Kurzemes Vārds

05:52 Sestdiena, 6. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

!Dienas tēma

Zemes vērtības kāpums palielinās iedzīvotāju nodokļu slogu

Cilvēki un organizācijas kūtri piedalās projekta sabiedriskajā apspriešanā

Ints Grasis

Vēl tikai līdz 5.aprīlim notiek Liepājas pilsētas zemes vērtību zonējuma projekta sabiedriskā apspriešana, bet līdz šai pirmdienai dome bija saņēmusi tikai vienu rakstisku iesniegumu, kaut arī atsevišķās pilsētas vietās zemes vērtība palielināsies divas, trīs un pat četras reizes. Dažās vietās vērtība saglabāsies iepriekšējā. Šis jautājums skar gandrīz ikvienu liepājnieku, jo zemes vērtība ir par pamatu nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanai, kas ir pusotrs procents no zemes kadastrālās vērtības gadā, un šo nodokli maksā ne tikai individuālās apbūves zemes īpašnieki, bet arī daudzdzīvokļu māju iemītnieki. Taču galvenokārt izmaiņas skars tieši individuālās apbūves zemes īpašniekus.

Jāaktualizē tirgus cenu kāpums

Liepājas zemes vērtību zonējuma projekta darba grupā strādā Valsts zemes dienesta pārstāvji Maija Ķerve (darba grupas vadītāja) un Dace Arāja, kā arī pašvaldības pārstāvji Uģis Kaugurs, Līga Ločmele un Iveta Ansone.

Kā pastāstīja darba grupas pārstāve Dace Arāja, iepriekšējais zemes vērtību zonējums Liepājas pilsētai tika izstrādāts 1999.gadā un ir spēkā no 2000.gada 1.janvāra. Zemes vērtību zonējumu izstrādā Valsts zemes dienests un saskaņo ar pašvaldību. VZD kopš 1998.gada mūsu pilsētā uzkrājis pāri par 3 tūkstošiem nekustamā īpašuma tirgus informācijas vienību. Un šī informācija ir par pamatu, lai veiktu izmaiņas zemes paraugvērtībās.

Par normatīvo dokumentu tam kalpo Ministru kabineta pieņemtie "Pilsētu zemes kadastrālās vērtēšanas noteikumi". Tie nosaka: ja pirmstaksācijas periodā (praktiski tiek izvērtēti divi gadi) ir fiksēts būtisks cenu kāpums, ir jāveic zemes vērtību zonējuma aktualizācija. Pēdējā laikā tiešām ir fiksēts ievērojams kāpums, un šīs procentuālās izmaiņas tiek aprēķinātas. Izmaiņām jāstājas spēkā 2005.gada 1.janvārī.

Zonas ar vislielāko zemes cenu pieaugumu

Visa pilsēta ir sadalīta pavisam 35 zonās, un zemes vērtības tajās atšķiras. D.Arāja sacīja, ka atsevišķās zonās reālais zemes vērtības kāpums ir pat desmitkāršojies, taču darba grupa tik lielu vērtības kāpumu projektā neesot iekļāvusi.

"Straujākais zemes cenas pieaugums ir 8. un 10. zonā. 8.zona ir galvenokārt Dienvidrietumu mikrorajonam blakus esošais individuālās apbūves rajons. Šeit zeme jau maksā ap 30 latiem kvadrātmetrā, bet projektā esam iekļāvuši 10 latu iepriekšējo 3 latu vietā. No šīs zonas arī pagaidām saņemts vislielākais iedzīvotāju satraukums," pastāstīja D.Arāja.

Arī 10.zonā, kas atrodas pilsētas dienvidu daļā starp Ganību un Klaipēdas ielu – pamatā individuālās apbūves rajons, – zemes reālā vērtība ir 10–12 latu, bet projektā iekļautais priekšlikums zemes cenu paredz 6 latus kvadrātmetrā (iepriekš bija 2 lati).

3.zonā (Šaurā iela ar kādiem 20 īpašumiem) zemes vērtība individuālajai apbūvei projektā paredzēta četras reizes lielāka – no pusotra lata līdz 6 latiem. Šeit agrāk bija noteikta ļoti zema zemes paraugvērtība, jo tur joprojām ir ļoti slikta apgāde ar inženiertehniskajām komunikācijām, kaut arī teritorija atrodas gandrīz pašā pilsētas centrā. Arī 4.zonā (starp Jūras ielu un kanālmalu) projektā uzrādītais pieaugums ir tāds pats, kaut reālais cenas pieaugums sasniedz 12–15 latu.

"Nevienā zonā projektā nav noteikts tirgus cenas maksimums, jo tas tomēr ir saistīts ar nodokļu slogu, kas zināmai tautas daļai var izrādīties pārāk liels," piebilda D.Arāja.

