Kurzemes Vārds

18:23 Otrdiena, 14. jūlijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

No Pilsētas domes sēdes

Deputāti balso raiti

Viktors Ulberts

Ceturtdien Liepājas domes sēdē gandrīz visi sagatavotie lēmumi tika apstiprināti bez īpaši kaismīgām diskusijām. Vairāk nekā 40 lēmumus izskatīja aptuveni divās stundās. Vairāki no tiem bija tādi, kas ietekmēs lielu sabiedrības daļu.

Bērnu vecāki maksās vairāk

No šā gada 1.septembra pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem bērnu ēdināšanas izmaksas būs jāsedz pilnā apjomā. Par tiem, kas pirmsskolas izglītības iestādē uzturas līdz 14 stundām dienā, būs jāmaksā 16 latu par bērnu līdz trīs gadu vecumam, bet no trīs līdz septiņu gadu vecumam – 20 latu. Savukārt ar diennakts apmeklējumu par bērniem līdz trīs gadu vecumam jāmaksā 19 latu, no trīs līdz septiņu gadu vecumam – 22 lati. Šī lēmuma dēļ vecākiem izdevumi mēnesī pieaugs par trim latiem. Savukārt pašvaldības ietaupītā nauda tikšot novirzīta mazturīgo ģimeņu atvašu brīvpusdienām.

Beidzot bankrotē "Kurzemes Ekspresis"

Sakarā ar bankrota procedūras pabeigšanu Liepājas dome nolēma dzēst divu uzņēmumu nodokļu parādu. Tāds bija izveidojies SIA "Spodra 2" – iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4485,77 latu apjomā, dabas resursu nodoklis – 7,42 lati. Bankrota procedūra pabeigta arī SIA "Kurzemes Ekspresis", kas savulaik izdeva laikrakstu ar tādu pašu nosaukumu. Šis uzņēmums bija palicis parādā iedzīvotāju ienākuma nodokli 1410,35 latu apmērā. To nav iespējams atgūt, tāpēc arī šis parāds ar Liepājas domes lēmumu ir dzēsts.

Vēl deputāti akceptēja lēmumu pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu akciju sabiedrībai "Tosmares Kuģu būvētava". Tā pašvaldībai iekavēto zemes nodokli un nodokli par ēkām un būvēm, kopumā 11 572,03 latus, sola samaksāt līdz 15.augustam. Vienlaikus tika lūgts uz trim mēnešiem, tas ir, līdz šā gada 31.oktobrim, pagarināt arī kārtējo maksājumu termiņu. Naudas izteiksmē tie ir 9306,69 lati. Parāds Tosmares Kuģu būvētavai esot radies tāpēc, ka pēc ziemas nebija pasūtījumu, tāpēc pietrūcis apgrozāmo līdzekļu, lai organizētu ražošanu.

Mājas pārņem īpašnieki

Izskatīja arī lērumu jautājumu, kas saistīti ar dzīvojamo fondu. Viendzīvokļa ēka Pulkveža Brieža ielā 48, ko apsaimniekoja SIA "Karosta", nu nodota īpašnieces apsaimniekošanā. Tāds pats lēmums pieņemts arī par sešdzīvokļu namu Dārtas ielā 29, kur visus dzīvokļus privatizējusi viena persona, kā arī par četrdzīvokļu māju Britu flotes ielā 9, kur arī visu dzīvokļu īpašnieks ir viena persona.

Bet trīs namos – Lāčplēša ielā 64, Mucenieku ielā 2 un Tukuma ielā 1a – nolemts uzsākt privatizāciju, proti, šajos namos esošo dzīvokļu īrnieki tagad var iegūt dzīvokļus savā īpašumā.

Vēl nolemts nodot izsolē par latiem Tosmares ielas 11 nama 1.dzīvokli. Izsoles sākumcena – 3500 latu.

Nodokli palielinās pēc pusotra gada

Papildināja lēmumus par Liepājas pilsētas zemes vērtību zonējuma saskaņošanu. Lieta tāda, ka Ministru kabineta noteikumi paredz ik pa laikam pārskatīt zemes kadastrālo vērtību. Citādi tā var krasi atšķirties no tirgus vērtības, kas nemitīgi palielinās, un pašvaldībai iet gar degunu prāvi ienākumi. Lēmums paredz zemes kadastrālo vērtību pietuvināt viszemākajai tirgus cenai, līdz ar to arī pilsētas budžeta ieņēmumi šajā sadaļā palielinātos par aptuveni 33 procentiem. Taču deputāti atzina, ka tik straujš nekustamā īpašuma nodokļa palielinājums jūtami iespaidotu iedzīvotāju maciņus, tāpēc šā lēmuma stāšanās spēkā atlikta līdz 2006.gada 1.janvārim. Līdz tam Sociālajam dienestam jāizstrādā mazturīgo ļaužu atbalsta shēma.

"Kurzemi" sakārtos līdz Ziemassvētkiem

Veseli četri lēmumi bija saistīti ar projektiem, kuros parādās uzņēmēja Ivara Kesenfelda vārds. Sakarā ar īpašnieku maiņu Liepājas domei bija jālemj par zemes gabala Lielā ielā 13 iznomāšanu akciju sabiedrībai "Mēs – Liepājai", tas ir, vietā, kur atrodas bijušais tirdzniecības nams "Kurzeme". Tas bija nepieciešams, lai jaunie īpašnieki varētu realizēt savus plānus – izveidot mūsdienīgu darījumu un tirdzniecības centru. Deputāti nomas līgumu akceptēja, savukārt I.Kesenfelds apsolīja, ka pārbūves darbus sāks pēc viena vai pusotra mēneša un tie tiks pabeigti Ziemassvētkos.

Deputāti akceptēja arī zemes gabala rezervēšanu Latviešu biedrības nama sētā, kur plānots izbūvēt vēl divas kinozāles, ko varēs izmantot arī konferencēm. Tāpat tika atbalstīts I.Kesenfelda iesniegums par zemes gabala iznomāšanu Klaipēdas ielā 136, kur plānota dzīvojamo ēku un sabiedriskā centra būvniecība. Vēl ar atsevišķu lēmumu tika apstiprināts detālplānojums šai teritorijai, kas atrodas starp Klaipēdas, Vaiņodes ielu, kāpu zonu un Baltijas jūras parkam rezervēto teritoriju.