Kurzemes Vārds

21:53 Piektdiena, 29. maijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Eiropa uzņēmējiem piedāvā brangu naudu

Viktors Ulberts

Lai veicinātu komercdarbību, līdz 2006.gada 31.decembrim Latvijas uzņēmējiem ir pieejams Eiropas Savienības struktūrfondu finansējums. Kopā ar Latvijas līdzfinansējumu šī summa ir 830 miljoni eiro. Bez tam Eiropas Reģionālās attīstības fonds ir pieņēmis lēmumu, ka uz šo naudu varēs pretendēt gandrīz visi uzņēmēji, ne tikai ražotāji, kā sākotnēji bija plānots. Tā "Kurzemes Vārdu" informēja Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Gunārs Ansiņš. Tagad tikai pašiem uzņēmējiem jāsāk rosīties, lai tiktu pie šīs naudas.

G.Ansiņš pastāstīja, ka līdz šim plānots, ka uz ES struktūrfondu finansējumu varēs pretendēt tikai ražošanas sektorā strādājošie uzņēmumi. Taču, izskatot nozaru ministriju priekšlikumus, Eiropas Reģionālās attīstības fonda darba grupa otrdien pieņēmusi lēmumu kardināli mainīt šo nostāju.

Bešā paliks tirgotāji

"Faktiski tas nozīmē, ka ir noņemts šis ierobežojums, un uz ES struktūrfondu naudu nu var pretendēt daudz lielāks uzņēmēju loks, arī no pakalpojumu sektora," skaidro G.Ansiņš. Tomēr pastāv virkne nozaru, kurās strādājošajām firmām tomēr pie šīs naudas netikt. ES struktūrfondu finansējums nav pieejams metālapstrādes firmām, zivsaimniecības sektorā strādājošajiem uzņēmumiem, jo tiem ir cita atbalsta programma, ko administrē Lauku atbalsta dienests, stikla šķiedras ražotājiem un vairumtirdzniecības uzņēmumiem. Eiropas Reģionālās attīstības fonda darba grupa nolēmusi, ka ES struktūrfondu naudu nesaņems arī uzņēmumi, kuriem ir Speciālās ekonomiskās zonas statuss, jo līdz ar šo statusu firmas jau saņem ievērojamu valsts atbalstu, proti, nodokļu atlaides. "Bet pārējiem uzņēmējiem durvis ir vaļā – vajag tik gatavot projektus un iesniegt tos apstiprināšanai," mudina G.Ansiņš.

Finansēs ES standartu ieviešanu

ES struktūrfondu finansējums pieejams četrās atbalsta programmās: komercdarbības infrastruktūras modernizācijai; konsultācijām un komercsabiedrību dalībai starptautiskās izstādēs un tirdzniecības misijās; jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai; nodarbināto kvalifikācijas celšanai, pārkvalifikācijai un tālākizglītībai. Naudu plāno administrēt Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra. "Katrai šai programmai ir vadlīnijas, ar kurām pirms projekta gatavošanas rūpīgi jāiepazīstas. Tad arī taps skaidrs, par ko katrā atbalsta programmā iespējams saņemt naudu," norāda G.Ansiņš. Piemēram, par kafejnīcas modernizāciju nauda netiks piešķirta, taču atsevišķu ES standartu ieviešanai līdzfinansējums būs pieejams. Kā zināms, ēdināšanas uzņēmumos ES prasības ir ļoti stingras, un to izpildīšana no uzņēmēju kabatas prasa prāvus izdevumus. Tāpat, piemēram, ES naudu nemaksās par uzbūvētu autoservisa ēku, bet par tehnisko modernizāciju līdzfinansējumu saņemt varēs. Taču katrs gadījums, protams, tiks izskatīts atsevišķi.

Atpakaļ var saņemt pusi no iztērētās naudas

ES struktūrfondu finansējuma piešķiršanas kārtība esot ļoti līdzīga tai, kāda tā bija pirmsiestāšanās lauksaimniecības programmai "SAPARD". Projekts uzņēmējam vispirms jārealizē par saviem līdzekļiem vai arī piesaistot kredītresursus, un pēc tam daļu naudas viņš saņem atpakaļ. Atkarībā no katras atbalsta programmas vadlīnijās noteiktā šādā veidā iespējams saņemt atpakaļ 50 procentu no investīcijām, kas atbilst finansējuma saņemšanas kritērijiem. "Tas ir pietiekami daudz, lai ieinteresētu uzņēmējus. Šādi iespējams ietaupīt ievērojamas summas," uzsver G.Ansiņš.

Projekta pieteikums jāgatavo pašam uzņēmējam. Taču atsevišķos projektos jārēķinās ar pielikumiem, piemēram, tehniskos projektus var izstrādāt tikai licencēti arhitektu biroji. Ja projekts saistīts ar infrastruktūru, nepieciešams arī būvprojekts, kas apstiprināts Būvvaldē. Taču pati projektu pieteikuma forma neesot sarežģīta, savukārt tā gatavošanas laiks atkarīgs no projekta lieluma. "Piemēram, rūpnieciskos projektus ilgu laiku aizņem tehnisko projektu izstrāde, un tas varētu prasīt vairāku mēnešu darbu. Taču, ja ir gatava visa dokumentācija – nomas līgums, tehniskais projekts u.c., tad paša pieteikuma sagatavošanu var īstenot pat trīs nedēļu laikā," uzskata G.Ansiņš.

Pieteikumus izskata Rīgā

Uzņēmējam, kas ir sarosījies ES struktūrfondu naudas saņemšanai, nav obligāti uzreiz jādodas uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru. G.Ansiņš sola, ka bezmaksas konsultāciju katrs interesents var saņemt arī Liepājas domes Attīstības pārvaldē. "Reizēm vadlīnijās minētais ir saistīts ar citiem dokumentiem, ko uzņēmējam ir grūti atrast, un mēs esam gatavi sniegt palīdzību."

Plaša informācija par šo tēmu pieejama arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda interneta mājaslapā www.esfondi.lv. Taču sagatavotais projekts ir jāiesniedz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, Pērses iela 2, Rīga, LV1442

Uzziņai

ES struktūrfondu finansējumam noteiktie prioritāšu virzieni nacionālajā attīstības plānā:

1. prioritāte – līdzsvarotas attīstības veicināšana;

2. prioritāte – uzņēmējdarbības un inovāciju veicināšana;

3. prioritāte – cilvēkresursu attīstība un nodarbinātības veicināšana;

4. prioritāte – lauksaimniecības un lauku attīstības veicināšana;

5. prioritāte – ilgspējīgas zivsaimniecības attīstības veicināšana.

Pēc LIAA datiem.