Kurzemes Vārds

21:45 Piektdiena, 5. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Viņi izvēlas matemātiku

Daina Meistere

Izvēles priekšā ir ne tikai jaunieši, aiz kuriem aizvērušās skolas durvis, bet arī augstskolu beidzēji. Jo tas, ka iegūts grāds vai kvalifikācija, jau vēl nenozīmē, ka izglītības ceļš beidzies. To apliecina arī Liepājas Pedagoģijas akadēmijas Matemātikas un informātikas katedras studiju programmu absolventi Daiga Gulbe un Andris Bardulis.

Daiga Gulbe ir ieguvusi dabaszinātņu bakalaures grādu matemātikā. Viņas bakalaures darbu par modeļu optimizācijas tēmu vadīja docents, matemātikas doktors Kārlis Dobelis. Andris Bardulis ir dabaszinātņu bakalaurs datorzinātnēs, viņš pētīja tēmu "Zināšanu bāzes veidošana tīmeklī" (darba vadītājs – katedras vadītājs, kompjūterzinātņu maģistrs Dzintars Tomsons).

Daiga uz Liepāju atnāca pēc Skrundas 1.vidusskolas absolvēšanas. Pēc akadēmiskā grāda iegūšanas Daiga vēl izmantoja iespēju pēc četriem gadiem, studējot vēl vienu gadu, iegūt matemātikas skolotājas specialitāti.

Andris ir Grobiņas puisis un akadēmiju kā savu studiju vietu izvēlējās tāpēc, ka bija interese par kompjūteriem un vēlēšanās savu karjeru veltīt datorzinātnēm. Mācoties vidusskolā, puisis bija ieguvis godalgotas vietas rajona informātikas olimpiādēs, līdz ar to varēja iestāties akadēmijā bez iestājpārbaudījumu kārtošanas.

– Tā nu izvēlējos studiju programmu "Dabaszinātņu bakalaurs datorzinībās". Kad iestājos, tas bija piecgadīgs kurss, un pēdējā studiju gadā varēja izvēlēties specializāciju, – stāsta Andris. Tā kā viņš jau studiju laikā viņš ir izmēģinājis spēkus, mācot informātiku Rāvas pamatskolas skolēniem, puisis nenoliedz iespēju papildināt izglītību šajā jomā, lai iegūtu arī skolotājam nepieciešamo izglītības dokumentu.

– Mūsu katedras pārveides procesiem ir saistība ar ieeju vienotā Eiropas izglītības telpā, – saka Kārlis Dobelis, kurš studentiem māca matemātiskos priekšmetus. Viņš uzskata, ka matemātikai ir liela nozīme, kaut arī datorzinībām var it kā ātrāk redzēt pielietojumu. Tāpēc jau studiju laikā puiši un meitenes, kuri apguvuši datoriemaņas, ātri atrod darbu. Tam, protams, mēdz būt savas ēnas puses, jo mazāk laika līdz ar to atliek studijām. Abi jaunieši uzskata, ka akadēmijā dotā izglītība viņiem noder darba meklējumos. Daiga ir atradusi vietu akadēmijas Informātikas un sabiedrisko attiecību daļā. Andris arī nedomā apstāties un prāto par tālāku izglītību, lai, kā viņš pats saka, "varētu iegūt vēl kādu grādu".