Kurzemes Vārds

15:33 Ceturtdiena, 4. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

28 jauni matemātikas speciālisti

KĀRLIS DOBELIS, LPA Matemātikas un informātikas katedras docents, matemātikas zinātņu doktors

Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Matemātikas un informātikas katedrā notikusi bakalaura, kvalifikācijas un maģistra darbu aizstāvēšana. Aizstāvēšanai bija apstiprinātas piecas komisijas. Tās bija: "Dabaszinātņu bakalaurs matemātikā" – vadīja Latvijas Universitātes profesors K.Šteiners, "Dabaszinātņu bakalaurs datorzinībās" – priekšsēdētājs bija LU profesors J.Borzovs, augstākās profesionālās studiju programmās: matemātikas skolotājs, informātikas skolotājs – komisijas priekšsēdētājs bija 1.vidusskolas direktors H.Valcis. Maģistrantūras programmās matemātikas didaktikā aizstāvēšana notika profesora J.Menča, informātikas didaktikā – LU profesora A.Grīnfelda vadībā.

Kopā darbus aizstāvēja un attiecīgas kvalifikācijas ieguva 28 jaunie speciālisti.

Profesors J.Rimšāns vadīja to darbu izstrādi, kas veltīti aktuālām zinātniskām problēmām. Šeit jāmin diplomandu I.Trenmora un I.Zalupas darbi. Tīri praktiskām tautsaimniecības problēmām veltīto darbu grupā tapuši M.Mūrēna un G.Lūša darbi, kurus vadīja kompjūterzinātņu maģistre A.Jansone. Kā pozitīvs fakts jāatzīmē darbi, kas ir konkrētu firmu pasūtījumi. Piemēram, P.Zabiņaka pētījuma rezultāti par šķiedru kompozītmateriālu mehāniskās testēšanas simulāciju, kuru vadīja pedagoģijas maģistrs K.Politers, tiek izmantoti Karlskrūnas (Zviedrija) jahtu būvētavā. Diplomands A.Bardulis bija pievērsies zināšanu bāzes veidošanas tīmeklī tēmai (vadītājs kompjūterzinātņu maģistrs Dz.Tomsons).

Dabaszinātņu bakalaura matemātikā aizstāvamo darbu tematika galvenokārt bija veltīta skolu un augstskolu matemātikai, piemēram, D.Līdeka pētīja "Algebras un ģeometrijas integrētā kursa" izveidi (vadītājs profesors E.Ģingulis). V.Lakševica izstrādāja tēmu "Plaknes figūru laukumi", to vadīja pedagoģijas doktore A.Vaivode.

Maģistru darbi galvenokārt bija veltīti mūsdienu matemātikas un informātikas didaktikas problēmām.

Analizējot aizstāvamo darbu saturu un klausoties aizstāvēšanas gaitu, secinājām, ka šogad absolventi labi orientējās izvirzītajās problēmām un ir spējīgi piedāvāt oriģinālus risinājumus. Aizstāvēšanas komisijas kopējais viedoklis ir, ka Latvijas tautsaimniecība saņēmusi patiesi labus speciālistus.