Kurzemes Vārds

21:31 Ceturtdiena, 4. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Kā pieradināt šķirot atkritumus?

AGITA LAGZDIŅA, dabaszinātņu maģistre ķīmijā, 31.arodvidusskolas vides mācības skolotāja

Jaunā atkritumu poligona veidošana ir uzsākta. Tas iepriecina, jo arī liepājniekiem būs iespēja savus sadzīves atkritumus šķirot.

Te nu droši vien būtu jārunā par to, ka sabiedrībai ir jābūt informētai un arī izglītotai. Ceļoties iedzīvotāju labklājības līmenim, palielinās sadzīves atkritumu daudzums. Man šķiet, ka notiek tā – mēs nopērkam mantu, izmantojam un to, kas paliek pāri, metam kopējos atkritumu konteineros vai urnās. Un par to, kur tas tālāk nonāk, mums nav nekādas daļas. Domāju, ka problēma, kādēļ mēs esam tik vienaldzīgi, ir tā, ka ir noteikta viena konkrēta maksa kopējo atkritumu izvešanai. Iedzīvotāji netiek stimulēti mājas apstākļos atkritumus kaut kādā veidā šķirot, jo tas neietekmē viņu maksājumus. Bez tam viņi arī nezina, kā tas darāms.

Es strādāju skolā, un, runājot ar bērniem, esmu pārliecinājusies, cik maz cilvēki informēti par to, kur likt dažāda veida sadzīves atkritumus. Ir bijuši dažādi izmēģinājuma projekti ar mērķi ieinteresēt iedzīvotājus šķirot to, ko viņi izmet, bet tie visi ir bijuši ar mīnusa zīmi, tas nozīmē, ka tie nav sasnieguši dzirdīgas ausis. Pēdējos gados mēs ar audzēkņiem, darbodamies projektos, kurus piedāvā "Zaļais punkts" un Bērnu vides skola, esam veikuši aptaujas. Tās parāda, ka kādi trīsdesmit procenti iedzīvotāju neuzskata par vajadzīgu atkritumus šķirot, bet apmēram sešdesmit procentu ir gatavi un būtu ar mieru to darīt, ja vien zinātu, kā to veikt.

Tādēļ, domāju, ka daudz vairāk tām organizācijām, kuras nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu, nepieciešams strādāt ar cilvēkiem, informējot viņus, kā atkritumi jādala. Piedevām – jāsāk domāt, kā iedzīvotājus ieinteresēt to darīt. Tagad, kad būs jaunais poligons, būtu vēlams, lai gan pilsētā, gan rajonā iedzīvotāji sāktu samazināt to kopējo atkritumu daudzumu, kas nonāk šajā atkritumu izgāztuvē.

Te ir jārunā par pašvaldības atbildību. Atkritumu apsaimniekošanas likums nosaka, ka savā administratīvajā teritorijā tām organizācijām, kas nodarbojas ar atkritumu apsaimniekošanu, ir jāstrādā ar iedzīvotājiem. Arī skolēni ir pētījuši, ka iedzīvotāji nezina, ko nozīmē, piemēram, pet pudeles, tāpat nezina, ko iesākt ar stikliem, kur nu vēl to, kur izmest bīstamos sadzīves atkritumus. Uzskatu, ka iedzīvotāju informatīvo izglītošanu varētu veikt gan ar pašvaldības informatīvajiem izdevumiem, gan rīkojot akcijas, piemēram, pagājušajā gadā bija laba akcija par bīstamajiem atkritumiem, bet šogad vēl nekas tāds nav bijis.