Kā jau vasarā, interešu pedagogi gādā, lai darbošanās būtu saistīta ar prieku un atpūtu, notiek arī dažādas ekskursijas, pārgājieni un nodarbības brīvā dabā.

"Liepājas dzintars" paplašina teritoriju

Emīls Dreiblats

Jau pēc nepilnas nedēļas sāksies tradicionālais festivāls "Liepājas dzintars", kas risināsies trīs dienu garumā – no 15. līdz 17. augustam Šā gada galvenais jaunums ir festivāla teritorijas paplašināšana. Centrālie notikumi tradicionāli risināsies uz koncertdārza "Pūt, vējiņi!" skatuves, tikmēr festivāla teritorija būs paplašināta līdz Peldu un Liepu ielas krustojumam, kur arī būs vienīgā ieeja uz pasākumu. Šo trīs dienu garumā Peldu iela posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam būs slēgta transporta kustībai.

Festivālu šogad rīko Liepājas Sporta un kultūras pils sadarbībā ar "Rietumu radio" un firmu "Show Empire Group". Jaunums ir arī mazā skatuve – improvizēta "Rietumu radio" izbraukuma studija, kas darbosies pie kafejnīcas "Banga". Šī studija būs kā saikne starp klausītājiem un mūziķiem, tur būs iespējams uzzināt jaunākās festivāla ziņas, no šīs studijas arī tiks raidīta tiešā reportāža uz "Rietumu radio". Būs arī lielie videoekrāni, kuros varēs vērot uz koncertdārza "Pūt, vējiņi!" skatuves notiekošo.

"Liepājas dzintara" producente Dace Gruntmane, kura pie festivāla vadības stūres atgriežas pēc 10 gadu pārtraukuma, atzina, ka, ja šogad festivāls izdosies, tad nākamgad būs vieglāk piesaistīt sponsoru un atbalstītāju uzmanību. "Šogad akcentu liekam uz labu mūziku. Te nav svarīgs stils – ko dzirdēt būs visiem, vienalga, jauniem vai veciem," sola D.Gruntmane. "Festivāls ir vērtīgs ar tradīciju, un jo mēs vairāk pie tās turēsimies, jo būs labāk. Mani ļoti iepriecina konkursantu sastāvs, būs daudz interesantu lietu." Pasākuma rīkošanas izmaksas organizētāji lēš ap 70 tūkstošiem latu.

Arī liepājniece brauks uz Portugāli

Šovasar mūsu pilsētas jauno satiksmes dalībnieku komanda Latvijas finālsacensībās Tukumā 31 komandas konkurencē izcīnīja 2.vietu. CSDD Liepājas nodaļas priekšnieks Ivars Ķervis izteicis pateicību Liepājas domei par finansiālo atbalstu komandas formas krekliņu iegādē un citu pakalpojumu izdevumu segšanā, kas nodrošināja komandas piedalīšanos šajās sacensībās. Četri finālisti piedalīsies Eiropas mēroga sacensībās, kas notiks Portugālē septembra beigās. Mūsu pilsētu komandā pārstāvēs Liene Jēkabsone. Liepājas komandu sagatavoja Jauno tehniķu stacijas pedagogi, viņu vidū arī direktore. Jauno tehniķu stacijas direktore Indra Bunka saņēma Pilsētas domes Atzinības rakstu par ieguldīto darbu jauno satiksmes dalībnieku komandas sagatavošanā, kas nodrošināja veiksmīgus startus Latvijas un Eiropas mēroga sacensībās.

Līga Sāne vadīs muzeja valdi

Domnieki atbalstīja 12.jūnijā izveidotās muzeja valdes lēmumu iecelt Līgu Sāni par valdes priekšsēdētāju. L.Sāne ir beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures fakultāti, šobrīd mācās Rīgas Tehniskajā universitātē, apgūstot zināšanas grāmatvedībā un nodokļu sistēmā. Profesionālo pieredzi L.Sāne guvusi Rundāles pils muzejā, kur strādāja līdz 1986.gadam. Pēc tam L.Sāne strādāja Liepājas pašvaldības Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļā. Kopš 1995.gada L.Sāne ir antikvariāta "Roma" eksperte. L.Sāne piedalījusies Latvijas muižu vēstures un arhitektūras izpētes arhīva veidošanā, līdz ar autoru kolektīvu sastādījusi Rundāles pils muzeja jaunieguvumu katalogu, ir autore rakstu sērijai "Liepājas arhitektūras likteņstāsti", grāmatai "Ceļvedis Liepājas arhitektūrā", rakstu sērijai par Liepājas vēsturi un arhitektūru enciklopēdijai "Latvijas pilsētas". Saskaņā ar nolikumu muzeja valdes priekšsēdētāja pamatuzdevums ir kopīgi ar direktoru izstrādāt muzeja darbības stratēģiju, attīstības un konkrētu pasākumu programmu, rūpēties par muzeja darbinieku profesionālās izglītības pilnveidošanu. Valdes priekšsēdētājai pieder izšķirošā balss, bet tiesības uz galīgo lēmumu pieder muzeja valdei (T.Deklaus, G.Ansiņš, A.Burija, A.Skroderis).

