Kurzemes Vārds

14:35 Ceturtdiena, 4. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Nav izdarījuši atkārtotus likumpārkāpumus

Daiga Mikuļska

Jau pagājis pusgads, kopš Liepājā – pirmajā pilsētā Latvijā – sāka darboties Pirmstiesas uzraudzības dienests, kura klienti ir pusaudži un jaunieši līdz divdesmit piecu gadu vecumam, kas izdarījuši likumpārkāpumus. Dienesta galvenais uzdevums ir mazināt atkārtotus noziedzīgus nodarījumus pirmstiesas izmeklēšanas laikā un pēc iespējas samazināt to gadījumu skaitu, par kuriem pirmstiesas izmeklēšanas laikā jauniešiem kā drošības līdzeklis tiek piemērots apcietinājums. Dienesta uzmanības lokā līdz šim nonākušas 42 personas. Tās izdarījušas likumpārkāpumus vai ņemtas uzskaitē Valsts policijas Nepilngadīgo lietu inspekcijā. Par jau paveikto "Kurzemes Vārds" lūdza pastāstīt Liepājas Pirmstiesas uzraudzības dienesta vadītāju SIGNI FRICKAUSU.

Dienests durvis vēra pērn 12.decembrī. Ir uzkrāta pirmā pieredze un secinājumi. Kas ir tas pozitīvais, ar ko varat lepoties?

– Tas noteikti ir fakts, ka neviens nepilngadīgais un jaunietis, kurš iesaistījies Pirmstiesas izmeklēšanas dienesta piedāvātajās programmās, nav izdarījis atkārtotu likumpārkāpumu. Par to tiešām esmu priecīga! Tātad šie jaunieši izpratuši savu rīcību un paši parādījuši vēlmi neturpināt noziegumu izdarīšanu. Savukārt mums, sabiedrībai, tas nozīmē vairāk miera, mazāk raižu, arī mazāk darba tiesībsargājošajām iestādēm. Vēl ļoti būtiski, ka tikai nepilni divi procenti no mūsu klientiem nonākuši apcietinājumā pirmstiesas izmeklēšanas laikā. Un tikai tādēļ, ka nav laikus un precīzi pildījuši viņiem noteiktos drošības līdzekļus, proti, nav atzīmējušies policijā, vakarā nav atradušies savā dzīvesvietā pēc noteiktā laika, kā arī nav pakļāvušies nosacījumam neapmeklēt datorsalonus, bārus, kafejnīcas.

Kāpēc ir būtiski, lai jaunietim pirmstiesas izmeklēšanas laikā kā drošības līdzeklis tomēr netiktu piemērots apcietinājums?

– Tādēļ, ka, nokļūstot cietumā un vienā kamerā ar citiem noziegumus izdarījušajiem, netiek piedāvāta iespēja apgūt pozitīvu dzīves uzskatu. Drīzāk otrādi.

Skaitļu valodā runājot, mūsu pieredze rāda, ka 98 procenti no visiem jauniešiem, kas piedalījušies Liepājas Pirmstiesas uzraudzības dienesta programmās, laikā pirms viņiem noteiktās tiesas dienas ir spējuši apliecināt pozitīvas izmaiņas savā attieksmē un uzvedībā. Tas nozīmē: viņi sapratuši, ka var dzīvot arī savādāk un labāk, ka dzīves norma nebūt nav zagšana, huligānisms utt.

Kas traucējis pārējiem?

– Teikšu tā: viņu pašu attieksme pret atkarību izraisošajām vielām – alkoholu un citiem apreibināšanās līdzekļiem, arī datorspēlēm.

Kādi vēl ir dienesta darbības virzieni?

– Kad tiesa vai prokuratūra mums atsūta pieprasījumus personības novērtēšanai, strādājam ar šiem jauniešiem. Novērtējums nepieciešams tādēļ, lai personai noteiktu piemērotāko drošības līdzekli un piedāvātu iespēju piedalīties Pirmstiesas uzraudzības dienesta programmās. Mūsu ziņojumi tiesībsargājošām institūcijām sniedz plašāku priekšstatu par likumpārkāpēju personību, kāda ir šo cilvēku motivācija un kāda pastāv iespēja, lai viņi savu līdzšinējo dzīves veidu mainītu uz sociāli pieņemamu.

Pusgada laikā, kamēr Liepājā pastāv Pirmstiesas uzraudzības dienests, dažādās programmās iesaistījies trīsdesmit viens jaunietis un divdesmit divi no tiem joprojām turpina apgūt sabiedriski pieņemamas iemaņas un prasmes. Mācās saprasties, veidot attiecības ģimenē, mācās plānot laiku un lietderīgi pavadīt brīvo laiku. Šiem jauniešiem tāpat jānostiprina motivācija mācīties un apgūt profesiju. Piedāvātajās programmās tiek arī runāts par tādām tēmām kā savas rīcības prognozēšana, seku apzināšanās. Dodam jauniešiem iespēju apgūt iemaņas, kas viņiem palīdz risināt dažādas sociālās problēmas. Diemžēl ir tā, ka daļa nepilngadīgo, kas izdarījuši likumpārkāpumus un nonākuši mūsu uzmanības lokā, nereti neprot un nezina elementāras, pašsaprotamas lietas.

Kāpēc?

– Atbildēt nav vienkārši, bet, manuprāt, tas tādēļ, ka šie jaunieši iepriekš sastapušies ar noraidošu attieksmi savu problēmu, izjūtu, pārdomu izpratnē un risināšanā kā savās ģimenēs, tā mācību iestādēs un sabiedrībā kopumā. Viņi saskārušies ar atkarīgas domāšanas stereotipu noteiktu attieksmi un problēmu formālu risināšanu. Es uzskatu, ka tas ļoti labi atklāj sociālās un izglītības sistēmas, starpprofesionāļu sadarbības nepilnības, ieinteresētības trūkumu un nereti arī institūciju formālo pieeju cilvēka patiesajām vajadzībām. Tas jaunajos cilvēkos nenoliedzami veido attieksmi zobs pret zobu, acs pret aci, nocietinot viņus un krājot aizvainojumu par visu apkārtējo cilvēku neizpratni un neieinteresētību viņu problēmās.

Dienests mainījis atrašanās vietu. Kur tagad jūs meklēt?

– Jau vairāk nekā mēnesi atrodamies ēkā Klaipēdas ielā 19/21, 217.kabinets, tālrunis – 3426899.