Daudzstāvu namos aprēķini ir viltīgāki

Zemes vērtības aprēķināšanas metodika un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķins atšķiras daudzdzīvokļu māju iemītniekiem. Piemēram, 9.zonā ietilpst Dienvidrietumu daudzstāvu namu rajons. Šeit zemes vērtība mainās atkarībā no mājas stāvu daudzuma (tāpat arī citos rajonos). Atšķirīga vērtība tiek noteikta individuālās apbūves zemēm, vienstāvu un divstāvu ēkām, namiem, kuros ir no trīs līdz pieciem stāviem un no sešiem līdz deviņiem stāviem.

"Protams, neviens nepārdod zemi zem daudzdzīvokļu mājām, taču ir informācija par zemes un dzīvokļu tirgus vērtību. Veicot matemātiskus aprēķinus, nosaka, cik varētu būt vērtīga viena kvadrātmetra zeme zem daudzdzīvokļu mājas. Metodika ir tāda, ka, jo augstāks nams, jo lielāka vērtība ir zemei zem tās. Tas ir saistīts ar to, ka šo vērtību maksā nevis viena dzīvokļa īpašnieks vai īrnieks, bet vairāki. Nodokļa samaksa sadalās uz dzīvokļu skaitu, un faktiski sanāk, ka augstāka nama iedzīvotājs maksās mazāku nodokli," paskaidroja darba grupas locekle.

Piemēram, Ezerkrasts ir 11.zona, 3 līdz 5 stāvu mājām zemes vērtība projektā pieaugusi par vienu latu (no 4,30 līdz 5,30 latiem), bet ēkām ar no 6 līdz 9 stāviem – par pusotru latu (no 6,40 līdz 7,90 latiem), kaut arī dzīvokļu cenas šeit palielinājušās daudz ievērojamāk.

Daudzdzīvokļu mājā viena kvadrātmetra cena ir jāreizina ar kvadrātmetriem, kas piesaistīti šai mājai, jāaprēķina 1,5 procenti no šīs vērtības un tad jāizdala proporcionāli uz katru dzīvokli pēc tā platības. Turklāt šogad darbojas pašvaldības piešķirtā nekustamā īpašuma nodokļa atlaide namu pārvaldēm 50 procentu apmērā. Tāpēc daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem pieaugums nekustamā īpašuma nodokļa veidā varētu būt ļoti nebūtisks.

Kā paskaidroja SIA "Vecliepāja" Abonentu daļas vadītāja Lelda Zīverte, nekustamā īpašuma nodoklis ir iekļauts Sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātajā īres vai apsaimniekošanas maksas tarifā un tādēļ namu pārvalde nemaz nav tiesīga to paaugstināt. Tādā gadījumā ir jāprasa atļauja Regulatoram, taču no šā gada 1.jūlija īres tarifs iedzīvotājiem jau tāpat pieaugs no 20 santīmiem līdz 24 santīmiem par kvadrātmetru, tādēļ, iespējams, nekustamā īpašuma nodokļa palielinājums no nākamā gada uz namu pārvaldes apsaimniekoto īpašumu iemītniekiem nemaz neattieksies.

Zaļā birzī un Jaunliepājā – pa vecam

Dace Arāja norādīja, ka ir atsevišķas zonas, kur nav ierosināts paaugstināt zemes paraugvērtību. Tā ir daļa Jaunliepājas un Zaļā birzs, kā arī daudzas ražošanas zonas. Tomēr arī daļai Liepājas uzņēmēju jārēķinās ar to, ka ir zonas, kur ievērojami cēlusies komercapbūves zemes vērtība, īpaši jau tuvāk pilsētas centram.

Ja runā par komercapbūvi, vairākiem lietojumiem līdz šim vēl nemaz nebija noteikta zemes kadastrālā vērtība. Šīs teritorijas gan uz iedzīvotājiem praktiski neattiecas – kapsētas, parki, skvēri, ielas, ceļi, dzelzceļi.

35.zona ir izveidota no jauna. Tā agrāk ietilpa centra – 2.zonā. 35.zona atrodas starp Rožu ielu un Jūrmalas ielu. Komercapbūves zemei šeit saglabājas iepriekšējā vērtība – 15 latu par kvadrātmetru, bet tuvāk centram – 2.zonai – tā palielinājusies līdz 30 latiem.

Vai turīgā slāņa darījumu dēļ jācieš pārējiem?

Iepriekš, izstrādājot zemes vērtību zonējumu, tika ņemtas vērā dažādas nianses – nodrošinājums ar sabiedrisko satiksmi, ceļiem, komunikācijām, iestāžu pieejamība, vietas prestižs, novietojums attiecībā pret pilsētas centru un daudzi citi faktori. Šie faktori paliek, un šajā aktualizācijā tiek ņemtas vērā tieši tirgus vērtības izmaiņas.

Piemēram, Andrejs Vidiņš no Papes ielas 20.a nama, kur viņam ir individuāla māja un ap 600 kvadrātmetru zemes, "Kurzemes Vārdam" pauda viedokli, ka tirgus cena varētu būt pat spekulatīva, jo tirgus procesā piedalās nenozīmīgs procents iedzīvotāju, proti, paši turīgākie par lielu naudu pērk īpašumus prestižos rajonos, bet tie cilvēki, kas tur mantojuši savus īpašumus un ir maznodrošināti, tagad būs spiesti maksāt augstu cenu par savu īpašumu. "Vai tas nenozīmē, ka šos cilvēkus vienkārši no īpašumiem grib padzīt?" jautā A.Vidiņš. Vēl viņš uzskata, ka varētu noteikt ar nekustamā īpašuma nodokli neapliekamo minimumu.