Pārmaiņas Jaunatnes lietu komisijā

Notikušas izmaiņas Pilsētas domes Jaunatnes lietu komisijas nolikumā. Domes deputāti, kuri pieņēma lēmumu atbalstīt šos grozījumus, atzina, ka papildinājumi ieviesīs stingrākus noteikumus komisijas sastāva veidošanā, veicinot tajā pārstāvniecības daudzveidību. Komisijā arī turpmāk darbosies 11 locekļu, bet tajā būs iekļauti konkrētu mērķgrupu pārstāvji – pa vienam darbiniekam no domes un no Jaunatnes centra, vēl jābūt trīs studentiem, pa diviem skolēniem no vispārējās vidējās izglītības iestādēm un no arodvidusskolu vai profesionālo skolu audzēkņiem. Viens jaunietis pārstāvēs nevalstiskās, viens – jauniešu kristīgās organizācijas. Noteikta arī komisijas locekļu rotācijas kārtība, ja jaunietis beidz pārstāvēt noteikto mērķgrupu, tas ir, beidz skolu, augstskolu utt. Tad komisijas sēdē izvērtē jaunās kandidatūras, par atbilstību lemj Pilsētas domes Sociālo lietu, izglītības, veselības un sabiedriskās kārtības komiteja.

Būvēs šķidro kravu termināli

SEZ valde nolēma noslēgt ilgtermiņa zemes nomas līgumu ar SIA "Liepāja Oil Terminal", kas plāno Karostas kanāla malā pretī Tosmares Kuģu būvētavai būvēt šķidro kravu termināli. Zemes nomas līgums noslēgts uz 30 gadiem. Kā jau rakstījām, firma "Liepāja Oil Terminal" tika nesen reģistrēta Komercreģistrā, tās pamatkapitāls ir 12 000 latu. Uzņēmums grasās nodarboties ar kravu iekraušanu un izkraušanu, glabāšanu un noliktavu saimniecību, pārējo sauszemes transporta palīgdarbību un citām darbībām. SIA "Liepāja Oil Terminal" valdes priekšsēdētājs ir Pēteris Iesalnieks, padomes locekļi – Sergejs Zaharjins, Iļja Segals un citi, kā arī vēl divi Somijas pilsoņi. Šobrīd SEZ pārvaldē plānotais termināļa projekts iesniegts skiču līmenī.

Noslēdz ilgtermiņa zemes nomas līgumu

Liepājas SEZ valde nolēma uz 30 gadiem noslēgt ilgtermiņa zemes nomas līgumu ar akciju sabiedrību "Liepājas metalurgs", kas blakus firmas "Liepāja Oil Terminal" teritorijai nodarbosies ar kuģu sagriešanu un metāllūžņu pārstrādi. Abi uzņēmumi darbosies teritorijā, kur konkursa rezultātā zeme tika rezervēta akciju sabiedrībai "Liepājas metalurgs". Pavisam konkursā bija pieteikušies četri pretendenti. Vēlmi apsaimniekot šīs piestātnes izteicis "Liepājas metalurgs", firmas "Glen Oil", "Agro Oil" un Tosmares Kuģu būvētava.

Grib ražot kamīnmalku

SIA "Duna" lūgusi Liepājas SEZ pārvaldi rezervēt tai piestātnes, kur tā plāno uzsākt kamīnmalkas un šķeldas ražošanu. Liepājas SEZ valde atbalstīja šo priekšlikumu un nolēma noslēgt ar uzņēmumu zemes rezervācijas līgumu uz vienu gadu. "Duna" nodarbojas ar stividoru pakalpojumiem, galvenokārt apkalpo kokmateriālu un kūdras kravas.

