Kurzemes Vārds

04:45 Pirmdiena, 1. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Vajadzīga pamatīga izpēte

JOLANTA LUBIŅA, Liepājas rajona Attīstības pārvaldes projektu vadītāja

– Valdība apstiprinājusi 162,3 hektārus lielu naftas izpētes un ieguves licences laukumu Dunalkas pagastā un Durbes novadā. Kaut arī naftas meklēšana Liepājas rajonā tikusi veikta pagājušā gadsimta piecdesmito gadu beigās, šis jautājums vēl ir maz pētīts. Liepājas rajonā nafta, tāpat kā ģeotermālie ūdeņi, bromu saturošie minerālūdeņi un ģeoloģiskās struktūras dabasgāzes pazemes glabātavu ierīkošanai, iekļauta perspektīvo resursu grupā. Šie derīgie izrakteņi atrodas vai tiek prognozēti zemes dzīlēs, bet ģeoloģiskās izpētes līmenis par šiem resursiem vēl nav pietiekams to rūpnieciskai izmantošanai.

Attīstības pārvaldes rīcībā ir kartes, kurās atzīmētas perspektīvās teritorijas un tās vietas rajonā, kur teorētiski varētu būt naftas klātbūtne. Tādas vietas samērā lielā koncentrācijā atrodamas ap Nīcu, nedaudz ir arī Dunalkas pagasta un Durbes novadā, kur nupat apstiprināts naftas izpētes un ieguves licences laukums, nedaudz ir arī Vērgales un Cīravas pagastos, vairāk – Lažas pagastā. Ir divi varianti – vai nu urbuma serdē ir bijušas kaut kādas naftas pazīmes, vai ir konstatētas naftas izpausmes un pietece. Pēdējā gadījumā ir ticamāk, ka varētu kaut ko arī atrast. Faktiski var sacīt, ka naftas klātbūtne lielākoties ir konstatēta nejaušības pēc. Nevis speciāli meklēta, bet atrasta, veicot ģeoloģisko izpēti.

Manuprāt, vēlme iesaistīties naftas meklēšanā ir atkarīga no katra paša. Man gan šķiet, ka resursi pie mums nav tik lieli. Katrā ziņā es pati ar to nenodarbotos. Kaut kur šādi meklējumi noteikti ir rentabli, jo neviens neriskētu, ja nesaskatītu savā rīcībā kādu ekonomisko izdevīgumu. Tomēr jāņem vērā, ka par potenciālām naftas iegulām informācijas ir vismazāk. Ja par citiem derīgajiem izrakteņiem ir zināmas vismaz prognozes, tad par naftu lielākoties tikai tas, ka uzietas kaut kādas pazīmes.

Runājot par citiem derīgajiem izrakteņiem, rajonā ir nozīmīgas ģeoloģiskās struktūras dabasgāzes pazemes glabātavu ierīkošanai, piemēram, Aizputes apkaimē. Rucavas, Dunikas un Nīcas pagastos ir būtiski ģeotermālie resursi – pazemes ūdens temperatūra tur sasniedz 60 grādu. Varbūt nākotnē kāds izdomās, kā šos ūdeņus izmantot – siltumapgādē vai siltumnīcās. Tāpat daudzviet rajonā pazemes ūdeņos ir augsta broma koncentrācija.

Perspektīvie derīgie izrakteņi ir palikuši ārpus rajona teritorijas plānojuma, jo prasa pamatīgu izpēti un par prognozēm šajā jomā runāt ir pāragri. Protams, informācija par tiem ir pieejama, un interesenti var uzsākt meklējumus.