Kurzemes Vārds

23:29 Svētdiena, 31. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Spēlējas ar klucīšiem un iemācās lasīt

Daina Meistere

Sabiedriskās organizācijas "Cilvēka potenciālu attīstības un pilnveidošanas centrs" Liepājas centrs "21.gadsimta mazulis" darbojas jau četrus mēnešus. To vada Olga Žukova. Centrs piedāvā divu līdz septiņu gadu veciem zēniem un meitenēm apgūt lasīšanas un rēķināšanas prasmi pēc pavisam jaunas metodes. Šo metodi izstrādājis akadēmiķis Nikolajs Zaicevs no Sanktpēterburgas. Latvijā tā pazīstama jau divus gadus.

Olga Žukova atzīst, ka bērni, kas darbojas jaunajā centrā, gūst tiešām labas sekmes. Var teikt, ka viņi apgūst gan valodu, gan matemātiku, gan dziedāšanu, jo bieži vien mazuļi nodarbību laikā arī dzied. Liela vieta ierādīta roku veiklības treniņiem. Taču visu zināšanu apguves pamatā ir darbošanās ar tā saucamajiem N.Zaiceva klucīšiem. Uz tiem nav zilbju vai burtu, bet skanīši – līdzskanis vai patskanis atsevišķi, divskanis vai līdzskanis kopā. Vēl bērniem patīk tas, ka šiem klucīšiem katram ir sava skaņa. Piedevām vēl tie nav tikai uzskates līdzeklis, ar tiem var rotaļāties – celt mājiņas, torņus un vilcienus, var pakratīt un ripināt.

Ja sākumā ar šiem klucīšiem rotaļājās un tādā veidā zināšanas apguva krieviski runājošie mazuļi, tad tagad tie izstrādāti latviski runājošajiem bērniņiem. Viņiem nodarbības vada Anita Bībere.

– Nodarbības ir paredzētas parastajiem bērniem, bet tikpat labi tās ieteicamas arī mazuļiem, kuriem ir neliela aizture, – paskaidro Anita Bībere.

Jaunā centra "21.gadsimta mazulis" pedagoģes cer, ka tiem apmēram piecpadsmit krieviski runājošajiem bērniem, kuri caur rotaļām iepazīst prasmes, kas viņiem noderēs, uzsākot skolas gaitas, pievienosies arī latviešu mazuļi. Nodarbības ir par maksu, un tās notiek Klaipēdas ielā 19/21.