Kurzemes Vārds

06:54 Trešdiena, 3. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Izglītība

Jaunas iespējas strādājošajiem skolotājiem

Daina Meistere

Ministru kabineta noteikumi paredz, ka no šā gada 1.septembra skolotājam jābūt noteiktai kvalifikācijai noteiktā izglītības pakāpē atbilstoši mācāmajam priekšmetam. Līdz ar to pedagogiem, lai konkurētu darba tirgū, ir jādomā par papildu kvalifikācijas iegūšanu. Aktuāli tas ir nelielās lauku skolās, kur viena mācību priekšmeta stundu skaits nenodrošina skolotājiem slodzi. Bet arī pilsētas izglītības iestādēs ir skolotāji, kuriem būs jādomā, kā iegūt prasībām atbilstošas zināšanas un tās apliecinošu dokumentu.

Tāpēc ar jauno studiju gadu Liepājas Pedagoģijas akadēmija piedāvā jaunas iespējas. Par tām stāsta LPA Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja INGA PŪRE.

Tātad, kas jauns jaunajā studiju gadā?

– Nupat akreditētas trīs otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas – "Pamatizglītības skolotājs", "Sociālo zinību skolotājs" un "Logopēdija". Tās ir atzinīgi novērtētas un ieguvušas akreditāciju uz maksimāli iespējamo laiku – sešiem gadiem. Divgadīgā nepilna laika studiju programma "Pamatizglītības skolotājs" personām ar augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību vai bakalaura grādu piedāvā vienu no 16 dažādām kvalifikācijām darbam pamatskolā – angļu valodas, bioloģijas, fizikas, ģeogrāfijas, informātikas, krievu valodas (kā svešvalodas), ķīmijas, latviešu valodas un literatūras, matemātikas, mājturības, speciālās izglītības, sporta, vācu valodas, veselības mācības, vēstures un vizuālās mākslas. Jāpiebilst, ka ne jau katru gadu visas šīs kvalifikācijas tiks piedāvātas. Tas būs atkarīgs no pieprasījuma un akadēmijas resursiem. Šogad akadēmija piedāvā iegūt pamatizglītības sporta, angļu valodas (kā svešvalodas), fizikas, matemātikas un speciālās izglītības skolotāja kvalifikāciju.

Kas nepieciešams, lai iestātos?

– Lai studētu šajā programmā, iestājpārbaudījumi nav jākārto, izņemot tiem, kuri pretendē uz angļu valodas skolotāja kvalifikāciju. Konkursa gadījumā tiek ņemts vērā pedagoģiskais darba stāžs. Šogad cilvēki ar augstāko profesionālo pedagoģisko izglītību var pretendēt arī uz nepilna laika divgadīgo studiju programmu "Sociālo zinību skolotājs". Kā iestājpārbaudījums tajā ir pārrunas. Bet personas ar augstāko pedagoģisko vai medicīnisko izglītību var pieteikties studēt nepilna laika studiju programmā "Logopēdija" un pēc trīs gadiem iegūt skolotāja logopēda kvalifikāciju.

Lai iekļūtu studentu skaitā, ir jāraksta kvalifikācijas izvēles motivācijas apraksts. Ja personas ar augstāko izglītību var nokārtot iestājpārbaudījumus klavierspēlē un vokālā improvizācijā, kā arī pārrunās var pamatot savu izvēli, tad pēc trīs gadu studijām akadēmijā ir iespēja saņemt mūzikas terapeita kvalifikāciju. Šī studiju programma ir licencēta, un tiek gatavoti dokumenti tās akreditācijai.

Nav retums gadījumu, kad skolās strādā un māca attiecīgu priekšmetu speciālisti ar augstāko, bet ne pedagoģisko augstāko izglītību. Ko akadēmijā var palīdzēt viņiem?

– Vēl ir izstrādāta speciāla studiju programma personām, kas strādā skolās ar augstāko nepedagoģisko izglītību. Tā ir divgadīga nepilna laika studiju programma "Skolotājs", tās beidzējs var iegūt vispārējās vidējās izglītības skolotāja kvalifikāciju vizuālā mākslā, mājturībā, kultūras vēsturē, angļu valodā, matemātikā vai psiholoģijā. Lai studētu šajā studiju programmā, ir jāpiedalās pārrunās. Šo studiju programmu akreditēja pagājušajā gadā.

Arī bērnudārzos strādājošie, kuriem ir pieredze, bet nav attiecīgās izglītības, šobrīd ir noraizējušies…

– Ir padomāts par pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem, kuriem ir augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība, bet nav tieši pirmsskolas skolotāja kvalifikācija. Viņiem ir iespēja studēt pie mums un divu gadu laikā iegūt pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju. Lai kļūtu par šīs programmas studentu, ir jāraksta kvalifikācijas izvēles motivācijas apraksts un jāpiedalās pārrunās. Šī studiju programma ir licencēta, un ir iesniegta akreditācijas dokumentu pakete IZM Valsts akreditācijas komisijai.

Cik zinu, tad nepieciešamās izglītības problēmas ir aktuālas arī arodskolu un citās profesijas apguves vietās strādājošajiem.

– Mūsu akadēmijā var iegūt arī profesionālās izglītības skolotāja kvalifikāciju, kas noteikti ir nepieciešama tiem, kas strādā profesionālās sistēmas izglītības iestādēs. Te iestājpārbaudījumu nav. Šajā studiju programmā uzņem personas ar vidējo, vidējo profesionālo vai augstāko nepedagoģisko izglītību. Studiju programma ir akreditēta 2002.gadā.