Kurzemes Vārds

01:41 Trešdiena, 27. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Aivara Āķa izstāde – veltījums Huberta Stankēviča piemiņai
Pēteris Jaunzems
Šodien pulksten 15 viesnīcā "Bura" atklāj Starptautiskās fotomākslas federācijas kuratora Latvijā un šīs organizācijas augstākā goda titula Hon EFIAP īpašnieka Aivara Āķa 70 gadu jubilejas fotoizstādi, ko viņš veltījis sava drauga, kolēģa, domu un ceļabiedra fotomākslinieka Huberta Stankēviča piemiņai.
"Esmu sasniedzis to vecumu, kad man neko vairs nevajag, bet esmu gatavs dalīties pieredzē ar to, kas man ir," paziņojis Aivars Āķis savas soloizstādes anotācijā. Skatītājiem šoreiz viņš piedāvā to, ar ko var palepoties Latvija. Tā ir mūsu spilgtā etnogrāfija, tie ir krāšņie Dziesmu svētki ar gājieniem un koncertiem. Rādīt cilvēkus tautas tērpos dziesmu un folkloras svētkos ir sevišķi pateicīgs uzdevums, tādēļ daru to ar lielu aizrautību, jo uzskatu, ka tieši tautas tērpos iespējams vizuāli atklāt latviešu savdabību," apgalvo fotogrāfiju autors.
Jāteic, ka Aivara Āķa darbība jau ilgus gadus bijusi cieši saistīta ar mūsu pilsētu. Aizvadītā gadsimteņa piecdesmito gadu sākumā viņš studējis Liepājas Pedagoģiskajā augstskolā un dibinājis tur fotopulciņu. Arī Vēstures un mākslas muzejā, ko tolaik vadīja Jānis Sudmalis, jau bijuši eksponēti desmit nākamā fotomākslinieka darbi. Arī vēlāk, kad Aivars Āķis kopīgi ar Hubertu Stankēviču nodibināja Latvijas Fotomākslas biedrību un bija tās prezidents, viņš uzturēja ciešus kontaktus ar Liepājas Tautas fotostudiju un tās dalībniekiem, piedalījās izstāžu komplektēšanā un novērtēšanā. Arī šis fotoattēls, kurā Aivars Āķis redzams kopā ar mūsu Valsts prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, savā ziņā ir saistīts ar Liepāju, jo iemūžināts latviešu fotogrāfijai nozīmīgais mirklis, kad prezidentei tika nodots Pasaules kauss, ko 42 Latvijas fotomākslinieki, arī vairāki liepājnieki, izcīnīja fotoizstādē Vīnē.

Liepājnieki čehu leksikonā
Indra Imbovica
Prāgas apgāds "Libri" laidis klajā Čehijā pirmo Latvijas, Igaunijas un Lietuvas rakstnieku leksikonu. Metiens 600 eksemplāru, un šādam specifiskam izdevumam tas nelielā valstī ir daudz. Leksikonu sastādījuši Baltijas literatūras pētnieki un tulkotāji N.Slabihoudova, A.Vlčkova un P.Štolls, tas izdots ar Čehijas Kultūras ministrijas un Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vēstniecību atbalstu. Grāmatu ievada katras nacionālās literatūras vēsturiskais apskats, un pievērsta uzmanība arī minoritārajiem, piemēram, latgaliešu un līvu, literārajiem procesiem. Plaša vieta ierādīta maz pazīstamajiem 18.gadsimta hernhūtiešu manuskriptiem un šīs reliģiski sabiedriskās kustības ietekmei, kas veicināja Livonijas zemnieku izglītību.
Latvijas sadaļā sniegtas ziņas par 135 dažādu žanru literātiem, arī par prezidenti Vairu Vīķi-Freibergu, īpaši izceļot viņas pienesumu latvju dainu izpētē. Leksikonā atrodamas ziņas par bijušajiem liepājniekiem Mirdzu Ķempi un Jāni Peteru, kā arī Egonu Līvu un Māri Čaklo, kas ilgāku laiku dzīvojuši mūsu pilsētā. No tagadējiem liepājniekiem minēts vienīgi tulkotājs Vinifreds Kraučis, uzsverot viņa devumu čehu literatūras popularizēšanā Latvijā.

