Kurzemes Vārds

06:12 Svētdiena, 7. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Privātīpašnieki sāk apdzīvot Durbes ezeru. Sākušies arī konflikti

Anda Pūce

Durbes Novada domei nupat nācies izskatīt pirmo iesniegumu par privātīpašnieku un iedzīvotāju interešu sadursmi pie Durbes ezera. Bet prognozes rāda, ka tas ir tikai konfliktu sākums. Kā zināms, faktiski visa ezera piekraste ir sadalīta privātīpašumos, kas ir līdzās ezeram, un pakāpeniski īpašnieki sāk izvērst savas aktivitātes, labiekārtojot piekrasti, izveidojot jaunus atpūtas objektus un arī būvējot ēkas. Bet šāda rīcība nav pieņemama vienkāršajiem iedzīvotājiem, kas uztraucas par to, ka ezers kļūst aizvien nepieejamāks.

Uztraucas par aizliegumiem

Durbenieks Ilmārs Kopštāls vērsās ar iesniegumu Durbes Novada domē, paužot savu neizpratni par to, ka ceļš aiz Līgutu estrādes gar Durbes ezera krastu ir norobežots ar ceļa zīmi "Braukt aizliegts", ir arī uzstādīts betona bluķis ar uzrakstu "Tālāk privātās teritorijas. Teritorijās kārtību uztur FALCK". "Vai uzraksts ir saskaņots ar pašvaldību, jo Līgutu parks un estrādes laukums tomēr ir sabiedrisku pasākumu vieta?" jautā I.Kopštāls.

Viņš arī norāda, ka durbeniekiem, kas vēlas nokļūt šajā teritorijā kaut kādās vajadzībās, esot jāklausās aizrādījumi no cilvēkiem, kas nevēlas nosaukt savu vārdu, bet skaidro, ka tās ir privātās teritorijas un to īpašnieki nevēlas, ka sveši viņus traucē.

I.Kopštāls ir neizpratnē, ka ezermalas ceļš var būt privāta teritorija. Tāpat viņš satraucies, ka apmēram 250 metru tālāk pa ceļu kreisajā pusē ir izrakts padziļinājums ar ievadu no ezera, kur notiekot kapitāli darbi. Betona plāksne vēsta "Privātā laivu novietne. Lūdzu netraucēt!". I.Kopštāls interesējas vai būvniecība ir saskaņota, jo šie darbi notiek tauvas joslā. Iesnieguma autors aicina pašvaldību pārbaudīt minētos faktus un pieņemt lēmumus, kas aizstāvētu gan privāto īpašumu, gan parastos iedzīvotājus.

Vēlējušies saglābt ceļu

Izskatot I.Kopštāla iesniegumu, domes priekšsēdētājs U.Strazds norīkoja Administratīvo komisiju Maijas Lankupas vadībā veikt pārbaudi Līgutos. Pirms vairāk nekā nedēļas komisija tikās arī ar īpašuma "Viļņi" līdzīpašnieku Maigoni Ķinēnu, kas paskaidrojis, ka ceļa zīmes un uzraksti uzstādīti tādēļ, lai pa ezermalas ceļu bez vajadzības, turklāt nereti lielā ātrumā nebrauktu mašīnas. Īpašnieks nav varējis uzrādīt atļaujas par ceļa zīmes un uzraksta uzstādīšanu, tomēr viņš uzraksta tekstu esot saskaņojis ar juristu, bet par ceļa zīmes uzstādīšanu mutiski vienojies ar toreizējo Liepājas pilsētas un rajona Policijas pārvaldes priekšnieku Juri Briķi un arī Durbes Novada domes priekšsēdētāju Uldi Strazdu.

U.Strazds atceras, ka zīme uzstādīta jau pagājušā gada pavasarī, kad palu dēļ ūdens līmenis ezerā bijis augsts un ceļš bijis daļēji applūdis. Toreiz paši privātīpašnieki nākuši ar iniciatīvu uzstādīt par saviem līdzekļiem šādu standartiem atbilstošu zīmi, kas izmaksājusi ap 70 latiem, lai novērstu ceļa izskalošanu. Un priekšsēdētājs šādu rīcību nav uzskatījis par nosodāmu, turklāt viņš piebilst, ka neesot saņemtas citas sūdzības par šīs aizlieguma zīmes nelietderību, jo likumā ir noteikti pietiekami daudz izņēmumu, uz ko zīmes darbība neattiecas.

U.Strazds skaidro, ka sakarā ar I.Kopštāla iesniegumu notiek arī konsultācijas ar Valsts zemes dienestu par īpašumu robežām, lai noskaidrotu, cik privātīpašnieki ir juridiski tiesīgi norobežot kustību pa ceļu. "Zīmes uzstādīšana nevar tikt nepārprotami vērtēta, jo, cik esam informēti, īpašuma robeža iet pa ceļa asi, un tādā gadījumā ceļa uzturēšanu, atkarībā no rocības, veic paši zemju īpašnieki," viņš saka. "Nevienam, kurš grib iebraukt pa šo ceļu, lai nopeldētos, tas nav liegts," domes pārstāvjiem savukārt sacījis M.Ķinēns.

Tomēr savā slēdzienā komisija aicina īpašniekus juridiski pareizi saskaņot jautājumu par ceļa zīmju un rakstisko norāžu izvietošanu. U.Strazds piebilda, ka īpašniekiem, ja viņi nesaskaņos šo jautājumu ar Autoceļu direkciju, zīme būs jānoņem. Bet pašvaldībai savukārt jālemj, vai atļaut izvietot pie ceļa uzrakstu, bet katrā ziņā šāds brīdinājums nevienam neko sliktu nedara.

Cer vienoties ar īpašniekiem

Bet jautājumā par laivu piestātnes izbūvi, kur notiek labiekārtošanas darbi, M.Ķinēns uzrādījis "Vilnīšu" līdzīpašnieka Vilņa Hartanoviča iesniegumu Liepājas Reģionālās vides pārvaldes direktoram Leonīdam Zeļenskim un sabiedriskās vides pārvaldes "Durbe" prezidentei Santai Virbai, kas gandrīz pirms gada devuši atļauju Durbes ezera tauvas joslas labiekārtošanai. Apskatot ezermalu, administratīvā komisija secinājusi, ka šī vieta ir sakopta un diez vai pašvaldībai tas būtu izdevies par saviem līdzekļiem. Tomēr domes pārstāvji privātīpašniekiem uzdevuši izstrādāt un apstiprināt laivu piestātnes projektu, kā arī slēgt zemes nomas līgumu, kura tekstā iekļaut arī punktu par iespējām laivu piestātni izmantot Durbes novada iedzīvotājiem. "Likumā teikts, ka darbības ezera piekrastē ir jāsaskaņo ar vides aizsardzības institūcijām, un šajā gadījumā tas ir noticis, tāpēc piestātnes izbūve notikusi likumīgi," skaidro pašvaldības vadītājs.

Komentējot konfliktu, U.Strazds stāsta, ka praktiski visas tālākās teritorijas pie apspriestā ceļa pieder privātīpašniekiem, tāpēc tur nav lielas nepieciešamības pārvietoties citiem iedzīvotājiem. Arī nevienas pašvaldības noteiktas peldvietas šajā teritorijā nav, vienīgi stihiski izveidojušās. "Viena no populārākajām peldvietām ir tieši pirms šā ceļa, iepretim Līgutu estrādei. Tāpat pašvaldība ir izveidojusi publiski pieejamu vietu ezeram Tadaiķu pusē, kur ir laivu novietne un piestātne. Tāpat vēl arī citur ir teritorijas ar servitūta ceļiem, kur peldēt gribētāji var piekļūt ezeram," priekšsēdētājs stāsta. Un arī tur, kur ezeram līdzās ir privātīpašumi, ikvienam ir tiesības pārvietoties gar ezeru pa tauvas joslu, cits jautājums ir par to, ka daudzviet tā ir pamatīgi aizaugusi.

Viņš uzsver, ka visur citur ap ezeru praktiski ir vienas vienīgas privātīpašnieku zemes, kur tāpat notiek dažādas aktivitātes, bet Līguti ir durbeniekiem vispieejamākie, tāpēc arī izraisījuši tik asu reakciju no iedzīvotāju puses. "Runājot par nākotni, kad šādi strīdīgi gadījumi varētu atkārtoties, es uzskatu, ka nav citu iespēju, kā vien visus konfliktus atrisināt mierīgu sarunu ceļā, respektējot gan privātīpašnieku, gan iedzīvotāju intereses," piebilst U.Strazds.