Kurzemes Vārds

02:52 Ceturtdiena, 9. aprīlis
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Kā rīkot videokonferences

Lāsma Ģibiete

Liepājas Pedagoģijas akadēmijā beigusies "Grundvig II" programmas projekta "Hanzas Izglītības savienība" gada noslēguma konference. Tā saistīta ar pieaugušo izglītības iespējām. Starptautiskajā konferencē piedalījās mācībspēki un studējošie noVācijas, Zviedrijas un Dānijas tautas augstskolām, kā arī pasniedzēji un studenti no LPA.

Projekta galvenais mērķis ir izveidot pieaugušo izglītības centru sadarbības tīklu ap Baltijas jūru. Tā ideja ir izstrādāt speciālu pilotkursu, kurā mācībspēki un studenti iesaistītos videokonferencēs. Šīs programmas pagājušā studiju gada galvenie uzdevumi bija saistīti tieši ar videokonferenču izmantošanu studiju organizēšanā, lai vairāku mācību iestāžu studenti varētu diskutēt par kādu no lekcijās apgūtajiem tematiem. Kā pastāstīja Matemātikas un informātikas katedras vadītājs Dzintars Tomsons, akadēmijā šī gada pavasarī vien notikušas jau piecas videokonferences, kurās piedalījušies socioloģijas studenti, kā arī topošie sociālo zinātņu un vēstures skolotāji. Konferencē tās dalībnieki analizēja jau paveikto, kā arī pārsprieda, kas projekta sakarībā paveicams tuvā nākotnē.

Kurzemē plašas pieaugušo izglītības iespējas piedāvā LPA, kurā jau vairākus gadus darbojas Pieaugušo izglītības centrs. Lielā daļā Rietumeiropas valstu šādu centru aizstāj tautas augstskolas, kurās studējošie var iegūt izglītību visdažādākajās nozarēs.