Nosaka dienesta dzīvokļa statusu

Pilsētas domes sēdē deputāti nolēma noteikt pašvaldībai piederošajam dzīvoklim Dorupes ielā 34–60 dienesta dzīvojamās telpas statusu. Dzīvoklis uz deviņiem gadiem nodots valdījumā Pedagoģijas akadēmijai izīrēšanai.

Izsolīs dzīvokli

Deputāti šonedēļ pieņēma lēmumu nodot privatizācijai atklātā izsolē tikai par latiem dzīvokli M.Ķempes ielā 12–17. Izsoli organizēt likumā noteiktajā kārtībā uzdots pilsētas Dzīvojamo māju privatizācijas komisijai.

Regulāri rūpēsies par piemiņas vietu sakārtošanu

Pilsētas domes sēdē šonedēļ pieņemts lēmums iekļaut domes bilancē pašvaldībai piederošos pieminekļus, memoriālus un piemiņas plāksnes – lai tos pārzinātu un sakoptu, kā arī lai sakārtotu pašvaldībai piederošo un piekrītošo nekustamo īpašumu uzskaiti. Domes Īpašuma pārvaldes Pašvaldības īpašuma uzskaites nodaļai uzdots iekļaut Liepājas domes bilancē šā gada 31.augustā pašvaldībai piederošos 13 pieminekļus, memoriālus un piemiņas plāksnes saskaņā ar Liepājas skulpturālo pieminekļu un piemiņas plākšņu vērtēšanas komisijas sastādīto aktu. Līdz ar šo lēmumu Komunālajai pārvaldei uzdots regulāri sakopt pieminekļus, memoriālus un piemiņas plāksnes. "Līdz šim nevienam nebija uzdots sistemātiski rūpēties par piemiņas vietu un to apkārtnes sakārtošanu, bet šāds lēmums ieviesīs zināmu kārtību, tiks arī noteikta piemiņas vietas vērtība un apkopjamā teritorija," skaidroja Īpašuma pārvaldes priekšnieks Uldis Pētersons. Komunālajai pārvaldei uzdots regulāri apkopt Liepājas robežzīmes, piemiņas zīmi bijušajā Liepājas ebreju geto Kungu ielā 31/33, piemiņas zīmi Latvijas pagaidu valdībai Vecā ostmalā, piemiņas zīmi 1905.gada notikumiem Jūrmalas ielā, piemiņas plāksni 1905.gada cīnītājiem Rīgas ielā 63/65 un pieminekli 1941.gada notikumiem Rīgas ielā 2. Vasaras sezonā jāapkopj arī Otrā pasaules kara laikā nogalināto piemiņas vieta Lībiešu ielā 33a, piemiņas zīme 1919.gada cīnītājiem, piemiņas akmens Alfrēdam Klestrovam Brīvības ielā 205, memoriālā siena Otrā pasaules kara upuriem Roņu ielā 6 un koka krusts Otrā pasaules kara upuriem, bet pieminekli 1919.gada brīvības cīnītājiem Ziemeļu kapos un cīnītāju kapu teritoriju uzdots apkopt Kapsētu pārvaldei.

Ar degvielas kartēm – arī Ventspilī

Uzņēmuma "Neste Latvija" mazumtirdzniecības vadītājs Zigismunds Niedra informēja, ka visiem firmas "Neste" degvielas karšu lietotājiem, kas galvenokārt ir uzņēmumi un juridiskas personas, tiek piedāvāta jauna iespēja Kurzemē kartes izmantot ne tikai Liepājā, bet arī Ventspilī, kur šonedēļ Lāčplēša ielā 4 darbu sākusi jauna automātiskā degvielas uzpildes stacija "Neste A24". Tāpat kā citās uzņēmuma degvielas uzpildes stacijās, arī tajā varēs par degvielu norēķināties ne tikai skaidrā naudā vai ar banku kartēm, bet arī izmantot firmas "Neste" degvielas karšu priekšrocības. Z.Niedra stāstīja, ka 2000.gadā atvērtā degvielas automātiskās uzpildes stacija Liepājā līdz šim bija vienīgā Kurzemē, bet tagad uzņēmējiem, kam kārtojami darījumi visā reģionā, būs pieejama vēl viena automātiskā uzpildes stacija. Turklāt plānots firmas "Neste" uzpildes staciju skaitu reģionos arī turpmāk palielināt. "Šobrīd vidēji dienā mūsu stacijās realizējam no 3 līdz 7 tūkstošiem litru degvielas," piebilda Z.Niedra.