Kurzemes Vārds

12:20 Otrdiena, 31. marts
LAT RUS

Jums ir iespēja iegādāties laikraksta elektroniskās versijas abonementu.
(abonementa cena 30 dienām – EUR 7,70)
Lai lasītu avīzi digitālā formātā, Jums jābūt reģistrētam lietotājam! Kļūt par reģistrētu lietotāju!

Aizmirsusies parole?

Aktuāls viedoklis

Tautas diplomātijas daļa

Jevgēnija Mickēviča, 8.vidusskolas direktore

Pirmie kontakti, kā atceros, ar dažādām pasaules valstu pilsētām Liepājai sāka veidoties pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu pašās beigās. Pateicoties tautietei Zaigai Filipai no Amerikas Savienotajām Valstīm, veidojās sadarbība ar Belvjū. Pēc tam, deviņdesmitajos gados, kad mūris bija sagruvis un mums atvērās visa plašā pasaule, sadarbības process kļuva straujāks. Meklējām un atradām partnerus Nikēbingā Dānijā un Darmštatē Vācijā. Daļa no iesāktiem kontaktiem neieguva atsaucību un neturpinājās, kā ar Itālijas pilsētu Montebelunu.

Pasaulē māsu pilsētu kustība aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Jo notikušais tā šokēja sabiedrību, ka bija kaut kas jādara, lai nekas tāds vairs nekad neatkārtotos. Šī māsu vai sadraudzības pilsētu kustība būtībā ir daļa no tautas diplomātijas. Dažādu valstu pilsētu iedzīvotāji, nevis valstu vadītāji, tiekas un draudzējas. Un, ja cilvēki sadraudzējas un sadarbojas, viņi nespēj naidoties.

Ja runā par to, ko tas deva toreiz, tad jāteic, ka tā mums bija demokrātijas skola. Mēs taču daudz ko nezinājām, kas notiek brīvā pasaulē, dažiem bija miglaina nojausma par Latvijas laikiem, bet laiks bija gājis uz priekšu. Tāpēc mēs – izglītības un kultūras darbinieki – ieguvām pieredzi, kā veido valsts pārvaldes sistēmu, kā – izglītības sistēmu. Ar draugu atbalstu Liepāja iekļāvās dažādās starptautiskās organizācijās, kā, piemēram, "Baltijas jūras valstu apvienībā'". Jo toreiz mūsu galvenais uzdevums, kā teica viens no mūsu tautiešiem, bija "uzlikt Liepāju uz kartes".

Es domāju, ka no šiem kontaktiem Liepājai ir savs labums. Caur viņiem mūsu pilsēta iziet pasaulē. Ja Belvjū ir apskatāmi mūsu bērnu zīmējumi, tad par mums uzzina ne tikai māsu pilsētā vien. Ja mūsu jaunieši var aizbraukt uz Zviedriju vai Vāciju, tad arī tie ir mūsu sūtņi un nes Liepājas vārdu pasaulē. Mēs varam teikt paldies, ka draugi palīdzēja vairot mūsu pašapziņu.

Ko draudzība ar mums dod mūsu partneriem? Ja sākumā mēs bijām tādi mazi nabadziņi, kuriem jāpalīdz gan morāli, gan materiāli, tad tagad tas jau ir pāri. Es domāju, ka ir pienācis brīdis, kad mēs ar savu pieredzi un ar savu dzīvi varam dot kādu labumu. Toreiz, kad atguvām neatkarību, Zviedrijā koncertēja mūsu koris "Līva". Kas tas bija par emocionālu pacēlumu, zviedru klausītājiem arī bija asaras acīs. Mēs viņus un arī pārējos partnerus varam garīgi aizkustināt ar to, ka viņi varēja līdzdarboties vienas tautas brīvības atgūšanā un demokrātijas iedzīvināšanā.