Kurzemes Vārds

22:15 Piektdiena, 29. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Gatavi cīnīties par tradicionālās kultūras saglabāšanu

Andīna Okuņeva

Liepājā folkloras centrā "Namīns" bija aicināti pulcēties Lejaskurzemes gaišākie prāti no tradicionālās kultūras centriem, folkloras kopām un etnogrāfiskajiem ansambļiem, kam nav vienaldzīgs senču atstātā mantojuma liktenis.

Kā pastāstīja pasākuma organizatore, Rucavas Kultūras centra vadītāja Sandra Aigare, atsaucība no rajona tradicionālās kultūras darboņiem bijusi maza. Kopā ar Liepājas folkloras kopu "Atštaukas", "Baļķi" un "Saknes" pārstāvjiem pieredzē dalījās rucavnieki, kas bija šī pasākuma iniciatori, un Bārtas Kultūras nama vadītāja Gunta Klievēna. Acīmredzot nav pieticis ar avīzēs publicēto informāciju un, organizējot nākamos pasākumus, jārīkojas citādāk, secina S.Aigare.

Klātesošie varēja noklausīties divu referātu lasījumos. Rīdzinieks Arturs Šulcs, kura stāstījums, pēc S.Aigares domām, bijis īpaši vērtīgs, izklāstījis tradicionālās kultūras nozīmi mūsdienu cilvēka dzīvē. "Viņš norādīja, ka lielie noziedzības apmēri un depresijas rodas tādēļ, ka sabiedrībai nav kultūras sakņu," akcentēja S.Aigare. Savā lasījumā viņa klausītājus iepazīstināja ar Rucavas Kultūras centra un folkloras centra darbību un pieredzi, norādīja, kādas varētu būt šādu centru funkcijas vispār.

Sarīkojumā piedalījās arī tautas muzikants un etnisko mūzikas instrumentu izgatavotājs Jānis Pūķis no Rucavas. Viņš secinājis, ka nevar ar varu piespiest jaunatni kopt tradīcijas. Vislabāk esot jaunos iesaistīt kādās interesantās izdarībās un blēņās, piemēram šaušanā ar loku un bultu un tad, pašiem nemanot, iemācīt kādu tautas danci vai dziesmu.

S.Aigare ir apņēmības pilna cīnīties par to, lai arī laukos, kur ir veidojusies tautiskā kultūra, nonāktu finansiālie līdzekļi, kas palīdzētu attīstīt un saglabāt folkloras un tradicionālās kultūras materiālu.