Kurzemes Vārds

21:14 Svētdiena, 16. februāris
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu (abonementa cena 1 dienai – EUR 0,50, 30 dienām – EUR 6,83).
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kā kļūt par reģistrētu lietotāju? VIDEOPAMĀCĪBA

Aizmirsusies parole?

Pakāpieni

Trīs jaunas prokurores

Daiga Mikuļska

Dace Siksna, Ilze Ribakova un Inga Gavare ir trīs jaunas Liepājas Pilsētas prokuratūras prokurores. Kad jautāju šīs prokuratūras vadītājam Atim Dzērvēnam, lai viņš iesaka kādu savu darbinieku rubrikai "Pakāpieni", kurā rakstām par talantīgiem, savas spējas jau pierādījušiem un perspektīviem jauniem cilvēkiem, viņš teica: "Tikai vienu vien izcelt būs grūti... Pie mums tagad strādā vairāki jauni, talantīgi un perspektīvi juristi. Par Daci, Ilzi, Ingu varu sacīt: gudras un centīgas kolēģes, grib mācīties un apgūt visas prokurora darba nianses un kāri tver zināšanas. Galvenais – viņām izdodas." Tādēļ arī šoreiz "Pakāpienos" viņas ir trīs.

"Prokuratūra ir tiesu varas institūcija, kas patstāvīgi veic uzraudzību par likumības ievērošanu "Prokuratūras likuma" noteiktās kompetences ietvaros." Tas ir citāts no "Prokuratūras likuma". Prokuratūras funkcijās ietilpst uzraudzīt policijas darbu, veikt pirmstiesas izmeklēšanu, uzturēt valsts apsūdzību tiesā, izskatīt sūdzības. Tātad prokurors ir persona, kas strādā prokuratūrā un pilda šīs funkcijas.

Inga, Dace, Ilze satikās šeit, Liepājā, jo, izvērtējot piedāvājumus un brīvās darba vietas, Liepāja bijusi tā, kas visvairāk piesaistījusi. Pirms tam Inga tikai vienu reizi mūžā esot apmeklējusi Liepāju kādas ekskursijas laikā. Arī Ilze, pirms atnāca strādāt uz Liepāju, šo pilsētu bija redzējusi tikai vienu reizi, pirms gadiem desmit. Dacei, kā jau gramzdeniecei, Liepāja nebija pavisam sveša. Sekoja studijas galvaspilsētā, un pirmā darba vieta arī Rīgā. Tomēr izvēle kļūt par prokurori Daci atveda uz Liepāju.

Izrādās, juristam, kurš nolēmis strādāt prokuratūrā, tagad līdz savam mērķim ejams visai garš, nopietns un pārbaudījumiem bagāts ceļš. Nevar vis tā – atnākt, jurista diplomu parādīt un tūlīt pat saņemt krēslu un kabinetu. Vispirms Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūrā jānokārto eksāmens, kuru līdz šim esot izdevies nokārtot tikai katram trešajam pretendentam. Ja eksāmena rezultāti sekmīgi, jāstājas atestācijas komisijas priekšā, lai saņemtu vērtējumu par piemērotību amatam. Ja esi atzīts par piemērotu prokurora darbam, tad tevi nosūta uz turpmāko darba vietu stažēties. Šajā laikā stažierim jāizpilda īpaši izstrādāta programma un par to jāsniedz pārskats. Programma paredz gan izmeklēt krimināllietas, gan izskatīt sūdzības, gan kā valsts apsūdzētājam piedalīties tiesas procesā, notikuma vietas apskatēs. Arī tādās, kur ir līķis.

Kad pagājis stažēšanās laiks, tad, kā sacīja jaunās prokurores, "priekšā vēl viens apjomīgs eksāmens par visām tiesību jomām". Bet tas vēl nav viss. Pēc eksāmena veiksmīgas nokārtošanas vēlreiz jādodas uz atestāciju Ģenerālprokuratūrā, un tikai pēc tam prokurora amata kandidātu apstiprina amatam.

Kamēr Inga, Dace un Ilze strādā Liepājas prokuratūrā, garlaicīgi neesot bijis ne mirkli. Katra diena un katra lieta ir savādāka par iepriekšējo. Nav vienādu notikumu un cilvēku. Ne jau tikai likuma zināšanas raksturo labu prokuroru. Visas trīs uzskata, ka ļoti svarīga ir individuāla attieksme pret katru cilvēku un prasme ar viņu sarunāties. Gluži kā psihologam. Arī tādas prasmes jāapgūst un jāpilnveido. Inga smaidot saka, ka viņa, augstskolā mācoties, tik daudz zināšanu nav ieguvusi, kā laikā, kamēr strādājot Liepājas prokuratūrā. Visas bilst, ka vēl arī neesot iemācījušās savu darbu neņemt līdzi uz mājām, proti, nedomāt par to brīvajā laikā.

Dace: "Sākot darbu prokuratūrā un apzinoties, cik tas atbildīgs, grūtākais bija patstāvīgi pieņemt lēmums. Jo trūka pieredzes. Katra nostrādātā diena veido ne tikai nozīmīgu darba, bet arī dzīves pieredzi." Labi, ka viņas esot vairākas jaunas prokurores. Cita citai prasot padomu, un, protams, arī pieredzējušākie kolēģi palīdzību neatsaka. "Mums ar viņiem ļoti paveicies!" tā runātājas.

Protams, ikdienā esot piedzīvota labi padarīta darba sajūta, bet prokurores apzinās arī to, ka darba viņām diemžēl nekad, nekad netrūks. Dažādi likumpārkāpumi notiek ik dienu. Tos izdara arī nepilngadīgie un cilvēki, kas jau vairākkārt sodīti. Kādēļ? Vairums izdarīto noziegumu ir mantiska rakstura, tas ir, tiek zagts, laupīts, piesavināts. Viena daļa noziedzības ceļu izvēlas savu slikto sadzīves apstākļu dēļ, citi, it sevišķi jauni cilvēki, likumpārkāpumus izdara, pieredzējušāku draugu un paziņu mudināti. Kādam nostāšanos uz noziegumu takas veicinājusi attieksme ģimenē. To postu, kas nodarīts dzērumā, pat grūti aprakstīt, jo lielākā daļa visu noziegumu pastrādāti dažādu pakāpju alkohola reibumā. Pēc tam, kad cilvēks atjēdzas, atliek vien matus plēst un par savu rīcību brīnīties. Bet padarīts ir padarīts. Likums pārkāpts, un ar sodu jārēķinās.

Ilze: "Prokurora darbs dod milzīgi lielu dzīves pieredzi. Prokuroram jāspēj ne tikai patstāvīgi pieņemt dažādus lēmumus, bet arī jābūt korektam, noteiktam, erudītam, visu laiku jāmācās un jāseko līdzi visam jaunākajam likumdošanā". Pārējās kolēģes piekrīt nevilcinoties. Tikai vēl piebilst: "Mums ļoti patīk šis darbs!"

Iepazīstināšanai

Inga Gavare. Bauskas meitene. Mācījusies Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes neklātienes nodaļā, strādājusi Bauskas rajona prokuratūrā par referenti.

Ilze Ribakova. Mācījusies neklātienē Policijas akadēmijā, pēdējos astoņus gadus strādājusi Naturalizācijas pārvaldes Rēzeknes reģionālajā nodaļā par vecāko referenti.

Dace Siksna. Dzimusi Gramzdā. Mācījusies Policijas akadēmijā, strādājusi Šķirotavas cietuma Uzskaites daļā par inspektori.