Kurzemes Vārds

18:39 Ceturtdiena, 9. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Saucēja balss

Jānis Bitāns, Liepājas Sv. Annas draudzes mācītājs

Jānis Kristītājs ir personība, par kuru Jēzus Kristus ir sacījis šādus vārdus: "Patiesi Es jums saku: no sievām dzimušie neviens nav cēlies lielāks par Jāni Kristītāju; bet mazākais Debesu valstībā ir lielāks par viņu."

Vai ar to pietiek, lai viņu ievērotu Līgo svētkos vai Jāņos? Šķiet, ja reiz Helovīni bez nopietna izvērtējuma ir skāruši gandrīz katru skolu vai skatlogu, tad Jānim Kristītājam vajadzētu būt vēl redzamākam. Taču ne vienmēr un visur tas tā ir. Mazs ieskats par šo personību.

Jānis Kristītājs ir dzimis priestera Cakarijas un Elizabetes ģimenē. Viņa piedzimšana bija brīnums, jo Elizabete bija neauglīga un gados. Jāņa vecumu saskaņā ar Svētajiem rakstiem nosaka par pusgadu vecāku par pašu Pestītāju. Tas atspoguļojas arī baznīcas liturģiskajā gadā – viņu piemin tieši pusgadu pirms Ziemsvētkiem. Viņa galvenais uzdevums bija sludināt Mesijas nākšanu un tuvumu, viņš gatavoja Kristum ceļu, aicinot tautu Viņu sagaidīt ar grēku nožēlu. Jānis Kristītājs pats satika Jēzu Kristu un kristīja viņu Jordānā. Šī iemesla dēļ arī tituls – Kristītājs. Jānis Kristītājs mira mocekļa nāvē, viņam nocirta galvu, jo, sludinot grēknožēlu, viņš aizrādīja augstmanim par dzīvi netiklībā. Jānis Kristītājs ir pravietis, par kuru Svētie raksti cildinoši saka tā: jo šis ir tas, par kuru pravietis Jesaja runājis, sacīdams: saucēja balss tuksnesī: sataisiet Tā Kunga ceļu, darait līdzenas Viņa tekas." Nav daudz aprakstu par viņa personību, bet tās liecības, kas pastāv, ir ļoti izteiksmīgas: "Bet Jānis valkāja kamieļu spalvas drēbes un ādas jostu ap saviem gurniem, viņa barība bija siseņi un kameņu medus...Bet, redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja: "Jūs odžu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības? Tad nesiet pienācīgus atgriešanās augļus...Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet Tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani; Tam es neesmu cienīgs kurpes nest, Viņš jūs kristīs ar Svēto Garu un ar uguni. Tam vēteklis rokā, un Viņš tīrīs savu klonu, un Viņš sakrās savus kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšamu uguni."

Pats esmu Jānis, dedzu uguni svētkos, dejoju kurzemnieku mugurdanci un no tā, kas galdā likts, nevairos, bet nepamanīt un negodāt šo Dieva vīru, par kuru, Kristus vārdiem runājot, nav lielāka virs zemes dzimuša, šajos svētkos vēl vairāk nevaru. Dievs viņu izredzēja, un mēs nedrīkstam viņu nepamanīt. Dievs viņu sūtīja, un mēs nevaram viņu nesatikt. Par jāņošanu domājot, mēs varētu minēt, ko šodien, Līgo nakti redzot, varētu mums teikt Jānis Kristītājs.