Kurzemes Vārds

18:38 Sestdiena, 31. oktobis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Ko un kā būvēt pie Klaipēdas ielas dīķīšiem?

Sarmīte Pelcmane

Līdz 13.maijam Pilsētas domes vestibilā interesenti var iepazīties ar Klaipēdas ielas dienvidu gala un apkārtējās teritorijas detālā plānojuma pirmo redakciju.

Kā informēja domes Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Ieva Zvagule, detālais plānojums ietver teritoriju starp dzīvojamām mājām Klaipēdas ielā un blakus esošajiem dīķīšiem līdz Baltijas Jūras parkam rezervētajai teritorijai un robežojas ar kāpu zonas aizsargjoslas apstādījumiem un tramvaja līnijas galapunkta cilpu.

Sabiedriskai apspriešanai piedāvātā plānojuma aprakstā teikts, ka jaunbūves tiek plānotas no kokiem brīvajās teritorijās, kā arī dīķīši tiks iekļauti kopējā apbūves kompozīcijā. Projekta risinājums paredz dažāda rakstura apbūves: no jauna projektētas ielas, trīs jaunas astoņus un piecus līdz sešus stāvus augstas dzīvojamās mājas atbilstoši esošās apbūves raksturam, kā arī mazstāvu apbūvi. Teritorijas Ziemeļu daļā plānots būvēt sabiedriskas nozīmes objektus: tirdzniecības uzņēmumus, sadzīves pakalpojumu objektus, arī nelielu sporta un atpūtas kompleksu. Kopējo telpisko vidi bagātinās gājēju tilts pāri dīķīša dienvidu galam.

Ar 2003.gada 4.septembra Pilsētas domes lēmumu uz vienu gadu zemes gabals 3,7 hektāru platībā ar adresi Klaipēdas 136 tika rezervēts uzņēmējam Ivaram Kesenfeldam, lai izstrādātu teritorijas labiekārtošanas un plānoto būvju skiču projektu. Detālā plānojuma autori ir SIA "AKA birojs" sadarbībā ar SIA "Arhitekta G.Vīksnas birojs". Izstrādātā plānojuma materiāli apskatei būs pieejami Liepājas domes 1.stāva vestibilā, Rožu ielā 6, darba dienās no pulksten 8.30 līdz 17. Iesniegumos un atsauksmēs jānorāda adrese, vārds un uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un uzņēmuma reģistrācijas numurs. Pēc sabiedriskās apspriešanas izstrādāto detālā plānojuma projektu paredzēts izskatīt un pieņemt lēmumu Liepājas domes tuvākajā sēdē.