A.Vidiņš izrēķinājis, ka no nākamā gada viņam nekustamā īpašuma nodokļa veidā būs jāmaksā gandrīz 60 latu gadā tagadējo 19 latu vietā, jo viņa zonā zemes vērtība palielināsies trīs reizes – no 2 līdz 6 latiem par kvadrātmetru.

Firmas "Latio" nekustamo īpašumu speciālists Andrejs Džeriņš "Kurzemes Vārdam" pastāstīja, ka Liepājā ir labu zemju deficīts, pieprasījums pārsniedz piedāvājumu un tāpēc zeme atsevišķos Liepājas rajonos kļuvusi ļoti dārga. Jebkurš cilvēks, protams, gribētu maksāt mazāku nekustamā īpašuma nodokli, taču likumdevēju kompetencē ir noteikt, pēc kādiem principiem tiek aprēķināts nodoklis un kam piemērojamas nodokļa atlaides. A.Džeriņš zināja stāstīt, ka arī ASV praktizē zemes vērtību zonējumu un tāpēc iedzīvotāji ļoti nevēlas, ka kaimiņš pārdot savu īpašumu, jo uz šī darījuma pamata pašvaldībai rodas iemesls pārskatīt zemes vērtību un nodokļa apjomu. Tādēļ ir vērts mēģināt pierunāt savu kaimiņu, lai tas savu īpašumu tomēr nepārdotu.

Pašvaldība var piešķirt nodokļa atlaides

Pēc likuma pašvaldībai ir jāpiešķir nekustamā īpašuma nodokļa atlaides represētām personām, bet pašvaldības kompetencē ir piešķirt atlaides arī citām iedzīvotāju kategorijām.

Liepājas domes saistošajos noteikumos "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 2004.gadā" noteikts, ka dome atkarībā no budžeta ieņēmumu izpildes var piešķirt atvieglojumus 50 procentu apmērā šādām nodokļa maksātāju kategorijām: pirmās un otrās grupas invalīdiem par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām; nestrādājošiem pensionāriem, kuriem pensija nepārsniedz 65 latus mēnesī, par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām; maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kuriem piešķirts trūcīgās ģimenes statuss, par zemi zem individuālajām dzīvojamajām mājām; par zemi zem SIA "Vecliepāja", SIA "Jaunliepāja", SIA "Karosta" apsaimniekošanā esošajām daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām un Latvijas Neredzīgo biedrības sabiedrības "Liepājas pērkonīte" dzīvojamajām mājām. Tāpat Liepājas dome var piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa par ēkām un būvēm atvieglojumus 50 procentu apmērā masu aktīvās atpūtas centriem, sporta būvēm un ēkām.

Dace Arāja uzskata, ka, palielinoties pašvaldības kases ieņēmumiem, pilsēta, iespējams, varētu palielināt arī to iedzīvotāju loku, kas pretendētu uz šīm atlaidēm.

Bet Liepājas domes Ieņēmumu daļas vadītāja Līga Kalneniece "Kurzemes Vārdam" sacīja, ka domes noteiktie papildu atvieglojumi no valsts puses netiek ņemti vērā, aprēķinot pašvaldību nodokļu prognozi un pašvaldību finansu izlīdzināšanas skaitļus. Tāpēc pašvaldībai nav bezgalīgas iespējas noteikt atvieglojumu apjomu.

Gaida argumentētus priekšlikumus

Sabiedriskajā apspriešanā nekādas iniciatīvas pagaidām nav izrādījušas arī sabiedriskās organizācijas, taču Dace Arāja ierosina izmantot doto iespēju izteikt viedokli, jo argumentēti priekšlikumi noteikti tikšot ņemti vērā, citādi ir bijuši precedenti, kad sašutums tiek izteikts tikai pēc tam, kad lēmums jau pieņemts. Pagaidām iedzīvotāji nav sarosījušies ne pēc sludinājumiem avīzē, ne radio, ne informācijas izdevumā "Katram Liepājniekam".

"Ja cilvēkiem ir pamatota argumentācija, un vienā iesniegumā, kuru mēs esam saņēmuši, tāda ir, ņemsim to vērā. Šajā atsauksmē izklāstīti fakti, kas saistīti ar zemes applūšanu, inženiertehniskajām komunikācijām, daudzdzīvokļu māju tuvumu individuālajai mājai," informēja D.Arāja.

Vēl tikai šodien no pulksten 10 līdz 11 un piektdien no pulksten 15 līdz 16 iedzīvotāji varēs saņemt paskaidrojumus par zonējuma projektu. Bet atsauksmes un iesniegumi par projektu iesniedzami līdz 5.aprīlim Liepājas pilsētas Būvvaldē, Rožu ielā 6, rakstiski, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu un adresi. Juridiskām personām jāmin nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese.