Kurzemes Vārds

05:03 Sestdiena, 6. jūnijs
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Nākamie studenti priekšroku dod tūrisma, uzņēmuma un iestāžu vadībai

Daina Meistere

Beidzot pēc saspringtās gaidīšanas vidusskolu absolventiem centralizēto eksāmenu rezultāti ir rokās, un nu viņi dodas uz savām jau iepriekš izvēlētajām augstākajām, lai iesniegtu dokumentus. Arī mūsu pilsētas Pedagoģijas akadēmijā aizvakar un vakar Uzņemšanas komisijai bija darba pilnas rokas.

– Mēs strādājam no 2.jūlija, tad pieņēmām dokumentus no personām, kuras stājās augstākā līmeņa studiju programmās. Bet tagad, pēdējās divas dienas, nāk puiši un meitenes, kuri iesniedz dokumentus pilna laika pamatstudijām, – pastāstīja LPA Uzņemšanas komisijas sekretāre pilna laika studijās Svetlana Lanka. Pirmās dienas arī parādīja, par ko reflektantiem ir vislielākā interese. Tā ir tūrisma vadība, iestādes un uzņēmuma vadība. Pirmo reizi uzņem studentus programmā "Kultūras darba vadība", kas arī piesaistījusi jauniešu uzmanību.

– Pārliecinos, ka studēt gribētāji jau iepriekš izplānojuši, ko viņi darīs, tāpēc, iesniedzot dokumentus, nešaubas par savu izvēli, – paskaidroja Uzņemšanas komisijas sekretāre Ineta Klāsone. Jolanta Baidina no Grobiņas izvēlējusies studēt par svešvalodu skolotāju, tā ir viņas vienīgā izvēle, citās augstskolās vai studiju programmās meitene dokumentus nesniedz. Jolanta domā: tāda sistēma, ka studentus ieskaita pēc centralizēto eksāmenu rezultātiem, ir laba, jo atkrīt divkāršs stress. Vienīgi, pēc vidusskolas absolventes domām, rezultātu gaidīšana varētu būt īsāka, lai gan viņai pašai nekādu pārsteigumu par zināšanu novērtēšanu nav.

Dokumentus iesniedz arī tie iepriekšējo gadu beidzēji, kuriem trūka sertifikāta atsevišķos priekšmetos, un līdz ar to viņi bija pieteikušies centralizēto eksāmenu kārtošanai mūsu akadēmijā. Pavisam kārtoja četrdesmit deviņus eksāmenus, lielāko daļu uz vietas akadēmijā, bet, ja bija mazāk kārtotāju, tad, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi, eksāmena licējs devās uz kādu no mūsu skolām.

– Dokumentus pieņemsim līdz 24.jūlijam, – paskaidroja Svetlana Lanka. – 26. un 27. jūlijā notiks iestājpārbaudījumi un spēju pārbaude atsevišķās specialitātēs, piemēram, "mūzikas skolotājs", kā arī vizuāli plastiskās mākslas un datordizaina programmās. 28.jūlijā būs zināmi uzņemšanas rezultāti, un vēl pēc dienas sāksim slēgt pirmos studiju līgumus ar budžeta grupas studentiem.