Kurzemes Vārds

23:26 Piektdiena, 29. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Pāvilostas osta palīdz atklāt pretrunas likumos

Valsts kontrole, veicot likumības revīziju Pāvilostas ostas pārvaldē par 2003.gadu, konstatējusi pretrunas likumos, informēja valsts kontroliera padomniece Indira Ozola.

Revīzija atklājusi, ka likumā par ostām noteikts, ka ostas pārvalde ir iestāde un tā kārto saimnieciskās darbības un finanšu operāciju uzskaiti saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību", un iesniedz pārskatus saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem". Savukārt likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem" nosaka, ka likums attiecas uz Latvijā reģistrētajiem komersantiem, uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, arī bezpeļņas organizācijas formā dibinātajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām neatkarīgi no to uzņēmējdarbības formas un īpašuma veida. Tādējādi pastāv pretruna starp likumu "Par uzņēmumu gada pārskatiem" un "Likumu par ostām", jo ostas pārvalde nav neviena no minētajām personām.

Ostas pārvalde savu gada pārskatu neiesniedz Uzņēmumu reģistrā, jo tur nav reģistrēta. Tāpat pārvaldes gada pārskats netiek iekļauts ne pašvaldības gada pārskatā, jo nav noteikts, ka ostas pārvalde ir pašvaldības iestāde, ne valsts gada pārskatā.

Pāvilostas ostas pārvaldnieks Zigmunds Smirnovs "Kurzemes Vārdam" paskaidroja, ka finanšu jautājumos valsts kontroles pārbaude bijusi pozitīva, bet par konstatētajām likuma pretrunām viņš tikai nosmaidīja, piebilstot, ka "Likums par ostām" ir tik neskaidrs un bieži grozīts, ka tur vēl ne tādi joki vien varot gadīties.