Kurzemes Vārds

00:49 Svētdiena, 31. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Liepājas jaunumi

Zemes dienā – tās tīrībai un sakoptībai
Daina Meistere
Vakar bija Zemes diena. Arī liepājnieki iekļāvās šajā dienā, kurā uzmanību videi, kurā dzīvojam, tās tīrībai un sakārtotībai pievērš cilvēki visā pasaulē. Gan mazie, gan lielie. Piemēram, Ezerkrasta sākumskolas bērni stādīja Eiropas dārzu pie savas skolas, iedēstot zemē kādai no Eiropas valstīm atbilstošu augu. Bet 31.arodvidusskolas pirmo kursu audzēkņi kopā ar savu vides mācības skolotāju, dabaszinātņu maģistri ķīmijā Agitu Lagzdiņu devās uz Plienkalnu ūdenskrātuvi. Tur notika akcija "Tīri ūdeņi tīros krastos", un jaunieši aizmēza gružus no liepājnieku iecienītās atpūtas vietas.

Mīlestību uz Pāvilostu pauž fotogrāfijās
Liepājas muzeja nodaļā – Zvejniecības un kuģniecības vēstures muzejā – var apskatīt pāvilostnieka Alberta Brūkļa fotoizstādi "Mana Pāvilosta". Vērtējumam skatītājiem nodoti 20 krāsaini darbi, pusē no tiem ir attēlots mols dažādās variācijās. Pats autors sevi uzskata par amatieri, kuram patīk eksperimentēt ar fotogrāfiju apstrādi un kombinēšanu. A.Brūklis visu mūžu ir fotografējis savam priekam, tāpēc šī ir viņa pirmā izstāde.

Forums "Invalīdu nodarbinātība"
Līvija Leine
Saskaņā ar projektu "Cilvēku ar invaliditāti līdzdalība un interešu aizstāvība" sabiedriskās organizācijas – invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", Latvijas Neredzīgo biedrības Liepājas teritoriālā organizācija – šogad realizē pasākumu ciklu. To dara ar Eiropas Savienības un Liepājas domes finansiālo atbalstu. Pirmais pasākums – forums "Invalīdu nodarbinātība" – notika vakar. Tā mērķis bija palīdzēt cilvēkiem ar invaliditāti dabūt darbu Liepājā. Runāja par to, kā uzņēmēji vērtē cilvēku ar invaliditāti klātbūtni savā uzņēmumā, kādēļ tik mazs ir strādājošo invalīdu skaits un kā veicināt viņu nodarbinātību Liepājā.
Nākamā aktivitāte būs aptauja, kas notiks līdz 20.maijam un kurā cilvēkus ar invaliditāti aicinās izteikt savu viedokli par nodarbinātību un ar to saistītajiem jautājumiem. Aptaujā iesaistīsies Liepājas domes Sociālais dienests, invalīdus pārstāvošās nevalstiskās organizācijas, Nodarbinātības valsts aģentūra, masu mediji un Liepājas iedzīvotāji.
Visas projekta aktivitātes iecerēts atspoguļot videofilmā, ko projekta noslēgumā prezentēs plašākai sabiedrībai.

Skolēniem par starptautisko izglītību
15.vidusskola iekļāvusies "UNICEF" projektā "Starptautiskā izglītība visiem". Tā darbības laikā notiek tematiskās stundas un sarunas ar speciālistiem. Pie skolēniem ciemojās Pilsētas domes deputāte Irēna Opšteine. Viņa iepazīstināja ar domes darbību izglītības jomā, notika diskusijas ar skolēniem par to, kādu viņi vēlas redzēt izglītības sistēmu. Projekts aptver visu Latviju, un tā laikā iecerētas arī tikšanās ar Saeimas deputātiem un Valsts prezidenti. Uz tām izvirzīs atsevišķus skolēnu pārstāvjus.

Par valodu apguves problēmām un perspektīvu
Liepājas Pedagoģijas akadēmijā notika Pedagoģijas, Latviešu valodas un Svešvalodu katedras rīkotā IV Starptautiskā zinātniskā konference "Valodu apguve: problēmas un perspektīva". Konferencē piedalījās valodnieki ne tikai no Latvijas augstskolām, bet arī no Lietuvas, Polijas, Francijas. Plenārsēde iesākās ar LPA profesores Alīdas Samusevičas referātu "Vecāku iesaiste izglītības reformas realizēšanā". Tad bija Rīgas, Polijas un Lietuvas speciālistu referāti un darbs sekcijās par dzimtās valodas apguves problēmām pamatskolas pirmajā posmā un pirmsskolā, pamatskolā un vidusskolā, par otrās valodas apguvi un bilingvālās izglītības aktualitātēm, kā arī svešvalodu, krievu valodas mācīšanas problēmām un lasītprasmes pilnveidi.

Godina sētniekus
Namu pārvaldes "Vecliepāja" teritorijā turpina tīrības un kārtības ieviešanas pasākumus, taču jau to pirmajā posmā apkopoja šo procesu galveno dalībnieku – sētnieku – veikumu. Viņu ikgadējā sanāksme notika 31.arodvidusskolas telpās, visus cienājot ar tēju un cepumiem. Tikšanos var uzskatīt arī par pieredzes apmaiņu. Valdīja jautrība, vēl jo vairāk tāpēc, ka bija uzaicināts folkloras ansamblis "Atštaukas". Nosakot labākos pēc aptaujas rezultātiem, ņēma vērā arī iedzīvotāju viedokli. Paldies teica arī tiem, kas bija ieradušies no tālienes – sētniekiem, kuri strādā Tosmares mikrorajonā.