Par aktualitātēm Baltijas Krievu institūtā
Baltijas Krievu institūta Liepājas filiālē preses konference notika, izmantojot modernās tehnoloģijas – teletiltu. Pieslēgšanās notika ar četrām vietām – Rīgu, Daugavpili, Ventspili un Liepāju. BKI rektors Staņislavs Buka un citi mācībspēki iepazīstināja ar paredzēto attīstības programmu šajā gadā, informēja par starptautisko sakaru paplašināšanos un līgumu slēgšanu ar ārvalstu augstskolām. Šādi teletilti ļauj filiāļu studentiem klausīties ārvalstu vieslektoru, kā arī pašu mācībspēku lekcijas, ja tās notiek, piemēram, Rīgā. Konferencē informēja, kā notiks uzņemšana, par mācību maksu un jaunajām programmām, kas iesniegtas licencēšanai, kā arī par konkursu "Skola un gada skolotājs", kurā sekmīgi piedalās arī mūsu 2. un 6. vidusskola.

Skolēnus interesē parki, tramvajs un lauku sēta
Liepājas muzejā turpinās sadarbība ar skolām. Pašlaik mācību iestādēs risinās projektu nedēļas, un to laikā muzeju apmeklējuši daudzi pilsētas un lauku skolu skolēni un viņu skolotāji. Populārākās tēmas, par kurām stāstīja muzeja gidi, bija par pilsētas parkiem, transportu, piekto klašu skolēnos interesi izraisīja Kurzemes sēta. Bērniem ir iespēja ne tikai klausīties stāstījumu, bet arī iesaistīties spēlēs un fotografēties. Gatavojoties Liepājas dzimšanas dienai, muzeja darbinieki sagatavojuši viktorīnu sākumklašu skolēniem. Skolotāji aicināti pieteikt grupas pa tālruni 3422604.

Putni fotoattēlos
Piektdien Jaunliepājas bibliotēkā atklās Māras Gudriķes fotoizstādi "Putni – mūsu mazie kaimiņi". Ekspozīcija tapusi, pamazām sakrājoties dažādu putnu attēliem. Kā stāsta izstādes autore: "Fotografēt putnus ir gan aizraujoši, gan diezgan grūti, jo viņi parasti nemēdz pacietīgi pozēt, bet gan ātri maina savu piezemēšanās vietu. Prieks ir tad, kad izdevies nobildēt kādu īpaši interesantu un kustīgu modeli." Ekspozīcijā apskatāmi gan labi zināmi, gan mūsu dabā retāk sastopami putni. Autores vēlēšanās ir, lai viņas izstāde rosinātu cilvēkus vairāk un biežāk ielūkoties dabā, pavērot un iepazīt mūsu mazos draugus putnus.

Jaunieši diskutē videokonferencē
Rīt Pilsētas domē Jaunatnes lietu komisija kopīgi ar Liepājas pārstāvniecību Rīgā rīkos videokonferenci, kurā jaunieši varēs virtuāli sazināties un izteikt savus viedokļus. Konferencē šīs komisijas jaunieši un Rīgā studējošie liepājnieki diskutēs par jaunatnes lietu attīstības stratēģijas izstrādi, definēs tās mērķus un pārrunās kopīgās problēmas. Komisija darbu pie jaunatnes lietu stratēģijas jau uzsāka pērn, iesaistot arī Liepājas studējošo un skolu jaunatni, kā arī arodvidusskolu audzēkņus. Šobrīd organizētās diskusijas nolūks ir apkopot problēmas, noskaidrot jauniešu motivāciju studēt ārpus mūsu pilsētas, papētīt nepilngadīgo noziedzības palielināšanās iemeslus u.c. Paralēli tam Jaunatnes lietu komisija aicinājusi Liepājas mācību iestāžu līdzpārvaldes organizēt neatkarīgas viedokļu apmaiņas jauniešu vidū, jo to rezultāti tiks izmantoti stratēģijas izstrādē.

Februārī sarīkotas 70 sapulces
Namu pārvaldē "Vecliepāja" pastāstīja par februārī paveikto. Pavisam iedzīvotājiem sarīkotas 70 sapulces. Tās bijušas tikšanās ar atsevišķiem namu pārvaldes speciālistiem, tajās sniegta dažāda informācija par dzīvokļu fonda apsaimniekošanu, ievēlēti māju vecākie. Izraudzīti 50 jauni vecākie, bet to kopskaits patlaban sasniedz 200. Vakar visus no jauna ievēlētos sapulcināja "Vecliepājā", kur apsprieda konkrētus turpmākās sadarbības jautājumus un informēja par iespējām no sakrātajiem līdzekļiem finansēt remonta un citus darbus.